NCBR

Prawidłowo wdrożona automatyzacja robotów może zwiększyć wydajność, zapewnić lepsze wyniki, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność — zarówno w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak i przedsiębiorstw produkcyjnych na większą skalę. Jednak przedsiębiorstwa muszą mieć solidną i strategiczną wizję automatyzacji robotów, zanim ją zrealizują. Powinni rozumieć, w jaki sposób zostanie on wprowadzony i do jakich zastosowań, nakreślić jego potencjalne korzyści oraz jasno zrozumieć unikalny budżet i strategie operacyjne.

Po udzieleniu odpowiedzi na te podstawowe pytania, następnym krokiem w kierunku automatyzacji nie jest wybór robotów. Zamiast tego ważne jest, aby zidentyfikować odpowiednie manipulatory końcowe, które można zamontować w robotach, aby zautomatyzować aplikacje współpracujące.

Właściwe narzędzia do właściwej pracy

Chociaż zrozumiałe jest, że firmy nowe w dziedzinie automatyzacji mogą zakładać, że roboty są najważniejszym komponentem, to oprzyrządowanie na końcu ramienia lub EOAT w rzeczywistości będzie obsługiwać materiały i produkty. Kluczowa rola EOAT obejmuje również zbieranie danych, które informują o zachowaniu robota i komunikowanie się z przedmiotami, robotami i ludźmi.

Przy wyborze chwytaków robotów, czujników i zmieniaczy narzędzi należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Ponieważ nowoczesny EOAT został zaprojektowany do obsługi szeregu zastosowań, producenci EOAT oferują teraz szereg akcesoriów do robotów dostosowanych do różnych potrzeb produkcyjnych. Narzędzia te zazwyczaj wymagają minimalnego czasu instalacji i ponownej instalacji oraz są wyposażone w większe i bardziej złożone funkcje operacyjne. 

Na przykład Międzynarodowa Federacja Robotyki przewiduje, że roboty współpracujące, znane w branży jako „coboty”, będą stanowić prawie 35 % globalnej sprzedaży robotów do 2051 r. Więcej robotów współpracujących przełoży się na większe zapotrzebowanie na wszechstronne i elastyczne EOAT co może sprawić, że coboty staną się inteligentniejsze i bardziej autonomiczne, co z kolei zapewni większy zwrot z inwestycji.

Niestandardowy chwytak zaprojektowany wyłącznie do obsługi określonego zadania w środowisku masowej produkcji ma ograniczone zastosowanie i potencjał. Gdy zadanie lub potrzeby produkcyjne ulegną zmianie — co jest szczególnie powszechne w sektorze dóbr konsumpcyjnych — chwytak staje się bezużyteczny i należy go wymienić, co spowalnia procesy i zwiększa koszty. 

Inteligentne narzędzia dla inteligentnych firm

Od redukcji kosztów długoterminowych po tworzenie bardziej wydajnego i dynamicznego środowiska produkcyjnego, zautomatyzowane procesy mogą pomóc firmom przezwyciężyć istniejące wyzwania i ostatecznie dać im przewagę nad konkurencją. Dotyczy to zarówno MŚP, jak i większych przedsiębiorstw. Automatyzacja nie służy już tylko produkcji wielkoseryjnej. MŚP z zadaniami produkcji małoseryjnej i historycznymi danymi produkcyjnymi mogą i powinny korzystać z nowoczesnych postępów w robotyce i EOAT, zwłaszcza przy niższych kosztach, co czyni je bardziej wykonalnymi opcjami dla firm o mniejszych budżetach. 

Automatyzacja ma wiele potencjalnych korzyści dla MŚP, w tym niższe koszty jednostkowe dzięki większej precyzji, a także możliwość łatwiejszego zwiększania lub zmniejszania produkcji w zależności od popytu. Zwiększone możliwości produkcyjne mogą również pomóc MŚP wyróżnić się na tle konkurencji, czyniąc je bardziej dostępnymi na rynku dla nowych klientów o bardziej wymagających potrzebach produkcyjnych. 

Ważne jest, aby wszystkie firmy najpierw rozważyły ​​swoje cele w zakresie automatyzacji, aby upewnić się, że wybierają odpowiednie narzędzia do pracy. Elastyczne narzędzia i inteligentne akcesoria nowej ery zmniejszą koszty wdrażania zautomatyzowanych rozwiązań, jednocześnie oszczędzając czas na instalację i ponowne wdrażanie, dzięki czemu cały proces będzie bardziej oparty na współpracy i integracyjny. 

Źródło: www.robotics.org