NCBR

Jak Bliźniak Cyfrowy DBR77 zapewni Ci wzrost efektywności Twoich działań?

Żaden manager czy przedsiębiorca nie ma już chyba wątpliwości, że digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja to działania, które wszyscy musimy podejmować już dziś. W przeciągu ostatnich kilku tygodni, temat Bliźniaka Cyfrowego (Digital Twin) nie schodzi z pierwszych stron nagłówków w zakresie nowych rozwiązań technologicznych.

A czym on jest? Jest właśnie jednym z kilku elementów tzw. szeroko pojętej digitalizacji.

O Bliźniaku Cyfrowym, w kontekście wykorzystania technologii w produkcji, a także jako wsparcie procesów optymalizacji w przedsiębiorstwie (Lean 4.0) pisaliśmy już w poprzednich artykułach -> PRZECZYTAJ. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej rozwiązaniu Bliźniaka Cyfrowego oferowanego przez Platformę Robotów DBR77.

Czym właściwie jest robotyzacja? Najogólniej mówiąc, jest to zastępowanie pracy ludzkiej, pracą robotów. Zadaniem robotów (manipulatorów, robotów i urządzeń towarzyszących jak podajniki, palety, magazyny produktów) jest sprawić, aby proces produkcyjny był realizowany szybciej, taniej i bardziej efektywnie. Aby tak się stało, cały zestaw działań wykonywanych przez wspomniane roboty, musi opierać się na danych.

Bliźniak Cyfrowy DBR77 jest jednym z takich narzędzi, których celem jest usprawnienie całego procesu, tj. ma za zadanie zebrać dane, następnie je zwizualizować, aby na ich podstawie dokonać optymalizacji, nie tylko samej konstrukcji stanowiska, ale także jego pracy w taki sposób, aby przygotować przedsiębiorstwo do efektywnego procesu robotyzacji.

Dane, dane, dane

Jednym z głównych zadań Bliźniaka Cyfrowego DBR77 jest zebranie dwóch typów danych:

Dane historyczne, czyli dane stanowiska, linii, ludzi i wszystkich elementów, które pozwolą na ocenę funkcjonowania w przeszłości. Na podstawie takich danych, jesteśmy w stanie dostrzec nieprawidłowości w funkcjonowaniu, a tym samym podjąć decyzję o zmianie funkcjonowania danego stanowiska bądź procesu.

Efektywność w głównej mierze wynika z analizy zebranych danych, w celu likwidacji złych praktyk i ich dalszej poprawy. Dla przykładu analizując przestoje w przeszłości, jesteśmy lepiej w stanie zarządzić niewykorzystanymi zasobami w taki sposób, aby jak najbardziej zminimalizować straty z nich wynikające.

Dane rzeczywiste, czyli dane procesów dziejących się w danym momencie. Zbierając i magazynując dane z aktualnie działających maszyn w czasie rzeczywistym możemy zaobserwować, czy np. maszyna nie jest zbytnio obciążona, czy posiada dysfunkcje i na podstawie analizy, jesteśmy w stanie podjąć natychmiastową decyzję odnośnie funkcjonowania.

Wizualizacja i symulacja

Wizualizacja to najlepszy sposób ma odwzorowanie graficzne świata rzeczywistego wraz z jego aktywami fizycznymi oraz przedstawienie ich wzajemnej korelacji. Mogąc zobrazować pracę maszyn a nawet całego procesu, jesteśmy w stanie dokonywać zmian w tych założeniach. Widząc braki, niespójności, bądź chcąc sprawdzić, czy założone zmiany przyniosą oczekiwane rezultaty, możemy dokonać symulacji.

Symulacja to niezliczona ilość ścieżek, którymi możemy podążyć aby uzyskać jak najbardziej pożądane efekty, bez konieczności ingerencji w obiekty czy procesy rzeczywiste. To rozwiązanie pozwala nam na przyspieszoną naukę np. zachowania maszyny w różnych warunkach, zestawiając posiadane dane z symulacją różnych wariantów środowiska.

Co możemy zwizualizować?

-> Stanowiska do celów szkoleniowych. Możliwość odwzorowania poszczególnych elementów stanowiska umożliwia naukę jego projektowania i działania w świecie wirtualnym, krok po kroku. Wizualizacji procesu działania w znaczący sposób przyspiesza proces uczenia się, tym samym generując oszczędność na czasie wdrożenia pracownika do pracy oraz szkoleniach wstępnych.

