Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

[wideo] Zastosowanie bliźniaka cyfrowego

Zapraszamy do wysłuchania dr Piotra Wiśniewskiego, założyciela Platformy DBR77, który przybliży zastosowanie bliźniaka cyfrowego.

-> Jakie są głowne zastosowania w przemyśle?
-> Na czym polega wizualizacja i symulacja procesów?
-> Czy bliźniak cyfrowy może być wsparciem w procesie decyzyjnym?

Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w filmiku ⬇️ ⬇️ ⬇️ 

Pełna treść nagrania dostępna jest poniżej.

Temat naszego dzisiejszego spotkania to: zastosowanie bliźniaka cyfrowego.

O bliźniaku cyfrowym mówi dziś wielu dostawców technologii. Podskórnie czujemy, że jest to technologia przyszłości. Warto jest jednak zadać sobie pytanie do czego technologia ta może i powinna być zastosowana. W swojej prezentacji skupię się dzisiaj przede wszystkim na zastosowaniu bliźniaka cyfrowego.

Istnieją dwa główne zastosowania bliźniaka cyfrowego zakładu produkcyjnego. Pierwszym z nich jest symulacja organizacji procesów w zakładzie, której celem jest optymalizacja przepływu materiału oraz informacji. Spodziewanym efektem wykorzystania bliźniaka w tym zakresie jest nieustanny wzrost efektywności posiadanych zasobów. Kluczowym warunkiem wysokiej jakości bliźniaka cyfrowego jako symulatora, jest zakres i jakość danych historycznych, wykorzystywanych dla modeli symulacyjnych.

Symulacja procesu produkcyjnego służyć może optymalizacji już istniejących ciągów produkcyjnych bądź projektowaniu zupełnie nowych linii a nawet całych zakładów. Każdy, kto projektował zakład produkcyjny z wykorzystaniem dwuwymiarowej prezentacji koncepcji, czyli layoutu namalowanego na kartce papieru doskonale wie, jak wiele błędów można popełnić przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego. I tu właśnie z pomocą przychodzi trójwymiarowe modelowanie 3D zakładu produkcyjnego.

Podobnie symulacje w bliźniaku cyfrowym mogą odwzorowywać pomysły i koncepcje powstałe na bazie metodyki Lean. Zamiast dokonywać eksperymentów w świecie rzeczywistym, możemy robić pełne symulacje rozmaitych koncepcji organizacji produkcji. Symulacje w świecie wirtualnym są znacznie szybsze i nieporównywalnie tańsze od fizycznych eksperymentów realizowanych w zakładzie.

Drugim zastosowaniem bliźniaka cyfrowego jest wsparcie decyzyjne dla osób zarządzających procesami produkcyjnymi, w czasie rzeczywistym. Wysoki poziom skomplikowania i szybkości zmian zachodzących wokół zakładów produkcyjnych sprawiają że podejmowanie optymalnych decyzji wymaga nieustannych kalkulacji różnych wariantów.

Bez wsparcia algorytmicznego, praktycznie nikt już dziś nie jest w stanie odpowiedzieć wystarczająco szybko na wpływające na jego obszar pracy zmiany. Przykładem zastosowania bliźniaka cyfrowego jako wsparcia decyzji operacyjnych może być balansowanie linii produkcyjnych, z uwagi na brak wystarczającej ilości operatorów na zmianie produkcyjnej. Drugim, często powtarzającym się przykładem jest konieczność natychmiastowgo zamiany planu produkcji z uwagi na informacje o przewidywanym braku komponentów produkcyjnych.

Platforma DBR77 już dziś udostępnia praktycznie dla wszystkich środowisko bliźniaka cyfrowego obejmującego zarówno narzędzia symulacji jak i algorytmy wsparcia procesów decyzyjnych opartych na danych historycznych oraz danych czasu rzeczywistego.

Bliźniak cyfrowy DBR77 to rozwiązanie oferujące graficzno-numeryczne środowisko pracy. Graficzne środowisko głównie służy łatwemu odwzorowaniu aktywów produkcyjnych i ludzi oraz procesów realizowanych na terenie zakładu. Odwzorowane działania mogą następnie podlegać symulacji dla różnych założeń, zarówno historycznych jak i w oparciu o dane czasu rzeczywistego.

Numeryczna twarz bliźniaka DBR77 to algorytmy uczące się, czyli te, które dla wyznaczenia optymalnego rozwiązania wymagają ogromnej ilości symulacji. Algorytmy numeryczne realizując symulacje, uczą się poprzez ocenę efektów wielokrotnie przeprowadzanych symulacji.  Aby narzędzie to było wystarczająco szybkie, musi być realizowane bez elementu graficznego. Połączenie tych dwóch technologii jest unikatowym rozwiązaniem Bliźniaka DBR77.

Jeżeli jesteś zainteresowany prezentacją produktu bliźniaka cyfrowego gorąco zapraszam do kontaktu z zespołem DBR77 bądź bezpośrednio ze mną. Do zobaczenia.

Piotr Wiśniewski, CEO Platformy DBR77

#blizniakcyfrowy #digitaltwin #przemysl #robotyzacja #algorytmy AI #produkcja #efektywnosc

Data publikacji: 28 listopada 2022