Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Polityka prywatności
Platformy DBR77

DBR77
DBR77

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania i ochrony danych osobowych przez DBR77.
1.2 Korzystając z naszych Usług, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności i zgadzasz się lub potwierdzasz, że zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
1.3 Jeśli nie dostarczysz nam wymaganych informacji, możemy nie być w stanie zapewnić Ci wszystkich naszych Usług.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

2.1 Administratorem danych osobowych jest DBR77 ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 31, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860440, NIP 8792725331, REGON 387073039, 140.500 zł (sto czterdzieści tysięcy pięćset złotych).
2.2 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, tj. osobę, która może udzielić szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych. Skontaktuj się z nami: contact@dbr77.com lub DBR77 ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 31, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860440, NIP 8792725331, REGON 387073039, 140.500 zł (sto czterdzieści tysięcy pięćset złotych).

3. Dane osobowe

3.1 „Dane osobowe” to informacje, które mogą być powiązane z określoną osobą lub mogą być wykorzystane do identyfikacji konkretnej osoby, czy to za pomocą tych danych, czy też tych danych i innych informacji, do których mamy lub możemy mieć dostęp. Wszystkie przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i poufności.

4. Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

4.1 Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe uzyskane od Ciebie i innych urządzeń (w tym urządzeń mobilnych), z których możesz korzystać, podczas gdy: korzystasz z naszych usług lub w inny sposób korespondujesz z nami w związku z naszymi usługami.
4.2 Gromadzone przez nas dane osobowe zawierają:
Dane osobowe, które nam przekazujesz, podczas korzystania z naszych Usług:
(i) Imię i nazwisko
(ii) Numer identyfikacyjny
(iii) Dane lokalizacji
(IV) Identyfikator internetowy
(V) Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu obsługi Twoich skarg. Podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes w obronie przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń.

5. Okres przechowywania danych

5.1 Przechowujemy Twoje dane osobowe, dopóki są one zgodne z obowiązującym prawem i niezbędne do naszej działalności.
5.2 Jeśli zauważysz, że przechowujemy nieprecyzyjne dane na Twój temat, możesz skontaktować się z nami z prośbą o ich poprawienie. Taki wniosek musi zostać złożony na piśmie lub przesłany pocztą elektroniczną.

6. Twoje prawa

6.1 W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz:
a) mieć dostęp do danych,
b) poprawiać dane,
c) cofnąć zgodę na przetwarzanie,
d) ograniczyć ich przetwarzanie.
6.2 Możesz również uzyskać informacje na temat głównej treści ustaleń między nami (jako współadministratorami), które dotyczą wypełniania naszych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
6.3 Ponadto masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych:
a) jeśli przetwarzamy je na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a Ty wyrażasz na to zgodę,
b) masz również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Oznacza to, że masz prawo do otrzymywania od nas swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możliwe jest przesłanie tych danych innemu administratorowi danych lub zażądanie przekazania tych danych innemu administratorowi,
c) jeśli poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawsze będziesz mógł je wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
d) masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
6.4 Możemy przekazywać dane osobowe:
a) współpracownikom,
b) firmom kurierskim,
c) bankom i podmiotom świadczącym usługi płatnicze,
d) naszym innym podwykonawcom, jeśli zlecimy im wykonanie operacji wymagających przetwarzania danych (podmioty takie będą działały wyłącznie na podstawie umowy),
e) upoważnionym organom, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo.

7. Bezpieczeństwo

7.1 Chronimy Twoje dane za pomocą technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka utraty, niewłaściwego użycia, nieuprawnionego dostępu, ujawnienia lub zmiany.
7.2 Niektóre z używanych przez nas funkcji bezpieczeństwa to zapory ogniowe i szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do naszych centrów danych oraz autoryzacja dostępu do informacji.
7.3 Jeśli dokonamy istotnych zmian w Polityce prywatności i sposobie, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, umieścimy te zmiany na tej stronie i dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach.