Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR
Logotyp UE

DBR77 Robotics Sp. z o.o. zrealizował projekt pt.: „Budowa algorytmów AI do zarządzania i wspierania procesów decyzyjnych w zakładach produkcyjnych”

Opis projektu NCBiR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014-2022. Projekt zrealizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka Cyfrowa. 

  • Wartość projektu: 7 118 178 PLN 
  • Wkład z Funduszy Europejskich: 5 485 271,20 PLN 

Cele projektu NCBiR

Celem głównym projektu było opracowanie innowacyjnego udoskonalonego produktu – Bliźniaka Cyfrowego. Będzie on służyć do optymalizacji procesów produkcyjno-logistycznych w zakładach produkcyjnych, będąc tym samym rozwiązaniem innowacyjnym na skalę Europy. 

Realizacja projektu i powstanie Bliźniaka Cyfrowego z zaimplementowanymi algorytmami, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na rozwiązania cyfrowe. Przede wszystkim wspierają one podejmowanie decyzji w celu optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach.

Planowane efekty projektu NCBiR

Dzięki realizacji projektu DBR77 Robotics podniesie swoją konkurencyjność na rynku. Znacząco przyczyni się także do transformacji polskich i europejskich firm w kierunku Przemysłu 4.0. Bez wątpienia włączenie ich w świat nowoczesnych technologii, pozwoli konkurować im na zmiennym globalnym rynku.

W związku z tym, kluczowe jest wykorzystanie zaawansowanych technologii. Przede wszystkim są to: sztuczna inteligencja, Big Data, robotyka i IoT. Doskonale sprawdzają się w celu poprawy jakości, zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji.

DBR77
DBR77

Wyjątkowość rozwiązania DBR77

Studio 3D

Po pierwsze – sercem Platformy DBR77 jest nasze Studio 3D. Dzięki niemu szybko i łatwo odwzorujesz stanowiska, linie technologiczne czy cały zakład produkcyjny.

Bliźniak cyfrowy

Po drugie: wykorzystanie Bliźniaka Cyfrowego DBR77 zwiększa efektywność procesów szacunkowo o 20%.

Rozwiązanie technologiczne

Po trzecie: na Platformie Robotów znajdziesz rozwiązanie technologiczne odpowiednie dla Twoich potrzeb, bez względu na to, jak indywidualne i nietypowe ono jest.

Podsumowując, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Inteligentny Rozwój i realizowany, został zrealizowany i zakończony w planowanym terminie. W związku z tym, rozwiązanie w postaci Bliźniaka Cyfrowego udoskonalonego algorytmami AI, zostało wdrożone w działalności Beneficjenta i znajduje się w ofercie sprzedażowej od stycznia 2024r.

DBR77
DBR77
DBR77

Masz dodatkowe pytania?
Umów się na rozmowę!

Nina Różańska
DBR77
DBR77

Katarzyna Szwarocka
Opiekun Projektu NCBiR

Nina Różańska

Tomasz Jankowski
Opiekun Projektu NCBiR