NCBR

[wideo] Poznajmy lepiej bliźniaka cyfrowego

Zapraszamy do wysłuchania dr Piotra Wiśniewskiego, założyciela Platformy DBR77, który wprowadzi Was w świat bliźniaka cyfrowego.

-> Jaka jest jego historia?
-> Na czym dokładnie polega ta technologia?
-> Jakie zadania do zrealizowania stoją przed bliźniakiem cyfrowym?

Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w filmiku ⬇️ ⬇️ ⬇️ 

Pełna treść nagrania dostępna jest poniżej.

Pod pojęciem bliźniaka cyfrowego znajdujemy obecnie bardzo szerokie spektrum znaczeniowe. Załóżmy na początku, że każde odwzorowanie liczbowe bądź graficzne fizycznego przedmiotu można objąć tą definicją. Tym samym można stwierdzić, że bliźniaki cyfrowe jako produkty są na rynku dostępne już od blisko 15 lat. W tym czasie bowiem, zaczęliśmy wykorzystywać trójwymiarowe grafiki dla symulacji zachowań. Na przykład tworzone w programie CAD.

Początkowo technologia pozwalała tylko na to, aby skupiać się głównie na bliźniakach poszczególnych produktów. Około roku 2012 możliwości oferowane przez tą technologię dotarły do zakładów produkcyjnych oraz do np. platform wiertniczych, gdzie wykorzystywane była głównie na potrzeby analityki i predykcji awarii. Od tej pory o bliźniakach cyfrowych było coraz głośniej, jednakże efektywne zastosowanie tej technologii skupiała się głównie w zakresie ograniczenia kosztów awarii produktów oraz maszyn i urządzeń.

Dopiero koło 2018 roku rozpoczęły się pierwsze próby wykorzystania metodyki odwzorowania cyfrowego całych linii produkcyjnych dla potrzeb symulacji i wsparcia procesów decyzyjnych. Tak pozornie wolny rozwój technologii digitalnej w obszarze produkcji, spowodowany był głównie brakiem ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań technologicznych tej klasy. Innymi słowy, do tego czasu wdrożenie tej kosztownej technologii nie było uzasadnione spodziewanymi wzrostami efektywności bądź redukcją kosztów. W roku 2022 możemy już z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że technologia bliźniaka cyfrowego stała się dostępna dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz logistycznego. Zmiana ta wynika przede wszystkim z przełomu jaki przyniósł Internet rzeczy (IoT) w obszarze produkcji.

Pierwszym i zarazem podstawowym zadaniem bliźniaka cyfrowego jest odwzorowanie świata rzeczywistego w formie wirtualnej. Działanie to wykonane prawidło można porównać do specyficznego wehikułu czasu. Wyobraźmy sobie trójwymiarowy świat odwzorowujący nasz zakład, który wyposażony jest w suwak czasu. I tak, jak przewijając film do przodu i do tyłu, możemy przeglądać życie zakładu zarówno w przeszłości jak i w przyszłości. Otrzymujemy analizę zdarzeń historycznych oraz przyszłych w jednym miejscu.

Podróż w przeszłość wymaga prawidłowych danych historycznych opisywanych procesów. Wyobraźmy sobie, że dysponujemy informacjami na temat pracy maszyn, robotów, lokalizacji ludzi, materiałów, środków transportu w każdej sekundzie ostatniego miesiąca. Odwzorowanie zakładu w trójwymiarowym środowisku produkcji nie stanowić będzie technologicznego wyzwania. To jakość danych zadecyduje o tym, na ile precyzyjnie odwzorujemy całość zaistniałych zdarzeń.

Wycieczka w przyszłość jest tak samo możliwa jak podróż w przeszłość. Na bazie danych historycznych oraz wielu algorytmów możemy przewidywać warianty zdarzeń w przyszłości. W zależności od poczynionych założeń, algorytmy wyznaczają najbardziej prawdopodobny scenariusz rezultatów i przedstawiają je w środowisku graficznym. Prezentacja graficzna wyników pracy algorytmów pozwoli nam przenieść się w przyszłość jak w wehikule czasu.

Odsuwając na bok te romantyczne rozważania filmowe możemy śmiało przed bliźniakiem cyfrowym postawić następujące zadania:

-> wzrost efektywności realizowanych procesów produkcyjnych i logistycznych w zakładzie,
-> ograniczenie ilości błędów w trakcie projektowania zmian w zakładach już istniejących bądź w opracowywaniu koncepcji funkcjonowania nowych zakładów produkcyjnych,
-> przyspieszenie decyzji menedżerskich w obszarze produkcji intrologistyki oraz magazynowania.

Bliźniak cyfrowy DBR77 jest już dostępny dla naszych klientów w postaci miesięcznej subskrypcji. Oznacza to bardzo niską barierę wejścia dla wszystkich zainteresowanych i jednocześnie brak długoterminowych zobowiązań finansowych w przypadku, gdy zlecone bliźniakowi zadania zostaną zrealizowane.

Mam nadzieję że zainteresowałem państwa koncepcją bliźniaka cyfrowego oraz rozwiązaniem oferowanym przez platformę DBR77, zapraszam zatem do kontaktu zespołem DBR77 bądź bezpośrednio ze mną. 

Piotr Wiśniewski, CEO Platformy DBR77

#blizniakcyfrowy #digitaltwin #przemysl #robotyzacja #algorytmy AI #produkcja #efektywnosc

Data publikacji: 21 listopada 2022