Scena DBR77

Scena warsztatów i prezentacji to wyjątkowe miejsce podczas ITM Industry Europe, gdzie można odkryć światowe trendy w dziedzinie przemysłu 4.0 i poznać innowacyjne rozwiązania. Przygotowane przez ekspertów DBR77 prezentacje pozwolą na zapoznanie się z różnorodnymi produktami i technologiami oraz sposobami ich zastosowania w praktyce.
DBR77

Mistrzowie Innowacji

W ciągu trzech dni wydarzenia, zaprezentujemy ponad 30 prezentacji, w których weźmie udział ponad 80 prelegentów, wśród nich prezesi i managerowie czołowych, polskich firm. To unikalna okazja, by spotkać się z ekspertami, dowiedzieć się, jakie są najlepsze praktyki z zakresu przemysłu 4.0 oraz podzielić się swoimi doświadczeniami.

Networking

Nawiąż kontakty biznesowe z przedstawicielami innych firm oraz umów się na spotkanie z Twoimi klientami. Strefa networkingowa DBR77 to idealne miejsce na rozmowy o projektach oraz doskonała okazja, aby porozmawiać z ekspertami z branży.

100

Prelegentów

15

Robotów

3

Zakłady wirtualne

Zapisz się na
warsztaty

Podatki - Ulgi podatkowe związane inwestycjami w technologie innowacyjne.

10:00 - 11:00
Ulgi podatkowe związane z inwestycjami w nowoczesne technologie przyciągają przedsiębiorstwa produkcyjne, sprzyjając wzrostowi innowacyjności, efektywności produkcji oraz ochronie środowiska naturalnego. Zapisz się i poznaj programy oferowane na rynku.

Wdrożenie MES/ERP/EDI

11:00 - 12:00
Wdrożenie MES/ERP/EDI to proces integracji i wdrożenia oprogramowania biznesowego do zarządzania procesami produkcyjnymi, logistycznymi i handlowymi. MES zapewnia monitorowanie i kontrolę procesów produkcyjnych, ERP zarządza zasobami firmy, a EDI umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów handlowych. Te systemy poprawiają efektywność, kontrolę i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Wdrożenie infrastruktury fizycznej

12:00 - 14:20
Warsztaty eksperckie poświęcone wdrażaniu robotyzacji w zakładach produkcyjnych skoncentrują się na praktycznym podejściu do tematu. Uczestnicy dowiedzą się o korzyściach i wyzwaniach związanych z automatyzacją, poznają konkretne przykłady zastosowań robotów w produkcji oraz omówią kwestie związane z bezpieczeństwem pracy. Warsztaty będą obejmować zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne, mające istotny wpływ na skuteczność wdrożenia robotyzacji.

GPT w przemyśle - Dyskusja Harvardzka

14:20 - 15:00
Dyskusja Harvardzka dotycząca GPT w przemyśle skupia się na roli, jaką te zaawansowane systemy językowe odgrywają w sektorze produkcyjnym. Ekspertów interesuje, jak GPT może wpływać na innowacyjność, efektywność i rozwój technologiczny przedsiębiorstw produkcyjnych. Dyskusja koncentruje się także na możliwościach wykorzystania GPT w optymalizacji procesów, automatyzacji zadań oraz poprawie jakości i kontroli w produkcji przemysłowej.

10:00 - 10:10


Otwarcie konferencji
Przedstawiciel Prezydium Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk

10:10 - 10:20

Wprowadzenie do tematyki konferencji. Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

10:20 - 10:35

Od cyfrowego modelu do cyfrowego bliźniaka – Możliwości zastosowania symulacji w projektowaniu i doskonaleniu systemów produkcyjnych.
Politechnika Śląska

10:35 - 10:50

Wyzwania naukowe i praktyczne symulacji w cyfrowych bliźniakach fabryk na podstawie wybranych przykładów przemysłowych.

Politechnika Poznańska

10:50 - 11:05

Zastosowanie okularów MR do współpracy z cyfrowym bliźniakiem i w procesie projektowania pojazdów autonomicznych.

Akademia Górniczo Hutnicza

11:05 - 11:20

Harmonogramowanie w erze Przemysłu 4.0 – możliwości wykorzystania cyfrowych rozwiązań w optymalizacji produkcji.

Politechnika Śląska

11:20 - 11:35

Uczenie maszynowe i AI w obszarze automatyzacji wytwarzania oraz produkcji rolniczej
Politechnika Wrocławska

11:35 - 11:50

Zastosowania sztucznej inteligencji w aplikacjach przemysłowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni

11:50 - 12:00

Przerwa

12:00 - 12:15

ProtoPlastMaker 4.0 - idealna synergia dwóch technologii produkcji dla Przemysłu 4.0

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny

12:15 - 12:30

Autonomiczne systemy wytwarzania w produkcji wyrobów aluminiowych.

Politechnika Warszawska

12:30 - 12:45

Przemysł 4.0 w produkcji elementów karoserii samochodów osobowych nowych generacji.

Akademia Techniczmo-Handlowa, Bielsko Biała

12:45 - 13:00

Przykłady zastosowań Przemysłu 4.0 w projektach Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Krakowskiej.

