Konferencja DBR77

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Raport

Prognoza kierunków

rozwoju robotyzacji w Polsce

W obszarze robotyzacji procesów produkcyjnych obserwujemy przełomowe zmiany wpływające na procesy produkcyjne powstawanie nowych produktów digitalnych oraz nowych modeli businessowych. 60 lat od instalacji pierwszego robota przemysłowego branża przechodzi obecnie bezprecedensowe zmiany.
Przygotowany przez zespół DBR77 oraz partnerów raport „Prognoza rozwoju robotyzacji w Polsce” przedstawia szerokie spektrum tematów mających wpływ na decyzje firm produkcyjnych w zakresie robotyzacji zarówno dziś jak i w przyszłości.

Raport dostępy tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Raport DBR77 - Prognoza kierunków rozwoju robotyzacji w Polsce

Raport został przygotowany na bazie dostępnych danych źródłowych oraz badań własnych.

To pierwszy taki raport w Polsce, zawierający kompendium wiedzy dotyczącej robotyzacji zakładów produkcyjnych w naszym kraju.

Współpraca z ekspertami z różnych środowisk (naukowców, przedsiębiorców, organizacji) pozwoliła na kompleksowe zobrazowanie poruszanych zagadnień oraz przewidzenie dalszych kierunków rozwoju polskiej robotyzacji.

  • Makro trendy globalnego rynku dostawy robotów

  • Udział nowych technologii robotycznych oraz wspierających robotyzację

  • Zmiany na rynku automotive i ich wpływ na globalną oraz polską robotyzację

  • Zmiany w organizacji łańcucha dostaw

  • Obniżenie kosztów robotyzacji

  • Transformacja digitalna i jej wpływ na robotyzację

  • Specyfika rynku polskiego

  • Narzędzia wsparcia rozwoju robotyzacji w Polsce

  • Analiza ekonomiczna decyzji w obszarze robotyzacji

  • Prognozy kierunków zmian warunków robotyzacji w Polsce