NCBR

FAQ

Wciąż niewiele jest na rynku rozwiązań typu marketplace dla B2B, dlatego zebraliśmy tutaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy oferta składana przez Integratora jest wiążąca?

Postępowanie ofertowe realizowane jest na podstawie kodeksu cywilnego, analogicznie jak tradycyjna forma składania oraz przyjmowania ofert. Ofertę składaną przez platformę nazwać można ofertą budżetową, gdyż obejmuje ona realizację koncepcji, która opisuje tylko kluczowe parametry. Proces zawierania umowy na dostawę stanowiska przewiduje tak, jak w tradycyjnej formie zawierania transakcji, dodatkowe uzgodnienia. Finalną ofertę zatwierdzają strony przed podpisaniem umowy. Postępowanie odwzorowane na platformie nie różni się niczym od analogicznego postępowania ofertowego realizowanego w „typowych transakcjach”.

Czy Wyzwania Technologiczne są widoczne dla użytkowników platformy przed ich opublikowaniem?
Do chwili zatwierdzenia publikacji Wyzwania Technologicznego, jest ono widoczne wyłącznie dla jego autora oraz członków zespołu, który został utworzony do jego realizacji. Jeżeli rozwiązanie zostanie upublicznione (poprzez przycisk „publiczny”), Integratorzy spełniający określne zasady doboru otrzymają informacje o pojawieniu się nowego Wyzwania Technologicznego. Od tej chwili Wyzwanie Technologiczne oraz zawarte w nim informacje są widoczne publicznie.
Czy po złożeniu oferty będzie jeszcze istniała możliwość jej zmiany?
Każdą ofertę obydwie strony mogą zmienić na każdym etapie realizacji zlecenia. Oferta realizacji stanowiska, zgodnie z koncepcją  jest jednak rozwiązaniem, które wiąże w opisanym zakresie w koncepcji. Praktyka zarówno pracy na platformie oraz realizacji dostawy stanowisk zrobotyzowanych poza platforma pokazuje, że od złożenia wstępnej oferty do uzgodnień zawartych w umowie dostawy, oferta przechodzi zmiany zarówno w zakresie zakresu realizacji jak i wynagrodzenia.
Czy ktokolwiek widzi jakie założenia budżetowe przyjmuje Inwestor w ramach przygotowywanej przez siebie oferty?

Nie. Wszystkie informacje wpisane przez zespół Inwestora jako założenia do kalkulacji oferty, pozostają nieznane dla kogokolwiek innego. Informacje te są traktowane jako poufne, zgodnie z warunkami pracy na platformie. Inwestor składa ofertę niezależnie od przeprowadzonej przez siebie kalkulacji oraz ocenę efektywności inwestycji. Oznacza to,  wyliczenia przygotowane na etapie przygotowania rozwiązania w Studiu 3D nie zobowiązują Inwestora do złożenia analogicznej oferty.

Czy Inwestor ponosi opłaty za pracę na platformie?

Nie. Zgodnie z warunkami pracy na platformie Inwestor realizuje swoje działania nieodpłatnie, w pełnym zakresie.

Dla kogo  widoczne są rozwiązania zgłaszane przez Integratorów jako odpowiedź na wyzwania publiczne?

Po zgłoszeniu i upublicznieniu rozwiązania przez Integratora, jest ono przedstawione wyłącznie Inwestorowi, dla którego zostało przygotowane. Jeżeli Integrator zgodzi się na  odznaczenie  możliwości, aby rozwiązanie  było przedstawione innym użytkownikom platformy, zostanie one pokazane w bazie zrealizowanych inwestycji, tuż po jej zakończeniu. Jednakże jeżeli Inwestor nie wyrazi takiej zgody, domyślnie  dane rozwiązanie nie będzie nigdzie przedstawione.

Jak długo ważne są oferty składane dla przedstawionych rozwiązań?

Integrator składając ofertę na realizację stanowiska definiuje okres ważności oferty.

Czy w studio 3D można korzystać ze skrótów klawiszowych?

Tak. Duża część funkcjonalności na platformie ma skróty klawiszowe, analogiczne jak w przypadku innych programów graficznych. Pełna lista skrótów dostępna jest TUTAJ

Co mam zrobić, jeżeli chciałbym zostać Partnerem Platformy DBR77?

Każdy, kto chciałby zostać Partnerem Platformy, proszony jest o kontakt z naszym doradcą umawiając spotkanie klikając TUTAJ

Gdzie można znaleźć materiały informacyjne na temat korzystania z platformy DBR77 oraz Studia 3D?

Materiały informacyjne o zasadach pracy na platformie można znaleźć w materiałach szkoleniowych pod linkiem Tutoriale.

DBR77
DBR77

Co mogłoby Ciebie jeszcze zainteresować?

Katarzyna Marszałkiewicz
DBR77

Katarzyna Marszałkiewicz
Country Commercial Manager

DBR77
Nina Różańska
DBR77

Kamil Kuczek
Business Development Manager

Agata Zaguła
DBR77

Dorota Drzewiecka
Business Development Manager