NCBR

Nowy Rok, Nowe Technologie: co CEO powinien wiedzieć o transformacji cyfrowej?

Wchodząc w Nowy Rok należy pamiętać, że w dzisiejszym świecie, gdzie technologia stanowi serce każdej działalności, przemysł technologiczny stale ewoluuje. Kluczem do sukcesu dla każdego CEO jest zrozumienie i adaptacja do tych zmian. Cyfrowa transformacja stała się kluczowym elementem rozwoju biznesu i nieodłącznym elementem każdej branży. Ponadto, jej wpływ na produktywność, efektywność i strategię biznesową jest nie do przecenienia. Dla CEO, którzy chcą prowadzić swoje firmy ku przyszłości, można wskazać kilka kluczowych punktów. Warto wziąć je pod uwagę w kwestii transformacji cyfrowej.

1. Wartość danych w transformacji cyfrowej

Dane są obecnie jednym z najcenniejszych zasobów. Jednocześnie to ich jakość jest kluczowa w odniesieniu sukcesu i to w każdej branży. Tylko takie dane mają znaczenie i są użyteczne dla firmy. Pozyskiwanie, analiza i świadome wykorzystanie danych może dostarczyć unikatowych informacji nie tylko na temat klientów i trendów rynkowych, ale co najważniejsze – procesów wewnętrznych firmy. CEO powinni więc inwestować w technologie umożliwiające zbieranie danych takie jak czujniki przemysłowe oraz w narzędzia do ich analizy typu ERP i MES. Dane można również wykorzystać do zasilania rozwiązań optymalizujących produkcję (takich, jak na przykład Bliźniak Cyfrowy DBR77). Niewątpliwie pozwoli to firmie wyprzedzać konkurencję i szybciej podejmować lepsze decyzje biznesowe.

2. Automatyzacja i optymalizacja procesów

Cyfrowa transformacja otwiera drzwi do automatyzacji praktycznie wszystkich procesów w firmie. Wykorzystując zaawansowane rozwiązania technologiczne, można zoptymalizować procesy produkcyjne, magazynowe, logistyczne czy obsługę klienta. Każdy CEO powinni wiedzieć, że to nie tylko oszczędność czasu i zasobów, ale także pomoc dla pracowników. Pozwala im się skupić na bardziej wartościowych zadaniach wymagających ludzkiej kreatywności. Jednocześnie jest też szansą dla firmy na zwiększenie efektywności i precyzji w działaniu. W jaki sposób zbadać które procesy należałoby zoptymalizować w ramach organizacji? Warto przeprowadzić taki audyt, korzystając z różnych metod dostępnych na rynku. Przykładowo można dokonać samooceny poprzez ankietę w metodologii ADMA (dostępna na stronie Platformy Przemysłu Przyszłości). Inną opcją jest wykorzystanie wiedzy naszych ekspertów i opracowanej przez DBR77 metodologii DRD. Metodologie takie służą temu, by zmapować wszystkie obszary w firmie. Wówczas łatwiej pokazać na jakim etapie transformacji jest firma i w którym kierunku może podążać. Dlatego taki audyt jest częścią map drogowych cyfryzacji (jest to też dokument wymagany przy niektórych dotacjach).

3. Personalizacja i doświadczenie klienta

W erze cyfrowej konsumenci oczekują spersonalizowanych doświadczeń. Klienci chcą teraz, by firmy dostosowały się do ich indywidualnych preferencji, potrzeb i zachowań. Celem jest to, by zapewnić im bardziej angażujące i zindywidualizowane interakcje, pozwolić na doświadczanie produktu, a nie zwykłą konsumpcję. Wchodzenie na rynek kolejnych generacji odbiorców coraz wyraźniej pokazuje, że producenci muszą się zmierzyć z nowym obliczem rynku – ściśle dopasowanym. Dlatego nowocześni CEO powinni dążyć do wykorzystania nowych technologii i narzędzi, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów i oferować im produkty oraz usługi dostosowane do ich specyficznych preferencji. Dzięki temu buduje się silniejsze, długotrwałe relacje z klientami, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia lojalności w stosunku do marki przedsiębiorstwa. Nowe technologie pozwalają taki efekt osiągać. Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej czy rozszerzonej, rozwiązań robotycznych, druku 3D czy choćby modeli językowych, umożliwiają masową indywidualizację.

4. Bezpieczeństwo danych

Wraz z rozwojem technologii pojawiają się również nowe zagrożenia, dlatego istotne jest rozwijanie również tego aspektu podczas digitalizacji firmy. Z problemami takimi mierzą się zarówno giganci (z powodu błędnej konfiguracji Dysku Google, w sieci znalazły się dane osobowe blisko 1 mln ludzi), jak i mniejsze podmioty krajowe (choćby największy wyciek danych medycznych w Polsce z ALAB Laboratoria). Bezpieczeństwo danych, również przemysłowych, staje się obecnie priorytetem. Z tego powodu, ochrona informacji zarówno klientów, jak i firmy to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed CEO. Inwestycje w rozwiązania zabezpieczające dane oraz edukacja pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa są kluczowe dla uniknięcia potencjalnych ryzyk. CEO muszą zatem inwestować także w rozwiązania zapewniające kompleksowe zabezpieczenie informacji, jakie posiada firma.

