NCBR

Jak podaje Międzynarodowa Federacja Robotyki IFR (ifr.org) zasób operacyjny robotów przemysłowych osiągnął nowy rekord w wysokości około 3 milionów sztuk na całym świecie – corocznie wzrastając średnio o 13% (2015-2020).

Jakie są najważniejsza trendy kształtujące robotykę i automatyzację na całym świecie?

 

1 – Roboty w nowych branżach

Branże, które są stosunkowo nowe w automatyzacji, szybko przyjmują roboty. Zachowania konsumentów skłaniają firmy do zaspokojenia popytu na personalizację produktów i dostaw.

Rewolucja e-commerce była napędzana przez pandemię i będzie nabierać tempa w 2022 roku. Na całym świecie zainstalowano tysiące robotów, które jeszcze pięć lat temu nie istniały w danych segmencie.

Aby rozwiązać problem niedoboru siły roboczej, firmy, które wcześniej nie brały pod uwagę automatyzacji, ponownie rozważą tę kwestię. Obszary, w których polega się na pracy ludzkiej jak handel detaliczny i restauracje, nie są w stanie obsadzić wolnych miejsc pracy, w związku z czym możemy spodziewać się, że zainwestują w automatyzację, aby zaspokoić potrzeby klientów. Stosunkowo nowe branże w dziedzinie robotyki, takie jak dostawy i logistyka, budownictwo, rolnictwo i wiele innych, korzystają z postępu technologicznego z dnia na dzień.

 

2 – Roboty łatwiejsze w użyciu

Wdrażanie robotów może być złożonym zadaniem, ale nowe generacje robotów są łatwiejsze w użyciu. Istnieje wyraźny trend w kierunku interfejsów użytkownika, które umożliwiają proste programowanie oparte na ikonach i ręczne prowadzenie robotów. Firmy robotyczne i niektórzy dostawcy zewnętrzni łączą pakiety sprzętu wraz z oprogramowaniem, aby ułatwić wdrożenie. Ten trend może wydawać się prosty, ale oferty, które koncentrują się na kompletnych ekosystemach, dodają ogromną wartość, zmniejszając wysiłek i czas działania.

Tendencja do taniej robotyki wiąże się również z łatwą konfiguracją i instalacją, w niektórych przypadkach ze wstępnie skonfigurowanymi określonymi aplikacjami. Dostawcy oferują standardowe programy w połączeniu z chwytakami, czujnikami i sterownikami. Sklepy z aplikacjami zapewniają procedury programowe dla różnych aplikacji i obsługują tańsze wdrażanie robotów.

 

3 – Podnoszenie umiejętności robotów i ludzi

Coraz więcej rządów, stowarzyszeń branżowych i firm dostrzega potrzebę podstawowej edukacji w zakresie robotów i automatyzacji na wczesnym etapie dla następnej generacji. Podróż linii produkcyjnych opartych na danych będzie koncentrować się na edukacji i szkoleniach. Oprócz szkolenia pracowników w firmie, zewnętrzne ścieżki edukacyjne mogą wzbogacić programy uczenia się pracowników. Producenci robotów, tacy jak ABB, FANUC, KUKA i YASKAWA, każdego roku rejestrują od 10 000 do 30 000 uczestników swoich klas robotów w ponad 30 krajach.

 

Robotyka zmienia profile zawodowe pracowników fabryk na lepsze. Jak pokazuje niedawna „Wielka Rezygnacja”, ludzie chcą pracować w nowoczesnym środowisku, w którym mogą budować karierę. Nowe możliwości szkoleniowe w zakresie robotyki to strategia, w której wszyscy wygrywają, zarówno dla firm, jak i pracowników: nudne, brudne i niebezpieczne zadania zostają zautomatyzowane, podczas gdy ludzie zdobywają kluczowe umiejętności w przemysłowym miejscu pracy przyszłości i zwiększają swój potencjał zarobkowy przez całą swoją karierę.

 

4 – Roboty zabezpieczają produkcję

Napięcia handlowe i COVID-19 zbliżają produkcję do klienta. Problemy z łańcuchem dostaw skłaniają firmy do rozważenia nearshoringu z automatyzacją jako rozwiązania.

Jedna szczególnie odkrywcza statystyka z USA pokazuje, w jaki sposób automatyzacja pomaga firmom wrócić do biznesu: według Association for Advancing Automation (A3) zamówienia na roboty w Stanach Zjednoczonych w trzecim kwartale 2021 r. wzrosły o 35% w tym samym okresie 2020. Ponad połowa zamówień pochodzi z sektorów niezwiązanych z motoryzacją.

 

5 – Roboty wspierają automatyzację cyfrową

W 2022 r. i później widzimy nacisk na dane jako kluczowe czynniki umożliwiające przyszłą produkcję. Dane zebrane z inteligentnie zautomatyzowanych procesów będą analizowane przez producentów w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji. Dzięki zdolności robota do dzielenia się zadaniami i uczenia się przez sztuczną inteligencję firmy mogą również łatwiej wdrażać inteligentną automatyzację w nowych środowiskach, od budownictwa, przez obiekty pakowania żywności i napojów, po laboratoria opieki zdrowotnej.

 

Sztuczna inteligencja w robotyce dojrzewa, a roboty uczące się stają się głównym nurtem. Branża ma już za sobą fazę pilotażową i możemy spodziewać się większego wdrożenia tych technologii w 2022 roku.

 

Źródło: ifr.org