-> Dane z zakładu. Odwzorowanie działania stanowiska, linii, a nawet całego zakładu pozwala na jego późniejszą optymalizację.

-> Procesy do celów projektowych. Konieczność zaprojektowania wielopoziomowych, skomplikowanych instalacji w środowisku wirtualnym pozwala na uniknięcie późniejszych błędów w warunkach rzeczywistych.

-> Organizację pracy dla optymalizacji działania.

Poprawa efektywności

Czy wiesz, jak działa aktualny proces w przedsiębiorstwie i co wpływa na jego skuteczność? Skąd pewność, że przyjęte założenia są tymi optymalnymi? W jaki sposób można poprawić wydajność, a tym samym zwiększyć skuteczność swoich działań? Bliźniak Cyfrowy DBR77 pozwala na pełnowymiarową ocenę dotychczasowych założeń w celu poprawy efektywności. Nowy layout zakładu lub jego zmiana? A może zmiana miejsca stanowiska, bądź nowa linia? To wszystko można zasymulować w świecie wirtualnym, bez konieczności ingerencji w obiekty fizyczne. Łatwo, szybko i tanio.

Jeżeli istnieje możliwość osiągnięcia zakładanego celu, mniejszym nakładem sił, mówimy wówczas o efektywności. Taką właśnie możliwość oferuje Bliźniak Cyfrowy DBR77.

W jakich obszarach produkcyjnych ma zastosowanie Bliźniak Cyfrowy DBR77?

-> Linia produkcyjna (wszystkie stanowiska)
-> Magazyn
-> Intalogistyka wewnętrzna
-> Pracy operatorów
-> Mapowania całego zakładu

Otrzymane efekty z wdrożenia Bliźniaka Cyfrowego DBR77

-> Wzrost efektywności. Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych, odwzorowaniu ich w środowisku wirtualnym a następnie na podstawie ich właściwej analizy, przedstawimy rozwiązania służące poprawie efektywności.
-> Przyspieszanie prototypowania nowych stanowisk, linii, zakładów dzięki algorytmicznemu wsparciu procesów.
-> Redukcja ilości błędów konstrukcyjnych na produkcji.
-> Automatyzacja działań optymalizacyjnych wg formuły Lean 4.0.

Na czym polega wyjątkowość Bliźniaka Cyfrowego DBR77?

-> Wielowątkowość zdarzeń. Bliźniak Cyfrowy DBR77 jest w stanie określić które działania, nawet te skomplikowane i nakładające się na siebie sprawiają, że przepływ materiału jest optymalny. Dzieje się tak, ponieważ działa na za zasadzie event-driven technology, tj. technologii opartej na metodyce zdarzeń.

-> Omniversum. Digital Twin w technologii VR, AR a może na PC? Dzięki technologii chmurowej stosowanej przez Platformę Robotów DBR77, Bliźniak Cyfrowy jest dostępny w każdej przeglądarce, bez żadnych specyficznych wymogów.

-> Łatwość nauki i usługa narzędzia oraz możliwość wykorzystania każdego rodzaju danych.

Czy Cyfrowy Bliźniak DBR77 jest dla Ciebie?

Bliźniak Cyfrowy to technologia, która pomaga w procesie zbierania, porządkowania i analizy danych. Na ich podstawie można podejmować świadome i trafne decyzje biznesowe, np. odnośnie dalszego sposobu funkcjonowania procesu lub stanowiska bądź jego dotychczasowej opłacalności. Decyzje podjęte na podstawie rzeczywistych danych wpływają na optymalizację a tym samym wzrost efektywności działań. Jednak jak już wspominaliśmy poprzednio – ARTYKUŁ, ta technologia nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy w organizacji, ponieważ wymaga odpowiedniego przygotowania a następnie wdrożenia.

A czy Twoje przedsiębiorstwo jest na nią gotowe?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na krótką prezentację rozwiązania. Sprawdź, jakie korzyści przyniesie Twój Bliźniak Cyfrowy – KONTAKT

Autor: Małgorzata Samborska, Platforma Robotów DBR77

Data publikacji: 1 sierpnia 2022