NCBR

28.09.2021 w Toruniu, podczas Forum Inteligentnego Rozwoju spotkali się naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, odbierając zasłużone gratulacje.  

 

Zespół DBR77 Robotics znalazł się wśród wyróżnionych firm –

zostaliśmy laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021.

 

To wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć na polu realizowanych projektów, a także w kwestii podejścia do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa.  

 

Zarząd DRB77 Robotics Sp. z o.o. odebral nagrodę z rąk Wiceminister Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.