5. Robotyzacja produkcji

Robotyzacja produkcji otwiera drzwi do zwiększenia efektywności, precyzji i elastyczności w procesach produkcyjnych. Wykorzystując zaawansowane roboty i systemy, firmy mogą zoptymalizować swoje operacje. Dzięki temu osiągają lepsze wyniki przy mniejszym nakładzie czasu i zasobów. CEO powinni wiedzieć, które rozwiązania robotyczne w pełni zaspokoją ich potrzeby w zakresie procesów produkcyjnych, dlatego warto zaudytować procesy w swojej firmie, aby nie robotyzować nieefektywności. Tylko dobrze przemyślana inwestycja w roboty, staje się rozwiązaniem opłacalnym i po prostu użytecznym. Jeśli zakupimy robota nie integrując go odpowiednio z linią, również nie osiągniemy zamierzonego celu. Jeśli robotyzacja jest dopiero planowana. to warto uzyskać odpowiednie informacji. Można je uzyskać od zaprzyjaźnionych firm, które taki proces u siebie przeprowadziły, albo od ekspertów na rynku (w tym na wielu branżowych wydarzeniach targowych). O robotyzacji opowiadamy również w naszych materiałach edukacyjnych i na organizowanych przez nas wydarzeniach (zapraszamy wówczas najważniejszych przedstawicieli z branży). Natomiast we wdrażaniu robotyzacji wsparciem ma być nasza Platforma Robotów DBR77.

6. Zmiana kultury organizacji

Cyfrowa transformacja wymaga nie tylko zmian w narzędziach i procesach, ale także, a może przede wszystkim, zmiany kultury organizacyjnej. Każdy CEO powinien kierować organizacją w stronę otwartości na nowe pomysły, współpracy, kooperacji, innowacyjności i ciągłego rozwoju. Zadaniem nowoczesnego CEO jest więc wsparcie pracowników w zakresie ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowej wiedzy w zakresie rozwiązań digitalnych, które przynoszą korzyści dla organizacji. To kluczowe elementy, które umożliwiają adaptację do zmieniającego się środowiska biznesowego. Warto więc wspierać używanie narzędzi opartych na modelach językowych (jak Chat GPT, Dall-e, Bard, Midjourney, Jasper i inne), które przeżywają obecnie bujny rozkwit i silnie wpływają na optymalizację pracy. Wręcz trudno przewidzieć jak w tym zakresie będzie wyglądał 2024 rok. Na pewno jednak przystosowanie się do nowych narzędzi jest łatwiejsze w firmie, która otwiera się na nowe technologie. Taka kultura pomoże też unikać zagrożeń, związanych choćby z rozwojem tzw. deepfake’ów.

7. Elastyczność i adaptacja czasów transformacji cyfrowej

W erze bliźniaków cyfrowych i algorytmów AI, firmy nie mogą jedynie ograniczać się już tylko do reakcji na zmiany. Muszą działać proaktywnie w kierunku kształtowania przyszłości firmy. CEO, którzy wykorzystują te narzędzia do prognozowania, testowania i dostosowywania swoich działań, stają się architektami innowacji i rozwoju. To kluczowa kadra stanowi forpocztę i wzór dla pozostałych zatrudnionych, by technologii używać jako pomocnego narzędzia, a nie zagrożenia. Mogą też pokazać, że narzędzi tych, również w produkcji, należy używać z rozwagą.

Ta zmiana świadomości wśród Polaków już się powoli rozwija. Zgodnie z raportem IDEAS NCBR i Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS „Co Polacy myślą o robotach?”:

W Polsce narasta fascynacja, ale i wciąż widoczna jest ostrożność wobec rozwoju robotyki. Badania wykazują, że 72% kobiet i 64% mężczyzn popiera prace nad robotyką, ale pod warunkiem ostrożnej implementacji i nadzoru. To świadczy o rosnącej świadomości społecznej, ale również potrzebie zachowania zdrowego dystansu wobec przemian technologicznych„.

Budzi to nadzieję, że coraz łatwiej będzie przekonać pracowników firmy do zmian związanych z robotyzacją czy automatyzacją, co przełoży się na wzrost np. wykorzystania pożytecznych narzędzi optymalizujących (takich jak oprogramowania zarządcze czy chociażby Bliźniak Cyfrowy DBR77). Pracownicy przestaną karmić się lękiem, że roboty są po to, żeby zabrać im pracę, a modele decyzyjne po to, by pokazać ich braki. Adaptacja to zawsze proces powolny, natomiast w 2024 roku ważny jest pozytywny trend rynkowy i równie pozytywne nastawienie nowoczesnego CEO.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, cyfrowa transformacja to nie tylko kwestia nowych technologii. To zmiana mindsetu, podejścia do biznesu i adaptacji do nowej rzeczywistości rynkowej. CEO, którzy są gotowi na inwestowanie w nowe technologie, zrozumienie ich potencjału i umiejętne wykorzystanie w swoich firmach, będą odnosić sukcesy nie tylko w 2024 roku, ale także w dłuższej perspektywie.

Świat technologiczny nigdy nie był bardziej ekscytujący. To właśnie teraz CEO mają szansę wprowadzić swoje firmy na nowy poziom, wykorzystując potencjał cyfrowej transformacji.

A czy Ty masz już wizję transformacji cyfrowej swojej firmy?

Data publikacji: 10 stycznia 2024