Inwestor

Inwestorem na Platformie DBR77 jest każdy, kto poszukuje sposobu na usprawnienie, automatyzację bądź robotyzację pracy realizowanej w zakładzie produkcyjnym. Innymi słowy, Inwestor zgłasza na platformie Wyzwanie Technologiczne, które oznacza poszukiwanie sposobu na zrobotyzowanie obecnie istniejącego bądź planowanego do realizacji stanowiska produkcyjnego. Nazwa Inwestor wywodzi się od tego, że podmiot ten zwykle zmuszony jest dokonać inwestycji w nową technologię.

Platforma Robotów DBR77 opiera się na mechanizmie idealnego dopasowania potrzeb Inwestorów oraz możliwości Integratorów. Finalnym efektem pracy na platformie dla Inwestora jest wdrożenie w procesie produkcyjnym bądź magazynowym rozwiązania technologicznego, optymalnego pod względem operacyjnym oraz finansowym.

Dzięki platformie DBR77 Inwestor zyskuje:

1.
Optymalne rozwiązanie technologiczne

Dzięki DBR77 Inwestor ma dostęp do szerokiego grona dostawców różnorodnych technologii oraz różnych producentów. Proponowane na platformie rozwiązania nie są formą sprzedaży urządzenia tylko pomysłem na zaspokojenie potrzeby Klienta.

2.
Obniżenie kosztów robotyzacji

Praca na platformie pozwala nawet o 80 % ograniczyć czas i koszty przygotowania koncepcji robotyzacji bądź automatyzacji stanowiska. Wbudowany w platformę model postępowania ofertowego zapewnia rynkowość składanych ofert.

3.
Darmowe i super nowoczesne środowisko projektowe

Dla swoich Klientów oraz Partnerów Platforma Robotów DBR77 udostępnia nieodpłatnie środowisko projektowe 3D. Wykorzystując najnowocześniejsze metody modelowania 3D, rozwijane dotychczas w świecie gier komputerowych, stworzyliśmy specjalnie z myślą o zakładach produkcyjnych środowisko projektowania Studio 3D DBR77.

4.
Symulacja warunków pracy

dzięki konstrukcji Studia 3D DBR77 możliwe jest projektowanie stanowisk produkcyjnych, przy jednoczesnym rzeczywistym odwzorowaniu faktycznych warunków pracy na linii.

5.
Kompletna analiza organizacji pracy

Studio 3D pozwala na całościową oraz wszechstronną analizę, linii produkcyjnej, a nawet całego zakładu. Możliwa jest analiza wykorzystania mocy produkcyjnych oraz symulacja i analiza, która do niedawna wymagała fizycznych eksperymentów.

6.
Społeczność świata robotyzacji

Platforma Robotów DBR77 to dużo więcej niż transakcje. Budujemy społeczność, w której współpraca i rozwój są ważniejsze niż jednostkowe transakcje. Z DBR77 Partnerzy budują długoterminową relację.