Dostawca

Dostawcą na Platformie Robotów DBR77 jest Partner, który jest producentem bądź dystrybutorem szeroko pojętego wyposażenia zakładów produkcyjnych. Każdy podmiot, który dostarcza maszyny, urządzania, wszelkiego rodzaju wyposażenie, oprogramowanie, a nawet całe linie produkcyjne znajdzie nowy i szybko rozwijający się kanał dystrybucji.

Platforma robotów DBR77 to B2B marketplace, który wpisuje się w najbardziej aktualne trendy digitalizacji, zarówno w obszarze tworzenia nowego produktu cyfrowego jak i digitalnego modelu businessowego. Ocenia się, że rynek e-commerce w obszarze transakcji B2B będzie rósł w tempie 25% rok do roku, przez kolejne co najmniej 5 lat. Już w krótce, żaden Dostawca nie będzie mógł pozwolić sobie na nieobecność w takich kanałach sprzedaży jak DBR77.

1.
Szybko rozwijający się kanał sprzedaży

od 2020 e-commerce jest najszybciej rosnącym kanałem sprzedażowym w obszarze relacji business to business. Platformowe marketplacy zmieniają zasady funkcjonowania tradycyjnych rynków. Teraz przyszedł czas na zmiany na rynku dostawy robotów oraz wszelkiego typu maszyn i urządzeń.

2.
Atrakcyjna forma prezentacji produktu

Studio 3D DBR77 stanowi najbardziej nowoczesną formę prezentacji produktów i wyposażenia. Prezentacja następuje w formacie 3D (w tym także VR) oraz w ruchu. Możliwa jest zatem prezentacja nie tylko produktu, ale także jego zastosowania.

3.
Skuteczny marketing

platforma DBR77 zrzesza przede wszystkim firmy produkcyjne oraz firmy integracyjne. Działania marketingowe realizowane poprzez platformę DBR77 są skuteczne, gdyż docierają bezpośrednio to podmiotów zainteresowanych współpracą z dostawcami technologii.

4.
Bezpośrednia relacja z klientem

Wprowadzenie produktów na platformę pozwala obserwować bezpośrednie reakcje Klientów. Społeczność rozwijana w obszarze platformy stanowi bezcenne źródło informacji na temat produktu, funkcjonalności i oczekiwań.

5.
Wsparcie w zakresie budowy społeczności

jednym z głównych elementów misji DBR77 jest budowa społeczności osób zainteresowanych automatyzacją, robotyzacją i digitalizacją. Dzięki DBR77 podmioty na rynku mogą podnosić swoje kompetencje zarówno praktyczne jak i teoretyczne. Dzięki DBR77 obecni oraz przyszli Klienci będą lepiej przygotowani do zakupu oraz wykorzystania Państwa technologii.