NCBR

Raport o robotyzacji DBR77 & Santander 2024

 

Rozwój rynku

robotów w Polsce

Z pewnością w obliczu przyspieszającej globalizacji oraz nieustannie rozwijających się technologii, rynek robotyzacji w Polsce stanął przed wyjątkowymi wyzwaniami i możliwościami.

W związku z tym przedstawiamy raport „Rozwój rynku robotów w Polsce. Raport o stanie robotyzacji w Polsce” w roku 2024, który powstał we współpracy z Santander Corporate & Investment Banking. Dzięki temu, zapewnia kompleksowe spojrzenie na stan oraz przyszłość robotyzacji w naszym kraju.

W szczególności w analizie uwzględniono zarówno globalne trendy, jak i specyfikę lokalnego rynku. Dzięki temu dokument dostarcza cennych wskazówek dla przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

Raport DBR77 - Prognoza kierunków rozwoju robotyzacji w Polsce
DBR77
DBR77

Raport o robotyzacji DBR77 2022

Prognoza kierunków

rozwoju robotyzacji w Polsce

Bez wątpienia w obszarze robotyzacji procesów produkcyjnych obserwujemy przełomowe zmiany wpływające na procesy produkcyjne powstawanie nowych produktów digitalnych oraz nowych modeli businessowych. 60 lat od instalacji pierwszego robota przemysłowego branża przechodzi obecnie bezprecedensowe zmiany.
Dlatego przygotowany przez zespół DBR77 oraz partnerów raport „Prognoza rozwoju robotyzacji w Polsce” przedstawia szerokie spektrum tematów. Przede wszystkim tych tematów, które mają wpływ na decyzje firm produkcyjnych w zakresie robotyzacji zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Raport DBR77 - Prognoza kierunków rozwoju robotyzacji w Polsce

Raport o robotyzacji został przygotowany na bazie dostępnych danych źródłowych oraz badań własnych.

W związku z tym, to pierwszy taki raport w Polsce, zawierający kompendium wiedzy dotyczącej robotyzacji zakładów produkcyjnych w naszym kraju.

Dodatkowo, współpraca z ekspertami z różnych środowisk (naukowców, przedsiębiorców, organizacji) pozwoliła na kompleksowe zobrazowanie poruszanych zagadnień oraz przewidzenie dalszych kierunków rozwoju polskiej robotyzacji.

  • Makro trendy globalnego rynku dostawy robotów

  • Udział nowych technologii robotycznych oraz wspierających robotyzację

  • Zmiany na rynku automotive i ich wpływ na globalną oraz polską robotyzację

  • Zmiany w organizacji łańcucha dostaw

  • Obniżenie kosztów robotyzacji

  • Transformacja digitalna i jej wpływ na robotyzację

  • Specyfika rynku polskiego

  • Narzędzia wsparcia rozwoju robotyzacji w Polsce

  • Analiza ekonomiczna decyzji w obszarze robotyzacji

  • Prognozy kierunków zmian warunków robotyzacji w Polsce