Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Founder DBR77 w Radzie Programowej Klastra branży automotive

Nominacja do Rady Klastra branży automotive

W dniu 20 września 2023 roku, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM). To wydarzenie, koordynowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (KSSE), z pewnością ma szczególne znaczenie dla branży motoryzacyjnej i zaawansowanego przemysłu produkcyjnego. Do udziału w tym wydarzeniu został zaproszony Founder i CEO DBR 77 Robotics – Piotr Wiśniewski. To zaproszenie wiązało się również z powołaniem do Rady Programowej Klastra. Nominacje wręczono w siedzibie jednego z członków klastra, zakładzie Stellantis Tychy (FCA Poland), a w imieniu dr Piotra Wiśniewskiego, z ramienia DBR 77 Robotics, odebrał ją Bartłomiej Straszak.

Znaczenie nominacji do Klastra

Rada Programowa Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing to czołowe postaci i eksperci, którzy wspólnie pracują nad kształtowaniem przyszłości branży motoryzacyjnej i zaawansowanego przemysłu produkcyjnego w regionie. Podczas tego wyjątkowego posiedzenia Rady, zostały wręczone nominacje dla członków Rady na kadencję 2023-2026. To ważne wydarzenie, które będzie miało wpływ na rozwój i innowacje w sektorze SA&AM.

Z pewnością nominacja stanowi dowód uznawania zaangażowania oraz kompetencji danej osoby w dziedzinie branży motoryzacyjnej i zaawansowanego przemysłu produkcyjnego. Takie wyróżnienie przypada osobom, które wniosły istotny wkład w rozwój klastra i branży, oraz które są uważane za ekspertów w swoich dziedzinach. Dzięki temu, będziemy mieli okazję:

  1. Wpływać na kształtowanie strategii klastra, co może przyczynić się do rozwoju branży w Polsce dzięki naszym rozwiązaniom cyfrowym takim jak Bliźniak Cyfrowy czy Marketplace,
  2. Doradzać i wykonywać ekspertyzy, w tym w zakresie DRD – Drogi Rozwoju Digitalnego,
  3. Współpracować z liderami branży i nawiązywać nowe kontakty biznesowe,
  4. Promować wspólne działania,
  5. Jeszcze lepiej rozumieć zmieniając się potrzeby branży.

Rola Klastra

Rola Klastra w obszarze „Innowacje i kooperacje” polega głównie na efektywnym łączeniu kreatywności inżynieryjnej z najnowszymi technikami i technologiami. To połączenie ma na celu usprawnienie procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności, optymalizację wykorzystywania zasobów, redukcję odpadów i strat, a w efekcie zapewnienie firmom konkurencyjnej pozycji na rynku międzynarodowym.

Dlatego Klaster promuje wzrost aktywności badawczo-rozwojowej w obszarze swoich strategicznych kompetencji. Popiera także rozwój zaawansowanych metod produkcji w całym łańcuchu dostaw oraz sprzyja nawiązywaniu współpracy wokół tych kluczowych kompetencji. Ponadto, klastrowe inicjatywy wspierają wykorzystanie zaawansowanej infrastruktury inżynieryjnej i badawczej, co sprzyja innowacjom i postępowi technologicznemu.

W rezultacie, klaster odgrywa istotną rolę w kreowaniu środowiska sprzyjającego innowacjom, współpracy i rozwojowi technologicznemu, co z kolei przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firm na arenie międzynarodowej.

Oczywiście firma DBR 77 Robotics wpisuje się doskonale w ten obszar. Dlatego znajduje się wśród dostawców rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. W związku z tym, na stronie Klastra możliwe jest zgłaszanie ofert usługowych i produktowych w ramach zamkniętej bazy podmiotów.

Przebieg posiedzenia Rady Klastra

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek, a także Dyrektor Zakładu Stellantis Tychy – Tomasz Gębka. Następnie odbyła się prezentacja zakładu Stellantis, po której uroczyście wręczono nominacje członkom Rady na kadencję 2023-2026. W imieniu dr Piotra Wiśniewskiego, nominację odebrał Bartłomiej Straszak z DBR 77 Robotics.

Skład Rady Programowej Klastra SA&AM na lata 2023-2026.

1. Aleksandra Banaś, Prezes Zarządu, ifm electronic sp. z o.o.
2. Ewa Barańska, Dyrektor, Stellantis Gliwice Sp. z o.o.
3. Krzysztof Gablankowski, Dyrektor Zakładu, ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o.
4. Mateusz Habdas, Sales manager, Carlex Design Roksana Skotnicka
5. Jarosław Jakubowski, Prezes Zarządu, SmarT Plus sp. z o.o.
6. dr Artur Kozlowski, Dyrektor Instytutu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
7. Prof. nadzw. dr hab. (Assoc. prof.), MBA Marcin Lis, Prorektor, Akademia WSB – WSB University
8. Grzegorz Malciak, Dyrektor Zakładu, Ficomirrors Polska Sp. z.o.o.
9. Henryk Michalik, Dyrektor, MICHAEL Teresa Michalik
10. Piotr Podgórski , Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Planowania, Organizacji i Rozwoju Produktu, EMT-Systems Sp. z o.o.
11. dr inż. Artur Pollak CEO, APAGroup Sp. z o.o.
12. Roman Serafin , Prezes Zarządu, KLGS Sp. z o.o.
13. Tomasz Sęk, CEO Luma Automation Zakładów Metalowych Postęp, Zakłady Metalowe Postęp SA
14. Sikora Zbigniew, Dyrektor Zarządzający, Rhenus Automotive Assembly sp. z o.o.
15. Agnieszka Sip, Manager ds. HR, FCA Poland S.A.
16. Agnieszka Ścieszka, Dyrektor Generalny (Plant Manager), ZF Braking Systems Poland Sp z o.o.
17. Marek Śliboda, Prezes Zarządu, Marco Sp z o.o.
18. dr hab. inż. prof. PŚ Anna Timofiejczuk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Politechnika Śląska
19. Mateusz Trzop, Dyrektor ds. Inwestycji, Polmotors Sp. z o.o.
20. Piotr Wiśniewski Ph.D., CEO Platforma DBR77.com, DBR77 Robotics Sp. z o.o.

Następnie Łukasz Górecki, Dyrektor Klastra SA&AM, podsumował plany działań grupy, a zgromadzonych gości, zaproszono do zwiedzania zakładu Stellantis Tychy.

Podsumowanie

Podsumowując, serdecznie dziękujemy Klastrowi Silesia Automotive & Advanced Manufacturing za dotychczasową współpracę i otrzymaną nominację, a także za docenienie zaangażowania i wkładu w rozwój branży dla naszego Foundera i CEO – dr Piotra Wiśniewskiego. W związku z tym liczymy, że udział w Radzie Programowej Klastra wzmocni jeszcze te więzi i pozwoli osiągać kolejne wytyczone cele.

Data publikacji: 21 września 2023