Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Zautomatyzowane Badania szczelności

Testy przy użyciu gazu formującego lub helu okazały się najłatwiejszym i najbardziej wydajnym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności układu wtrysku paliwa bez konieczności zatrudniania dodatkowej siły roboczej.

Producenci samochodów i ich dostawcy coraz częściej polegają na zrobotyzowanych systemach wykrywania nieszczelności, aby obniżyć koszty, poprawić jakość i zwiększyć prędkość linii montażowej.

INFICON, główny światowy dostawca sprzętu do wykrywania nieszczelności, spodziewa się w nadchodzących latach znacznego wzrostu przeprowadzanych za pomocą robotów testowania wycieków w dziedzinie produkcji samochodów.

Thomas Parker, kierownik sprzedaży w firmie w Ameryce Północnej, mówi: „Zaledwie pięć procent wszystkich fabryk motoryzacyjnych w USA ma obecnie zrobotyzowane systemy wykrywania wycieków.

„Spodziewamy się, że liczba ta wzrośnie do 20 procent lub więcej w ciągu najbliższych czterech do pięciu lat. Proces będzie jeszcze bardziej przyspieszany w miarę dodawania nowych produktów i ulepszania istniejących linii produkcyjnych”.

Statyczne, zrobotyzowane wykrywanie wycieków jest obecnie stosowane na liniach montażowych samochodów do testowania różnych komponentów, w tym układów paliwowych, części klimatyzacji i przekładni. Na przykład przejście od niskiego ciśnienia wtrysku paliwa (40-60 psi) do znacznie wyższego ciśnienia bezpośredniego wtrysku (2000-3000 psi) dramatycznie zwiększyło potrzebę kontroli jakości układu paliwowego.

Zautomatyzowane badania szczelności przy użyciu gazu formującego lub helu okazały się najłatwiejszym i najbardziej wydajnym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności układu wtrysku paliwa bez konieczności zatrudniania dodatkowej siły roboczej.

„Widzimy również duży nacisk na testowanie robotów w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, która boryka się z ostrą konkurencją zagraniczną” – podkreśla Thomas.

„Zmniejszenie liczby pracowników, zwiększenie szybkości linii i inne ulepszenia wydajności są podstawowymi krokami w niekończącej się walce o utrzymanie konkurencyjności”.

Thomas Parker zauważa, że ​​połączenia i punkty połączeń w wielu lodówkach i domowych klimatyzatorach są podobne w zależności od jednostki i łatwe do sprawdzenia za pomocą Robota. Aby utrzymać lub zmniejszyć liczbę pracowników, a także poprawić jakość i wydajność, wiele firm zdecydowało się umieścić sondę w rękach robota.

Dodaje, że testowanie zrobotyzowane jest niezwykle ważnym pierwszym krokiem w eliminowaniu kosztownych błędów ludzkich, które niezmiennie mają miejsce, gdy testy są przeprowadzane ręcznie. A w dobie kryzysu korona wirusa robotyka wspiera także potrzebę dystansowania się społecznego.

„Sposób przeprowadzania testu szczelności jest tak samo ważny jak używany sprzęt” – mówi Parker.

„Prawidłowo zainstalowana stacja zrobotyzowana może stanowić różnicę między znakomitą jakością produktu a kosztownym i daremnym ćwiczeniem. Tak jak świetny szef kuchni starannie konfiguruje swoją kuchnię za pomocą odpowiedniego sprzętu, tak doskonałe testy szczelności produktów wymagają dbałości o szczegóły”.

Firma INFICON niedawno opublikowała oficjalny przewodnik dla producentów oryginalnego sprzętu i ich dostawców, który zawiera ważne wskazówki dotyczące pomyślnej instalacji zrobotyzowanych systemów wykrywania wycieków. Dostępny w Internecie artykuł omawia również różnice między statycznym i dynamicznym testem „sniffera”; Dlaczego przepustowość gazu wykrywacza wycieków jest ważna a konfiguracje testowe są najbardziej odpowiednie dla określonych zastosowań.

