NCBR

O czym powinni myśleć dostawcy automatyki przemysłowej?

5 trendów w automatyzacji magazynów

W ciągu ostatnich 10 lat sposób w jaki zamawiamy i współpracujemy ze sprzedawcami detalicznymi znacznie się zmienił, podobnie jak operacje logistyczne wymagane do realizacji zamówień. Historycznie rzecz biorąc, przepustowość była zwykle ograniczeniem w magazynach, co dało początek rozwiązaniu automatyzacji magazynu w stylu „przenoś i sortuj”. Jednak, w miarę jak detaliści nadal przyjmują i wdrażają modele dystrybucji wielokanałowej, nowe ograniczenia logistyczne stają się coraz bardziej powszechne – takie jak potrzeba elastyczności systemu.

Artykuł przybliża niektóre z największych trendów w projektowaniu rozwiązań automatyzacji magazynów oraz wpływ, jaki będzie to miało na dostawców automatyki przemysłowej.

  1. Modułowość systemu

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają e-sprzedawcy, jest prognozowanie popytu. Detalom internetowym może być trudno prognozować sprzedaż z tygodniowym wyprzedzeniem, a co dopiero na kilka lat później. Stanowi to duże wyzwanie przy podejmowaniu decyzji, jak najlepiej realizować zamówienia eCommerce. Jeśli sprzedawca internetowy zdecyduje się na wewnętrzną operację realizacji z wykorzystaniem automatyzacji, projekt rozwiązania będzie musiał uwzględniać przyszłe wymagania dotyczące wydajności. Ponieważ często jest to niezmiernie trudne do przewidzenia, wielu sprzedawców internetowych albo nie wykorzystuje zasobów magazynowych w ciągu pierwszych kilku lat działalności, albo zleca realizację całości na zewnątrz.

Aby zaradzić niepełnemu wykorzystaniu, kilku dostawców automatyki magazynowej oferuje obecnie modułowe rozwiązania, które można skalować w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania. Na przykład firma Interroll opracowała platformę Modular Conveyer Platform (MCP), która umożliwia swoim klientom „ponowne okablowanie” sieci przenośników przy użyciu standardowych modułów typu plug-and-play. Może to spowodować zmiany wzorców zakupów, ponieważ dostawcy sprzętu do automatyzacji magazynów mogą kupować komponenty, takie jak napędy i rolki, w większych ilościach, aby zbudować moduły z wyprzedzeniem.

  1. Elastyczność dzięki decentralizacji

Decentralizacja napędu silnikowego to trend, który w ciągu ostatniej dekady doświadczył przypływów i odpływów. W przeszłości (i do pewnego stopnia nadal) tendencja do decentralizacji była napędzana przez ilość mocy obliczeniowej, jaką można było zmieścić na dysku. Ogólnie rzecz biorąc, im większą moc obliczeniową może pomieścić zdecentralizowany napęd, tym bardziej prawdopodobne było, że zdecentralizowane rozwiązania będą preferowane w stosunku do ich odpowiedników montowanych w szafach.

Obecnie jednak istnieje silniejszy czynnik napędzający zdecentralizowaną architekturę, która umożliwiła pewną siłę przetrwania, której w przeszłości nie było. Tym czynnikiem jest wspomniana wcześniej potrzeba zwiększonej modułowości w systemach.

Zdecentralizowane dyski miały najwyższy wskaźnik wzrostu rok do roku w 2019 w porównaniu z innymi typami dysków. Według przeglądu przeprowadzonego przez Interact Analysis na rynku niskonapięciowych napędów silnikowych AC, klasa zdecentralizowanych napędów wzrosła o prawie 12,1% w 2019 r. – napędzane w znacznym stopniu przez sprzedaż do zastosowań związanych z obsługą materiałów, których częścią jest automatyzacja magazynu. Traktujemy to jako drogowskaz dla powszechniejszego rozpowszechnienia zdecentralizowanych systemów kontroli.

Zdecentralizowane napędy i w mniejszym stopniu napędy montowane na silniku zapewniają większą elastyczność i modułowość w systemach transportu materiałów. Ponieważ napęd jest zamontowany w bliskim sąsiedztwie sterowanego silnika, zmiana układu przenośników w celu obsługi czasów zmniejszonego lub zwiększonego zapotrzebowania jest znacznie bardziej wykonalna. Ponadto, zdecentralizowane napędy są lepiej przystosowane do obsługi modułów typu plug-and-play niż napędy montowane w szafie ze względu na brak wymagań dotyczących zbyt długiego okablowania.

