NCBR

Automatyka i robotyka przemysłowa_raport

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem Instytutu Sobieskiego, który przeanalizował rynek automatyki i robotyki przemysłowej w Polsce z różnych punktów widzenia. Raport skupia się przede wszystkim na polskich firmach, które zajmują się integracją, produkcją, dostarczaniem i dystrybucją technologii związanych z robotyką i automatyzacją. W raporcie znajdują się informacje o tych firmach oraz informacje o ich sprzedaży w 2021 roku.

Cel raportu

Celem raportu jest również przedstawienie podziału polskiego rynku robotów przemysłowych między głównych światowych producentów oraz zwrócenie uwagi polskich decydentów politycznych i ekonomicznych, że – jeśli Polska ma dołączyć do grona najbogatszych państw – musi mieć na swoim terenie zarządy i centra badawcze najbardziej innowacyjnych firm, które tworzą produkty i rozwiązania kupowane przez klientów na całym świecie.

Polska musi się także automatyzować i robotyzować, co jest fundamentem nowoczesnego przemysłu.

Na podstawie zebranych danych w raporcie postawiono następujące tezy:

  • W 2021 roku zainstalowano w Polsce od 3 300 do 3 500 różnych robotów przemysłowych. Polska była jednym z 15 krajów o największym procentowym wzroście ich liczby. Równocześnie wskaźnik robotyzacji polskiego przemysłu jest ciągle o rząd wielkości mniejszy od innych krajów rozwiniętych.
  • Polskie firmy z branży automatyki i robotyki przemysłowej zajmują się przede wszystkim integracją rozwiązań technologii automatyki i robotyki pochodzących z innych krajów. Nie mamy żadnej dużej polskiej firmy produkującej roboty.
  • Firmy inżynierskie są najistotniejszym elementem łańcucha w zakresie robotyzacji
  • Siłą i szansą polskiej gospodarki są inżynierskie firmy integrujące różne rozwiązania automatyki i robotyki przemysłowej. Działania państwa powinny wspierać rozwój i potencjał firm integratorskich.
  • Instytut Sobieskiego zidentyfikował 210 firm działających na polskim rynku automatyki i robotyki przemysłowej, które generują łącznie roczne przychody ze sprzedaży przekraczające 9 miliardów PLN.
  • Stopień zrzeszenia polskiej branży automatyki i robotyki przemysłowej jest relatywnie niski, co przekłada się na trudność pozyskiwania danych dotyczących polskiego rynku. Może on wynikać z niskiego społecznego zaufania Polaków. Cieszy fakt, że w ankiecie Instytutu Sobieskiego wzięły udział największe polskie firmy, ze stabilną pozycją rynkową.
  • W pierwszej ankiecie Instytutu Sobieskiego na temat rynku automatyki i robotyki przemysłowej udział wzięło 25 firm, które w roku 2021 osiągnęły łączny przychód w wysokości 1 049 mln PLN, z czego 25% sprzedaży stanowił eksport. Dało to wartość w kwocie 244 mln PLN.
  • Zdecydowana większość firm biorących udział w ankiecie stwierdziła, że przychody ich firm będą większe w 2022 niż w 2021 roku, chociaż równocześnie tylko połowa ankietowanych firm podała, że rynek na którym działają wzrósł w roku 2022. Może to oznaczać, że turbulencje spowodowane zerwanymi łańcuchami dostaw w wyniku pandemii i wojny zahamowały dynamikę rozwoju rynku robotyzacji w Polsce.

Podsumowanie

Polskie firmy inżynierskie posiadają niezbędne kompetencje i doświadczenie, aby poprowadzić polski przemysł w kierunku przyszłości, który ma znaczenie na skalę globalną. Ich umiejętności są wysoko cenione, zwłaszcza za granicą. Wprowadzenie tzw. podatkowej ulgi robotycznej/ulgi podatkowej na robotyzację może pomóc w procesie robotyzacji i cyfryzacji. Niemniej jednak, potrzeba więcej przemyślanych działań oraz większego wsparcia ze strony państwa. W porównaniu z innymi krajami, taki jak Korea Południowa (1 000 robotów na 10 000 pracowników przemysłowych), Niemcy (397 robotów) i Czechy (168 robotów), Polska posiada tylko 52 roboty na 10 000 pracowników przemysłowych. Konieczne jest szybkie zmniejszenie dystansu w robotyzacji.

Pobierz raport – RAPORT AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

Raport został przygotowany przez Instytut Sobieskiego. Autorem raportu jest Bartłomiej Michałowski.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez zespół DBR77 „Prognoza kierunków rozwoju robotyzacji w Polsce” – do pobrania TUTAJ

oraz zapoznania się z możliwościami Studia 3D, w którym znajdują się modele 3D wszystkich światowych producentów robotów – STUDIO 3D.

Data publikacji: 26 kwietnia 2023