NCBR
Logotyp UE

DBR77 Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Budowa algorytmów AI do zarządzania i wspierania procesów decyzyjnych w zakładach produkcyjnych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014-2022. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka. 

 Wartość projektu: 7 118 178 PLN 

Wkład z Funduszy Europejskich: 5 485 271,20 PLN 

Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnego i udoskonalonego produktu – bliźniaka cyfrowego, który będzie służyć do optymalizacji procesów produkcyjno-logistycznych w zakładach produkcyjnych będąc tym samym rozwiązaniem innowacyjnym na skalę Europy. 

Realizacja projektu i powstanie bliźniaka cyfrowego z zaimplementowanymi algorytmami, to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na rozwiązania cyfrowe wspierające podejmowanie decyzji w celu optymalizacji procesów w przedsiębiorstwach. Dzięki realizacji projektu DBR77 Robotics podniesie swoją konkurencyjność na rynku, ale także znacząco przyczyni się do transformacji polskich i europejskich firm w kierunku Przemysłu 4.0 co pozwoli konkurować im na zmiennym globalnym rynku, dzięki włączeniu ich w świat nowoczesnych technologii. 

W tym kontekście kluczowe jest wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, Big Data, robotyka i IoT, w celu poprawy jakości, zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji.

DBR77
DBR77

Wyjątkowość rozwiązania DBR77

Studio 3D

Sercem platformy DBR77 jest Studio 3D, które pozwala na szybkie oraz łatwe odwzorowanie stanowiska, linii bądź zakładu punkcyjnego.

Bliźniak cyfrowy

Wykorzystanie bliźniaka cyfrowego DBR77 zwiększy efektywność procesów szacunkowo o 20%

Rozwiązanie technologiczne

Na platformie robotów znajdziesz rozwiązanie technologiczne odpowiedznie dla twoich potrzeb bez względu jak nietypowe ono jest.

DBR77
DBR77
DBR77

Masz dodatkowe pytania?
Umów się na rozmowę!

Nina Różańska
DBR77
DBR77

Nina Różańska
Opiekun Projektu NCBiR