Biała księga INFICON zawiera pięć ważnych wskazówek, które pomogą inżynierom produkcji i kierownikom kontroli jakości uniknąć kosztownych błędów podczas instalacji zrobotyzowanych systemów wykrywania wycieków:

Porada 1: Spełnij wymagania sprzętowe – Upewnij się, że masz odpowiedni sprzęt. To, czy proces będzie statyczny, czy dynamiczny, określi dokładne potrzeby sprzętu. Testy statyczne można zastosować, jeśli w określonych miejscach wystąpią potencjalne wycieki.

Do weryfikacji większych powierzchni wymagany jest test dynamiczny. W przypadku testów dynamicznych czujnik „wykrywający” porusza się po badanym elemencie z prędkością, która zapewni najbardziej wiarygodne wyniki testu.

Statyczne testowanie szczelności punkt-punkt, które wymaga, aby robot przemieszczał się z jednego połączenia do drugiego, jest popularnym zastosowaniem w wielu branżach. Duży przepływ gazu testowego jest ważny w testach statycznych, ponieważ końcówka sondy często nie może zbliżyć się dostatecznie do części. Duży przepływ gazu daje wiarygodne wyniki nawet w pewnej odległości od miejsca wycieku.

Testy dynamiczne w przemyśle samochodowym są wykorzystywane przede wszystkim do sprawdzania połączeń akumulatorów litowo-jonowych. Gaz testowy jest wprowadzany do akumulatora, a ramię robota wyposażone w sondę wykrywającą porusza się wzdłuż szwu w celu sprawdzenia szczelności. Roboty są również wykorzystywane do dynamicznego testowania ciągłych linii spawalniczych na spawanych stalowych zbiornikach paliwa. Szybkie prędkości przepływu gazu testowego są ważne w dynamicznych sytuacjach testowych, ponieważ pozwalają robotowi na szybsze poruszanie się po obszarach testowanej części.

W branży HVAC testy statyczne są obecnie używane do sprawdzania krytycznych połączeń w systemie. Inżynierowie kontroli jakości rozważają również zastosowanie robotów do dynamicznego testowania wężownic czynnika chłodniczego.

Porada 2: Unikaj bocznych wiatrów! – Ciąg powietrza podczas testu wykrywacza wpłynie na niezawodność. Aby uzyskać najlepsze wyniki, obszar testowy powinien być zamknięty, gdy tylko jest to możliwe. Zazwyczaj stacje testowe są zamknięte w klatkach, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników.

Zastąpienie szkła akrylowego materiałem na klatkę nie tylko ochroni pracowników, ale także ochroni obszar testowy przed podmuchami powietrza powodowanymi przez systemy HVAC, przejeżdżające wózki widłowe i inny sprzęt.

Porada 3: Dokładna kalibracja – i regularnie – sprzęt testowy powinien być zawsze odpowiednio kalibrowany i często sprawdzany – przynajmniej raz na godzinę, jeśli to możliwe. Niezwykle ważne, aby zapewnić wiarygodne wyniki, testy kalibracyjne można przeprowadzić szybko i łatwo.

Protokoły kalibracji zależą od ilości części, specyfikacji części i wewnętrznego procesu wycofywania w firmie, jeśli wystąpi awaria między walidacjami procesu.

Porada 4: Obserwuj tło testu – najczęstszymi przyczynami fałszywych odczytów testowych są wysokie stężenia gazu testowego w tle. Sposoby uniknięcia wyników „fałszywie pozytywnych” spowodowanych przez źródła tła obejmują:

  • Opróżnianie części zarówno przed, jak i po każdym teście;
  • Monitorowanie procesów napełniania gazem znakującym w celu zapewnienia prawidłowego podłączenia części;
  • Lokalizowanie butli gazowych w dużej odległości od stacji testowych
  • Kontrola przewodów doprowadzających gaz pod kątem wycieków.

Wskazówka 5: Unikaj wzajemnego zanieczyszczenia gazu formującego – gaz formujący (95% azotu / 5% wodoru) jest często używany jako gaz testowy. Środowiska przemysłowe często zawierają inne źródła wodoru, które nie zawsze są oczywiste dla testerów. Należy zwracać uwagę na przykład na spaliny z wózków widłowych lub stacje ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w których wodór jest produktem ubocznym procesu.

Data publikacji: 23 września 2021