Politechnika Krakowska

13:00 - 13:15

Przerwa

13:15 - 13:30

Przykład współpracy nauki z klasterem Obróbki Metali na podstawie laboratorium ogólnouczelnianego Demo Lab

Politechnika Białostocka

Sebastian Rynkiewicz -Klaster Obróbki Metali

13:30 - 13:45

Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej – przykład współpracy uczelni z przemysłem

dr hab. Inż. Andrzej Loska -Politechnika Śląska

dr hab. Inż. Krzysztof Kalinowski- Politechnika Śląska

dr hab. Inż. Damian Krenczyk- Politechnika Śląska

13:45 - 14:00

Podsumowanie bloku tematycznego, uniwersyteckiego.

14:00 - 14:05

Przerwa

14:05 - 14:15

Kompetencje przyszłości. Roboty współpracujące do nauki robotyki przemysłowej.

Edutech Expert

14:15 - 14:35

Potencjał rozwoju nowych usług - TPM dla integratorów.

SQD Alliance Sp. z o.o.

14:35 - 14:55

Design thinking - projekt urządzenia medycznego na podstawie potrzeb użytkowników.
Shopa

14:55 - 15:10

Innowacyjne rozwiązania CAM w produkcji: Jak nasze produkty przynoszą przewagę konkurencyjną.

Cam technology

15:10 - 15:30

New normal, czyli dlaczego robot autonomiczny to dobre rozwiązanie w fabryce.

VersaBox

Podatki - Ulgi podatkowe związane inwestycjami w technologie innowacyjne

10:00 - 11:00
Ulgi podatkowe związane z inwestycjami w nowoczesne technologie przyciągają przedsiębiorstwa produkcyjne, sprzyjając wzrostowi innowacyjności, efektywności produkcji oraz ochronie środowiska naturalnego. Zapisz się i poznaj programy oferowane na rynku.

Cyberbezpieczeństwo

11:00 - 12:00
Warsztat Cyberbezpieczeństwo ma na celu podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. Uczestnicy będą omawiać różne aspekty bezpieczeństwa, takie jak bezpieczeństwo sieciowe, aplikacji i ochrona danych. Zostaną przedstawione techniki ataków hakerskich oraz sposoby zapobiegania im. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas warsztatu mają kluczowe znaczenie w obliczu rosnących zagrożeń związanych z cyberprzestępczością i ochroną danych.

CO2. Baczność!! Obowiązki informacyjne już tu są.

12:00 - 13:00
Podczas warsztatu omówione zostaną obowiązki informacyjne dotyczące emisji CO2, sankcje za ich nieprzestrzeganie oraz narzędzia i metody redukcji emisji w firmach produkcyjnych. Uczestnicy dowiedzą się o korzyściach i kosztach związanych z wdrażaniem działań zmniejszających emisję CO2, a także o dostępnych narzędziach i rozwiązaniach technologicznych w produkcji mających na celu zmniejszenie emisji CO2.

Transformacja digitalna. Jak to zrobić?

13:00 - 13:40
Transformacja digitalna to proces wykorzystywania nowoczesnych technologii w celu zwiększenia efektywności biznesowej. Kluczowymi krokami tego procesu są diagnoza potrzeb i celów firmy, wybór odpowiednich narzędzi technologicznych, szkolenie pracowników oraz plan komunikacji i zmian. Monitorowanie, ocena i dostosowywanie zmian są istotne w ciągłym dostosowywaniu transformacji do wymagań biznesowych.

ARIA - budowa kompetnecji robotycznych

13:40 - 14:00
ARIA program mający na celu rozwinięcie kompetencji robotycznych poprzez budowę zdolności i umiejętności związanych z robotyką i automatyzacją. Program ARIA skupia się na szkoleniach, warsztatach i projektach praktycznych, które umożliwiają uczestnikom zdobycie wiedzy i doświadczenia w obszarze robotyki, co przyczynia się do rozwoju zaawansowanych rozwiązań automatyzacyjnych w różnych dziedzinach przemysłu.

Programy Grantowe. Granty UE - od marzeń do realizacji.

14:00 - 15:00
Granty UE to potężne narzędzie finansowe wspierające przedsiębiorców w realizacji innowacyjnych projektów i rozwoju biznesu. Oferują one dofinansowanie w obszarach nauki, technologii, rozwoju społecznego i gospodarczego, umożliwiając przedsiębiorcom pozyskanie środków na transformację cyfrową, inwestycje w innowacyjne technologie i rozwój firm, także w sektorze produkcyjnym.

Jak dobrze kupić robota - prezentacja DBR77

10:00 - 11:00
Wybór odpowiedniego robota przemysłowego wymaga uwzględnienia celu zakupu, zastosowania, możliwości technicznych i finansowych przedsiębiorstwa oraz integracji z innymi systemami. Bezpieczeństwo pracy, dostępność i koszty serwisu również są istotne. Warto skorzystać z pomocy specjalistów z dziedziny automatyki przemysłowej i robotyki w celu dokonania trafnego wyboru.

Masz dodatkowe pytania?
Umów się na rozmowę?

Katarzyna Marszałkiewicz
DBR77
DBR77

Katarzyna Marszałkiewicz
Business Development Manager

Katarzyna Marszałkiewicz
DBR77
DBR77

Agata Zaguła
Business Development Manager