Integrator

Integratorem na Platformie DBR77 jest każdy, kto samodzielnie bądź przy współpracy z innymi podmiotami jest gotowy zaproponować koncepcję Rozwiązania Technologicznego zgłoszonego przez Inwestora. Rolą Integratora może być zarówno opracowanie koncepcji jak i przyjęcie zlecenia dostaw stanowiska. Rolę Integratora na platformie może przyjąć także Zespół składający się z kilku podmiotów.

Dzięki pracy na Platformie Robotów DBR77, firma integratorska może skoncentrować się na realizacji zleceń związanych z konstruowaniem, wdrażaniem oraz uruchamianiem stanowisk zrobotyzowanych. Wszystkie czynności związane z pozyskaniem Klienta, analizą efektywności koncepcji robotyzacji, złożeniem oferty oraz przeprowadzeniem wymaganych formalności bierze na siebie Platforma Robotów. Integratorowi pozostaje tylko integrować stanowisko.

1.
Dostęp do prawidłowo opisanych zapytań ofertowych

Platforma ogranicza praktycznie do zera koszty związane z pozyskaniem zlecenia. Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawione także w studio 3D wystarczają dla przygotowania koncepcji stanowiska oraz analizy finansowej oferty. Integrator dostając zapytanie ofertowe w postaci opisanego Wyzwania Technologicznego może niezwłocznie przystąpić do pracy nad koncepcją rozwiązania technologicznego. v

2.
Skrócenie czasu projektowania

Studio 3D skraca proces projektowania koncepcji nowego stanowiska do kilku minut, jednocześnie oferując unikatową możliwość prezentowania opracowanych stanowisk produkcyjnych. Dzięki technologii stosowanej w Studio 3D, osoby zaangażowane w opracowanie koncepcji stanowiska mogą z ogromną łatwością dokonywać analizy oraz budowy stanowisk produkcyjnych.

3.
Analiza rentowności ofert

Dzięki Studiu 3D Integrator nie składa ofert, które nie mają sensu dla Inwestorów. W trakcie projektowania Rozwiązania Technologicznego aplikacja automatycznie dokonuje wyliczenia efektu operacyjnego oraz ekonomicznego przygotowanej koncepcji stanowiska.

4.
Łatwy i bezpieczny proces realizacji zlecenia

całość relacji pomiędzy Inwestorem a Integratorem na platformie realizowana jest zgodnie z najlepszymi praktykami businessowymi. Jasność i prostota procesu zapewnia bezpieczeństwo oraz transparentność transakcji. Inwestor i Integrator w bezpieczny sposób prowadzeni są przez całość transakcji i wdrożenia, zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania projektami.

5.
Edukacja w praktycznych aplikacjach

nie ma drugiego miejsca w świecie wirtualnym, gdzie istnieje tak duża baza koncepcji robotyzacji rozmaitych aplikacji. Dzięki środowisku DBR77 oraz jej społeczności, możliwa staje się edukacja Partnerów oraz pracowników na każdym etapie rozwoju.

6.
Przegląd dostępnej technologii

współpracując z platformą Integratorzy mają pełen dostęp do informacji o szerokim zakresie technologii stosowanej na rynku, także przez innych dostawców oraz Integratorów. Dzięki DBR77 Integratorzy mają dostęp do wiedzy na temat najnowszych rozwiązań technologicznych, dostępnych na rynku.