NCBR

Nasz Ekspert na Kongresie STEEL

W dniu 19 września 2023 r. na pierwszym Europejskim Kongresie Stalowym STEEL w Katowicach, do panelu „Inteligentne rozwiązania dla przemysłu stalowego” dołączy nasz Ekspert – Bartłomiej Straszak. Analogicznie, będzie go można spotkać i posłuchać również pierwszego dnia – na panelu „Człowiek w przemyśle 4.0”. Ta rozmowa odbędzie się 18 września o godz. 16:30.

O Kongresie

Kongres STEEL 2023 to wyjątkowe wydarzenie, które stwarza platformę do owocnej dyskusji pomiędzy przedstawicielami kręgów ustawodawczych i naukowych z przedsiębiorcami działającymi w branży stalowej. Celem wydarzenia jest wspólna praca nad kształtowaniem przyszłości tej ważnej gałęzi gospodarki. Sposobem na to będzie rozwijanie postulatów dotyczących regulacji prawnych i normatywnych, które wpłyną na jej funkcjonowanie w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Z agendy wynika, że będzie to spotkanie liderów nowoczesnych rozwiązań dla rynku stalowego. Prezentacja technologii, analiza trendów branżowych, prognozy rozwoju i wymiana informacji o wyzwaniach i możliwościach sektora, to główne tematy tego wydarzenia. Ciekawym zagadnieniem, poruszanym na spotkaniu, będzie też kwestia odbudowy Ukrainy. Kolejne to Europejska transformacja energetyczna, pozyskiwanie nowych technologii czy finansowanie zielonych inwestycji.

W związku z tym, Kongres to doskonała okazja, by budować partnerskie relacje, nawiązać współpracę biznesową i wspólnie działać na rzecz rozwoju przemysłu stalowego. W panelach, prezentacjach i warsztatach będzie uczestniczyć wielu znakomitych ekspertów i przedstawicieli przedsiębiorstw. Swoją obecność zapowiedzieli też liczni przedstawiciele władz państwowych.

Nasz Ekspert

Podczas tego prestiżowego wydarzenia, naszym reprezentantem będzie Bartłomiej Straszak. Jest on specjalistą w dziedzinie automatyzacji i cyfryzacji. Zdobył wyższe wykształcenie z zakresu nanotechnologii poprzez studia dualne na Politechnice Wrocławskiej oraz ENS Sacly Paris. Jego pasja do automatyzacji i cyfryzacji znalazła praktyczne zastosowanie w wielu obszarach, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Bartłomiej posiada znaczące osiągnięcia we wdrażaniu skutecznych procesów i innowacyjnych produktów na terenie całej Europy. Jego główne obszary ekspertyzy to optymalizacja procesów, standaryzacja oraz automatyzacja. Te elementy właśnie przyczyniły się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firm motoryzacyjnych, dla których pracować.

Niezwykle cenne jest również jego doświadczenie jako konsultanta w renomowanej firmie doradczej McKinsey & Co. Zajmował się tam strategiami produktowymi w perspektywie holistycznej. Ta wiedza pozwoliła mu na poszerzenie swojego spojrzenia na biznes oraz na zdobycie umiejętności zarządzania i przewidywania trendów rynkowych. Obecnie Bartłomiej Straszak koncentruje swoje umiejętności i wiedzę na prowadzeniu polskich przedsiębiorstw przez procesy transformacji cyfrowej i tworzeniu strategii cyfrowych. Odpowiada również za tworzenie Drogi Rozwoju Digitalnego.

Panele z udziałem naszego Eksperta

Człowiek w przemyśle 4.0 – 18 września

To spotkanie panelowe pozwoli na bliższe przyjrzenie się kwestii udziału różnych grup społecznych w procesie transformacji digitalnej. Będzie odpowiadać na pytania:

  • Czy automatyzacja produkcji i innych obszarów przemysłu może mieć większy wpływ na procesy makroekonomiczne niż mogłoby się pozornie wydawać,
  • Czy postęp technologiczny, automatyzacja i robotyzacja prowadzą do stopniowego zmniejszania udziału czynnika ludzkiego w przemyśle,
  • Czy mechanizacja rolnictwa doprowadzi do zmian struktury zatrudnienia w miastach,
  • Czy praca będzie teraz wymagać wyższych kwalifikacji, a może będzie wykonywana bez udziału człowieka
  • Czy może rozwiązania przemysłu 4.0 zdejmą z człowieka ciężar ręcznego wykonywania żmudnych czynności i pozwolą na efektywne wykorzystanie kreatywnej natury człowieka?

Inteligentne rozwiązania dla przemysłu stalowego – 19 września

Natomiast podczas tego panelu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu stalowego.
  • Analiza najlepszych praktyk globalnych na przykładach firm takich jak Thyssenkrupp Steel, Nucor Corporation, ArcelorMittal, POSCO.
  • Inteligentne rozwiązania pomagające w optymalizacji zużycia energii i surowców, a więc zmniejszeniu negatywnego wpływu przemysłu stalowego na środowisko.
  • Przemysł stalowy a rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji – możliwość przyspieszenia wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań do produkcji.

Będą to więc niezwykle wartościowe wystąpienia, które pomogą lepiej zrozumieć, jakie możliwości niesie ze sobą cyfryzacja w przemyśle stalowym. Wystąpienia naszego `Eksperta na Kongresie na pewno przyniosą wiele inspiracji i praktycznych wskazówek dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje przedsiębiorstwa w erze cyfrowej. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami panującymi na rynku stalowym. To nie tylko wartość sama w sobie, ale także niezbędna wiedza dla wszystkich, którzy chcą prowadzić skuteczny biznes w tej dziedzinie.

Informacje

Data: 18-19 września 2023r.

Miejsce: MCK Katowice

Link do rejestracji: https://steelcongress.eu/rejestracja.html

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: https://steelcongress.eu/

Data publikacji: 14 września 2023