Droga Rozwoju Digitalnego DRD®

Droga Rozwoju Digitalnego to mapa rozwoju cyfrowego wg DBR77. To również długoterminowy plan obejmujący całość aspektów kluczowych dla organizacji. Mapa rozwoju cyfrowego pozwoli i ułatwi przeprowadzenie Twojej organizacji od świata analogowego do świata cyfrowego, dzięki czemu zbudujesz plan uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej w zmiennych warunkach rynkowych.

Korzyści z wdrożenia mapy
w Twojej firmie

Pomiar Digitalizacji

Pomiar digitalizacji

Precyzyjna ocena poziomu stanu digitalizacji twojej firmy

Plan transformacji

Plan transformacji

Opracowanie kompletnego planu transformacji digitalnej całej organizacji
Przewagi strategiczne

Przewagi strategiczne

Gwarancja korzyści z wykorzystania technologii cyfrowej w tym automatyzacji działań

Wyjątkowość Mapy Rozwoju Digitalnego DBR77

Precyzyjna ocena poziomu stanu digitalizacji twojej firmy

Metoda działania

Metoda działania stworzona przez długoletnich praktyków realizujących projekty transformacji digitalnej

Transformacja digitalna

Jedyny na rynku całościowy i długoterminowy plan transformacji digitalnej

Skuteczne wdrożenie

Pewność skutecznego wdrożenia Mapy oraz osiągnięcia zakładanych efektów

Etapy budowy

Ocena aktualnego stanu transformacji cyfrowej

Głęboko i wszechstronnie analizujemy poziomy transformacji wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji oraz jej obecności rynkowej.

DBR77 All Robots One Place

Lista inicjatyw

Wykorzystując zebrane informacje, mapa podpowiada kolejne kroki transformacji poszczególnych obszarów. W ten sposób budujemy wszechstronną listę inicjatyw, która pozwala na stworzenie zbilansowanego, a przez to trwałego planu transformacji organizacji

Harmonogram działania

Transformacja nie wydarzy się w jedną noc. Dzięki podziałowi na etapy oraz optymalnemu rozłożeniu w czasie, transformacja będzie trwała i osiągnie zakładane cele.

DBR77 All Robots One Place

Ocena efektywności ekonomicznej

Estymujemy spodziewane wyniki na bazie szerokiego zestawu punktów odniesienia, które pozwalają podjąć decyzję nawet w przypadku długoterminowych planów.

Dla kogo?

DRD® należy do kanonu podstawowych narzędzi, niezbędnych na drodze transformacji cyfrowej. Mapa całkowicie spełnia wymogi dokumentu wymaganego przez wiele programów grantowych.

Zakład produkcyjny

  • Obniżenie kosztów wytwarzania,
  • Wewnętrznie spójny plan rozwoju technologii w sposób zapewniający przewagę nad konkurencja,
  • Dopasowanie produktu oraz modelu businessowego do potrzeb rynkowych,
  • Szkolenie kadry organizacji na wszystkich jej poziomach.

Dostawca technologii

  • Współpraca przy tworzeniu map sprawia zapewnia edukacje klientów w obszarze nowych technologii,
  • Opis danej technologii w mapie rozwoju digitalnego przedsiębiorstwa zwiększa szanse wykorzystania jej w przyszłości.
  • Mapy rozwoju cyfrowego to także analiza ekonomiczna planowanych działań.

Integrator

  • Mapa rozwoju digitalnego stanowi kierunkową strategie rozwoju organizacji oraz oferty rynkowej,
  • Obniżenie kosztów realizacji zleceń dla klientów
  • Mapa rozwoju digitalnego dla integratora to sposób na digitalizacje procesów oraz wprowadzenie nowych produktów cyfrowych dla klientów