Produkt

Start / Produkt

Robot jest naszym produktem. Jesteśmy agencją pracy tymczasowej dla robotów.

Nie chcemy być dla ciebie dostawcą robota, tylko robotem. Podobnie jak Spotify nie sprzedaje płyt CD, ale tylko muzykę, DBR77.com sprzedaje efekty pracy robota, zarządzając całym kosztem i ryzykiem związanym z pracą.

Nasz unikalny model biznesowy pozwala skupić się na prowadzeniu firmy. Automatyzacja i najwyższa efektywność operacyjna procesów produkcyjnych pozostają naszym zadaniem.

Dlaczego roboty?

Wiele branż na całym świecie boryka się z poważnymi brakami wykwalifikowanej siły roboczej.

Rosnąca rotacja pracowników doprowadziła do spadku wydajności i jakości pracy.

Rosnące zarobki przyspieszyły zwroty z inwestycji w automatyzację.

Zwiększenie nacisku na bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Rosnące zarobki przyspieszyły zwroty z inwestycji w automatyzację.

Oferta DBR77 obejmuje pełny zakres procesu

Wybór pozycji do automatyzacji

Przygotowanie projektu robota i narzędzi

Przygotowanie stanowiska pracy robota

Pomiar wydajności na stanowisku pracy

Programowanie robotów

Szkolenie dla operatorów

Nadzór online w czasie rzeczywistym

Raportowanie wydajności pracy

Przeprogramowanie

Usługa w czasie określonym w umowie

Ubezpieczenie

Faktura zgodna z efektami pracy

Sprawdź czy jesteś gotowy na robotyzację!

Wypełnij prosty formularz