Konferencja DBR77

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

[partner] Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

W ramach dotacji Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej wsparcie jest przeznaczone na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów.

Poznaj główne założenia programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program dla firm, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Terminy naborów:  2.08.2023 r.-25.10.2023r.

Dofinansowanie: w zależności od części projektu:

  1. Pomoc de minimis – 85%
  2. Pomoc regionalna- mikro i małe firmy 70%, średnie 60%.

Konkurs NIE dotyczy firm dużych. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 200 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania 3 000 000,00 zł (do tego dodajemy wkład własny w zależności od rodzaju firmy). 

Składowe projektu:

  1. Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji, oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0  (mapa drogowa), tj. strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy. Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Mapa drogowa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
  2. Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności zakup: Robota przemysłowego i/lubAutonomicznego robota usługowego. Do kategorii tej nie należy zaliczać robotów znajdujących zastosowanie w automatyzacji zasadniczych procesów przemysłowych. Autonomia dotyczy zakresu działania robota (np. poruszania się robotów mobilnych po zakładzie produkcyjnym) polegającej na sterowaniu określonymi funkcjami przez system komputerowy na podstawie danych pozyskanych z sensorów, bez konieczności bezpośredniej ingerencji człowieka,
  3. Inne środki trwałe przy założeniu także zakupów z punków a) i/lub b),
  4. Szkolenia dla pracowników. 

Rezultat projektu powinien obejmować w przedsiębiorstwie innowacje w procesie biznesowym (innowacja procesowa) polegającą na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji.

Artykuł powstał we współpracy z naszym Partnerem – ekspertem w zakresie pozyskiwania dotacji: Wektor Wiedzy Wsparcie Innowacji

Data publikacji: 20 lipca 2023