Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Dostawcy
robotyki, maszyn lub

wyposażenia hal i magazynów

 

Basic Konto

Partnerskie

199€/miesiąc

Bronze

Partner

konto partnerskie + 5% take rate*

Silver

Partner

konto partnerskie + 6% take rate*

Gold

Partner

konto partnerskie + Do ustalenia indywidualnie

Max. ilość produktów/modeli 3D aktywnych na platformie w ramach licencji 10 (nie aktywnych) 10 25 bez ograniczeń

Dodatkowy produkt/model 3D

14€ / miesięcznie 5€ / miesięcznie
Pełna animacja i prezentacja modeli w środowisku VR i AR
Brand na stronie i Platformie DBR77
Dowolny wybór regionu i branży
Promocja w Social Media 1x / msc 2x / msc
Promocja w Newsletterze 1x / msc
Dedykowany podcast
Promocja palety produktów wśród integratorów
Przeprowadzenie oraz promocja webinaru
Współuczestnictwo w wydarzeniach DBR77 (targi, konferencje, warsztaty)
Raport z użycia modeli Partnera w Studio 3D DBR77
Funkcjonalności bliźniaka cyfrowego
Dedykowany showroom 3D
*Stawki prowizji za bezpośrednią sprzedaż produktów do klientw platformy lub sprzedaż zainicjowaną na platformie, ale z integratorem zewnętrznym.

Warunki aktywacji produktów
na platformie

podana cena produktu

Ilość dostępnych produktów

Komplet danych technicznych produktu (wpisane na platformie + .pdf)

Materiał reklamowy produktu

Minimum 3 zdjęcia datali produktu

Modele 3D produktów w formacie .fbx z teksturami zgodnie ze specyfikacją DBR77

Cena dostawy do wybranego regionu

szacowany czas dostawy do danego regionu

Minimum 5 zdjęć produktu z różnych stron