NCBR

Manipulator przemysłowy – wsparcie w transporcie bliskim

W ogromnej liczbie gałęzi przemysłu bardzo istotny element stanowi transport bliski. Przenoszenie gotowych produktów, poszczególnych elementów konstrukcji to niezbędny element procesów produkcyjnych. Niestety w bardzo wielu przypadkach mowa o przenoszeniu elementów albo wyjątkowo ciężkich albo o nietypowych formach i gabarytach. Zdarzają się i ładunki, których (np. ze względu na technologię procesu czy higienę) nie należy dotykać. W każdym z tych przypadków operatorowi z pomocą przyjść może manipulator przemysłowy, który może nie tylko ułatwić proces przenoszenia, zmniejszyć obciążenie operatora, ale także i umożliwić przenoszenie znacznie cięższych elementów w większej liczbie.

Ograniczenia

Przepisy BHP dotyczące transportu bliskiego nie pozostawiają wątpliwości. Operatorzy nie mogą przenosić ładunków o masie większej niż 30 (jeśli są zatrudnieni na stałe) lub 50 (w przypadku pracowników tymczasowych) kilogramów. To nie koniec ograniczeń – ładunki takie można przenosić jedynie na maksymalną odległość 25 metrów i wysokość 4 metrów. Oczywiście ograniczenia te są bardzo potrzebne, ponieważ mają przeciwdziałać przeciążeniu pracowników i rozwojowi chorób, przede wszystkim układu mięśniowo-szkieletowego.  Co jednak zrobić, gdy do przeniesienia są cięższe ładunki? Jednym z rozwiązań – obok podnośników, żurawi, suwnic – są właśnie manipulatory przemysłowe.

Manipulator, czyli co?

Manipulatory przemysłowe to ergonomiczne konstrukcje, których wykorzystanie w procesie przemysłowym pozwala znacząco poprawić efektywność, bezpieczeństwo pracy, a także odciążyć operatora, którego rolą przestaje być fizyczne przeniesienie ładunku, a staje się nią obsługa manipulatora.

Konstrukcja manipulatorów połączona jest z systemem równoważenia przenoszonego ładunku. Wykorzystywanych jest tutaj wiele rozwiązań, które dopasowywane są do konkretnych potrzeb. W ten sposób powstaje narzędzie do podnoszenia ładunków, przenoszenia ich, a także obracania czy pozycjonowania, czyli manipulowania nimi. Powstaje więc ograniczone stanowisko pracy, w którym manipulator wspiera operatora sterującego nim siłą mięśni. Możliwości operatora rosną wielokrotnie. Manipulator pozwala mu bowiem przenosić ładunki od kilku do nawet ponad tysiąca kilogramów.

Prosta, skuteczne budowa

Manipulatory tworzą bardzo rozbudowaną grupę urządzeń dopasowywanych do różnych aplikacji i warunków pracy. Najbardziej podstawowy podział tych urządzeń opiera się na rodzaju zasilania, który pozwala wyróżnić manipulatory elektroniczne i pneumatyczne.

Stosując kryterium konstrukcyjne, można z kolei wyróżnić chwytaki, które pozwalają chwytać oraz manipulować ładunkiem oraz rozwiązania umożliwiające transport ładunku na długość ramienia manipulatora. Można tutaj wykorzystywać siłowniki pneumatyczne, a także elektryczne oraz manipulatory hydrauliczne.

Do podnoszenia można wykorzystać sztywny układ ramion lub też układy, które podwiesza się na odpowiednio wytrzymałych linkach. Na tym jednak możliwości dopasowania manipulatora do specyfiki konkretnej hali się nie kończą. Można je bowiem nie tylko montować do posadzek lecz także podwieszać. W tym celu wykorzystuje się specjalnie opracowane torowiska zawieszone na stalowych konstrukcjach wsporczych.

Gdzie warto zamontować manipulator przemysłowy?

Manipulator przemysłowy to rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w przeróżnych branżach, natomiast bardzo dobrze sprawdza się przede wszystkim tam, gdzie konieczny jest przeładunek ciężkich lub niewygodnych elementów. Manipulatory pozwalają nie tylko odciążyć pracowników, lecz także znacznie zwiększają efektywność pracy operatorów. Zamiast kilkudziesięciu kilogramów możemy osiągać zdolność podnoszenia ładunków ważących nawet tysiąc kilogramów. To sprawia, że proces staje się efektywniejszy, przebiega szybciej i sprawnie, a zmęczenie pracowników jest zdecydowanie mniejsze, podobnie jak ryzyko wystąpienia u nich schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Autor artykułu: Adam Szlendak, DALMEC

O firmie

Słyną z unikalnych projektów manipulatorów przemysłowych, ale to, czym przede wszystkim przyciągają do siebie klientów, to profesjonalne podejście, indywidualizacja zamówień, dostosowanie rozwiązań do specjalizacji konkretnych dla każdej branży przemysłu. To wszystko sprawia, że Dalmec Polska jest niekwestionowanym liderem rynku producentów urządzeń transportu bliskiego.

Dalmec Polska oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie wsparcia operacji transportu bliskiego. Z pomocą manipulatorów możliwe jest bowiem zwielokrotnienie siły operatora, jego możliwości, efektywności pracy. Jednocześnie oferowane przez Dalmec manipulatory to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa pracy przy jednoczesnej optymalizacji całego procesu, także pod kątem finansowym.

Wprowadzenie manipulatora przemysłowego na halę produkcyjną ma natychmiastowy wpływ na jakość pracy i jej efektywność. W Dalmec udowadniają to od ponad 50 lat, rozwijając urządzenia pneumatyczne wspomagające transport ręczny. Firma dysponuje profesjonalną kadrą inżynierską świadczącą kompleksowe usługi: od etapu ustalania specyfikacji technicznej każdego projektu, poprzez jego wdrażanie do procesu produkcyjnego, na pełnej obsłudze serwisowej w trakcie całego okresu użytkowania manipulatora kończąc.

Data publikacji: 28 września 2022