  1. Rozwiązania typu Plug-and-Play

Koncepcja modułowości wykracza poza przenośniki. Adore Me, amerykański sprzedawca bielizny, zainstalował wysoce modułowe rozwiązanie typu plug-and-play w New Jersey w 2018 roku, zintegrowane przez Bastian Solutions. Rozwiązanie wykorzystywało system AutoStore podłączony do Opex Sure Sort, z których oba są zasadniczo produktami z półki. Po złożeniu zamówienia towary, które są przechowywane w systemie AutoStore, trafiają do komisjonera znajdującego się na obrzeżach systemu. Pozycje są następnie transportowane do firmy Opex Sure Sort, która sortuje i konsoliduje zamówienia. Wraz z trendem w kierunku rozwiązań modułowych typu plug-and-play, rodzaje używanych urządzeń automatyki magazynowej prawdopodobnie staną się bardziej utowarowione.

Dostawcy automatyki magazynowej i integratorzy systemów nadal będą dostarczać sprzedawcom „rozwiązań”, ale większość dostosowań i projektów będzie dotyczyła używanego oprogramowania, a nie sprzętu. Aby nie zostać dostawcami towarów, dostawcy automatyki magazynowej i integratorzy systemów rozszerzają swoje oprogramowanie i możliwości usług.

  1. Analiza predykcyjna

Analiza predykcyjna jest coraz częściej stosowana w wielu sektorach, a automatyzacja magazynu nie jest od tego wyjątkiem. Obecnie najpopularniejszą aplikacją do analiz predykcyjnych jest konserwacja. W sektorze automatyzacji magazynów zaobserwować można firmy stosujące funkcje konserwacji predykcyjnej w swoich maszynach na rzecz wspierania nowatorskich modeli biznesowych. Doskonałym tego przykładem jest maszyna Pearson Packaging, jako oferta usługowa dla swoich paletyzatorów. Ta oferta wycenia maszynę na podstawie jej wydajności, a nie na podstawie opłaty za całą maszynę przy zakupie. Taki model ma nieodłączną potrzebę utrzymywania przestojów maszyn na jak najniższym poziomie, ponieważ przychody są bezpośrednio powiązane z wydajnością maszyny. W rezultacie Pearson zastosował czujniki poziomu maszyny i analizy predykcyjne, aby określić, kiedy maszyna jest zagrożona awarią.

Pearson nie jest w tym osamotniony. Gigant automatyzacji magazynów, Honeywell Intelligrated, oferuje analizy predykcyjne za pośrednictwem programu Connected Assets. W ramach tej oferty sprzęt silnikowy jest monitorowany w czasie za pomocą czujników wibracji i temperatury, aby uniknąć nieplanowanych przestojów. Ponieważ przepustowość jest tak ważnym czynnikiem dla użytkowników końcowych technologii automatyzacji magazynów, analityka predykcyjna staje się coraz bardziej konieczna. Jeśli da się uniknąć logistycznego koszmaru nieplanowanych przestojów w okresach największego zapotrzebowania, użytkownicy końcowi będą skłonni do inwestycji. Ponieważ technologia związana z analizą predykcyjną stale się poprawia, spodziewamy się, że dostawcy automatyki magazynowej będą jednymi z jej pierwszych użytkowników.

  1. Roboty mobilne przemieszczające przenośniki

Dziesięć lat temu liczba przenośników zainstalowanych w magazynie była często wykorzystywana jako wskaźnik poziomu automatyzacji. Firmy zabiegałyby o tytuł posiadania jak największej liczby przenośników. Jednak zapotrzebowanie na krótsze terminy dostaw zmusiło detalistów do przeniesienia swoich operacji magazynowych bliżej obszarów miejskich, gdzie nieruchomości komercyjne są znacznie droższe. W konsekwencji wzrosło zapotrzebowanie na zautomatyzowane rozwiązania zajmujące mniej miejsca.

Chociaż systemy przenośników są nadal najpopularniejszą technologią automatyzacji używaną do transportu towarów z jednego miejsca do drugiego, rośnie trend wykorzystywania mobilnych robotów do transportu. Dzięki większej elastyczności roboty mobilne są rozwiązaniem typu plug-and-play wymagającym mniejszej powierzchni magazynowej niż tradycyjne systemy przenośników. Ponadto model biznesowy Robots-as-a-Service (RaaS) zyskuje popularność wśród mniejszych magazynów. Magazyny MŚP i huby nie będą musiały dokonywać znaczących inwestycji, aby zautomatyzować swoje operacje magazynowe. Podczas gdy prognozujemy pozytywny wzrost w zakresie przenośników używanych w magazynach w ciągu najbliższych pięciu lat, tempo wzrostu jest niższe niż w przypadku całego rynku automatyzacji magazynów.

Data publikacji: 23 września 2021