NCBR

Inteligentna automatyzacja (IA) to coś więcej niż sposób na zrewolucjonizowanie biznesu i zaoszczędzenie pieniędzy. Inteligentną automatyzację można zastosować w diagnostyce medycznej i badaniach naukowych, aby zapobiec niepotrzebnym zgonom. Ponadto zapewnia bardziej sprawiedliwy dostęp do opieki zdrowotnej na całym świecie.

Zapobieganie zgonom poprzez diagnozę i badania

Ponad 70% zgonów na całym świecie jest spowodowanych przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, takimi jak choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca i choroby układu oddechowego. 

Ważną cechą tych chorób jest to, że im wcześniej wykryta zostanie choroba, tym wyższy wskaźnik wyzdrowienia. Wykorzystując uczenie maszynowe (ML), IA może ratować życie, analizując skany i inne dane medyczne (takie jak ciśnienie krwi) w celu uzyskania szybkich i wiarygodnych diagnoz.

Nic dziwnego, że ML może przetwarzać skany płuc lub piersi w ciągu kilku minut lub sekund, podczas gdy człowiekowi zajęłoby to godziny. Ale co bardziej niezwykłe, ma przewagę nad lekarzami, jeśli chodzi o identyfikację raka. 

Innym powszechnym czynnikiem wśród tych chorób jest możliwość znalezienia lekarstwa poprzez badania. ML nie tylko pomaga w innowacjach w badaniach medycznych (np. poprzez symulację kombinacji molekuł), ale także odgrywa istotną rolę, automatyzując dokumentację i sprawdzanie badań klinicznych, uwalniając badaczy od zadań poznawczych wyższego poziomu i proces badawczy szybszy i bardziej efektywny. 

Zapobieganie zgonom spowodowanym błędami medycznymi 

Błędy medyczne to smutny i często pomijany element nowoczesnej opieki zdrowotnej. W Stanach Zjednoczonych błędy medyczne powodują ponad 250 000 zgonów rocznie, czyli więcej niż jakikolwiek inny pojedynczy czynnik, z wyjątkiem chorób serca i raka.

IA, we współpracy z profesjonalistami, może dwukrotnie sprawdzać recepty i identyfikować rozbieżności z zaleceniami lekarzy lub najlepszymi praktykami medycznymi. Automatyzacja nigdy nie jest zmęczona ani rozproszona, więc nie jest podatna na przerwy w koncentracji, które zdarzają się każdemu, ale mogą mieć katastrofalne skutki w opiece zdrowotnej.

IA może również monitorować stan zdrowia pacjentów w czasie rzeczywistym. Roboty programowe mogą ostrzegać pielęgniarkę lub lekarza o sytuacji awaryjnej na podstawie ciśnienia krwi, tętna lub innych parametrów życiowych pacjenta. Może nawet wykrywać wzorce, które z wyprzedzeniem przewidują zawały serca, udary lub sepsę, ratując życie i uwalniając czas lekarzy i pielęgniarek od gromadzenia danych.

Zmniejszenie liczby zgonów z przyczyn, którym można zapobiec w krajach rozwijających się

Globalna dysproporcja w bogactwie i zasobach oznacza, że ​​wiele osób w krajach rozwijających się umiera na choroby, którym można by łatwo zapobiec w bogatszych krajach. Wynika to w dużej mierze z niedostatecznego dostępu do opieki zdrowotnej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie brakuje 4,3 miliona pracowników służby zdrowia.

Technologia IA może zapewnić opiekę zdrowotną każdemu, kto ma dostęp do smartfona — co stanowi coraz większy odsetek osób (nawet w regionach, w których brakuje innej infrastruktury i technologii). Aplikacje mogą zdalnie łączyć pacjentów z lekarzami, a narzędzia diagnostyczne mogą częściowo zastąpić lekarza, diagnozując stany skóry, oparzenia i przewlekłe rany na podstawie zdjęcia cyfrowego.

Zmniejszenie liczby zgonów w wypadkach drogowych

Wypadki drogowe mogą spowodować trwałe kalectwo lub ofiary śmiertelne. Błąd ludzki jest czynnikiem w większości wypadków drogowych i istnieje możliwość, że autonomiczne samochody lub technologia jazdy wspomaganej IA mogą ratować życie, zmniejszając lub eliminując ten czynnik. Badania Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych (USA) szacują, że 94% wypadków drogowych jest spowodowanych błędem ludzkim.