Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Przed polskimi firmami jeszcze wiele do zrobienia

Z raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”, opracowanego przez KPGM, przy współpracy z Microsoft jasno wynika, że Polskie firmy nie posiadają strategii transformacji cyfrowej, a co za tym idzie nie zatrudniają pracowników dedykowanych dla tego obszaru. 

 

 

Raport KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” stanowi podsumowanie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2022 roku na grupie 180 osób odpowiadających za kwestie związane z cyfryzacją w swoich firmach. Próba została dobrana tak, aby reprezentowała udział przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w krajowej gospodarce, z wyłączeniem podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników. 

 

 

Odnosząc się do raportu DESI dla Polski (Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego) – LINK -, w którym Polska uplasowała się na 24 miejscu (na 27 krajów), technologie cyfrowe zyskują na popularności – 19% polskich przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań w chmurze, a 32% angażuje się w elektroniczną wymianę informacji (UE: 38%), tym samym powoli nadrabiając zaległości w stosunku do innych krajów UE. 

 

 

Ale wróćmy do raportu KPGM. Według dokumentu: 

 

-> Tylko 1 na 5 firm posiada formalny dokument dotyczący strategii digitalizacji. Reszta respondentów nie ukrywała, że takie działania nie są brane pod uwagę w najbliższym czasie, co także przekłada się na brak zatrudnienia pracowników oddelegowanych do zadań związanych z cyfryzacją przedsiębiorstwa. 

-> Choć istnieje bardzo duża świadomość potrzeby wdrożenia działań w obszarze transformacji digitalnej (38% duża i 13% bardzo duża), to tylko 29% badanych potwierdziła, że ich firmy inwestują w technologię cyfrową, mającą poprawić konkurencyjność na rynku. 46% firm działa w tym zakresie „umiarkowanie”. 

-> Budująca jest statystyka, że „tylko” 6%  badanych ma zamiar ograniczyć wydatki w zakresie wdrażania bądź postępu technologicznego w swoich przedsiębiorstwach. 

 

Fig1

Rys. 1 Plany firm związane z wydatkami i zatrudnieniem pracowników na rzecz realizacjimtransformacji cyfrowej w ciągu następnych 12 miesięcy względem obecnego poziomu. Źródło: Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu 2022.

 

Wyniki Monitora pokazują, że firmy posiadające i posługujące się strategią digitalizacji, są w większym stopniu przygotowane i otwarte na zmiany technologiczne, które następują w niezmiernie szybkim tempie. Co jest warte odnotowania, firmy, które posiadają ww. strategię to podmioty zatrudniające od 50 – 249 pracowników czyli średnie przedsiębiorstwa.  

 

Poniższy wykres jest wynikiem badania, które przeprowadzono na początku 2022 r. 

 

Bez Tytułu

Rys. 2 Istnienie i plany stworzenia w firmach formalnego dokumentu dotyczącego transformacji cyfrowej. Istnienie i plany stworzenia w firmach formalnego dokumentu dotyczącego transformacji cyfrowej.

 

Jednak posiadanie dokumentu to dopiero pierwszy krok w procesie transformacji przedsiębiorstwa. Według badania, w styczniu 2022 roku najpopularniejszymi implementacjami technologicznymi były rozwiązania chmurowe. 63% przebadanych firm zadeklarowało ich wdrożenie. Firmy nie posiadające narzędzi opartych na chmurze, planują ich wdrożenie w ciągu roku (39%). 

 

Drugim najpopularniejszym obszarem technologicznym w odpowiedziach były rozwiązania mobilne jak aplikacje na tablety i telefony. Trzecim zaś, wspomagany komputerowo proces decyzyjny (ang. Decision Support System). Ta technologia jest wykorzystywana w 42% ankietowanych przedsiębiorstwach. Wśród „topowych” rozwiązań znalazła się także automatyzacja i robotyzacja. 

 

Spośród ośmiu konkretnych systemów wykorzystywanych w firmach w Polsce, najpopularniejsze są systemy do planowania zasobów przedsiębiorstwa (klasy ERP) i analityki danych biznesowych (BI). 

 

Jaka wynika z cytowanego raportu konkluzja?  

 

Polska posiada niezmiernie duży potencjał w procesie transformacji technologicznej, niestety „potyka” się już na pierwszym kroku, którym jest strategia. Świadomość potrzeby wprowadzenia przedsiębiorstwa na ścieżkę technologiczną jest wszechobecna, niemniej nie idą za tym żadne konkretne decyzje. 

 

Strategia transformacji cyfrowej 

 

Wedlug Raportu  State of Digital Transformation Worldwide: 2020, postrzeganie transformacji cyfrowej jest bardzo zróżnicowane. Podczas gdy 71% przedsiębiorstw uważa, że ​​chodzi o ponowne wymyślenie biznesu, 55% wszystkich firm nadal uważa, że ​​chodzi o strony internetowe i portale. Ta niezgodność kierownictwa z definicją cyfrowej transformacji to podstawa braku dalszego rozwoju w obszarze technologicznym. 

 

To błędne myślenie prowadzi do błędnych priorytetów oraz inicjatyw, które ostatecznie okazują się zbędne, co w dalszej konsekwencji przekłada się na brak zwrotu z inwestycji, gdyż 90% inicjatyw nie ma ujednoliconego podejścia. 

 

Wniosek – każda organizacja musi wypracować własną ścieżkę wdrożenia, odpowiadającą jej wyzwaniom i aspiracjom.  

 

Aby podejść do tematu rozsądnie, warto również zapoznać się z raportem przygotowanym przez zespół DBR77 oraz partnerów „Prognoza rozwoju robotyzacji w Polsce”, który przedstawia szerokie spektrum tematów mających wpływ na decyzje firm produkcyjnych w zakresie robotyzacji zarówno dziś jak i w przyszłości – RAPORT

 

Jeżeli chcesz porozmawiać o możliwościach wdrożenia transformacji w Twojej firmie, skontaktuj się z ekspertami DBR77, którzy pomogą Ci w opracowaniu i wdrożeniu strategii cyfrowej oraz wskażą dalsze kroki służące poprawie efektywności Twoich działań.  

 

Zadbaj o swoją przewagę konkurencyjną precyzyjnym podejściem do transformacji cyfrowej.  

 

#transformacja #raport #DBR77 #cyfryzacja #robotyzacja #strategia #DrogaRozwojuDigitalnego 

 

Autor: Małgorzata Samborska, Platforma Robotów DBR77

Data publikacji: 29 sierpnia 2022