NCBR

Szkoła Lidera – zgłoś swój udział!

Szkoła Lidera to program Fundacji Platformy Przyszłości, skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców (właścicieli firm), managerów oraz osób odpowiadających za kluczowe procesy technologiczne lub biznesowe. W ramach projektu zostało zaplanowanych 9 dwudniowych zjazdów szkoleniowych, które odbędą się w różnych miastach w Polsce. Podczas każdego zjazdu uczestnicy będą mieli okazje do wzięcia udziału w części biznesowo-zarządczej (podczas, której poruszane będą zagadnienia związane z planowaniem strategicznym, biznesowym i zarządzaniem zmianą w transformacji) oraz technologicznej (w ramach, której nastąpi demonstracja technologii i przykładów wdrożeń).


Jednym z podstawowych elementów projektu Szkoły Lidera będącym jednocześnie istotną korzyścią dla każdego z uczestników, jest wykreowanie indywidualnych strategii transformacji przedsiębiorstw opracowanych we współpracy z mentorami i ekspertami Fundacji. Metodyka ich tworzenia oparta będzie na belgijskiej formule Advanced Manufacturing (ADMA). Pomiędzy zjazdami eksperci złożą także wizytację każdej z firm, realizując audyt ADMA i pomagając uczestnikom projektu zorganizować pracę w ich zespołach transformacyjnych.

Platforma DBR77 również wzięła udział w projekcie, przygotowując na uczestników jeden dzień wykładowy

Zgłoś swój udział już dzisiaj!


Zgodnie z ustawą o FPPP udział w programie jest bezpłatny dla uczestników i odbywać się będzie w formule pomocy publicznej (de minimis). W tegorocznej edycji Fundacja przyjmie maksymalnie 20 uczestników ze względu na chęć przekazywania wiedzy ekspertów w sposób możliwie jak najbardziej jakościowy.

Zjazdy szkoleniowe w ramach projektu Szkoła Lidera zostały zaplanowane od maja do grudnia br. z wyłączeniem okresu wakacyjnego, podczas którego w przedsiębiorstwach zostanie przeprowadzony audyt ADMA. Pierwsze i ostatnie szkolenie odbędzie się w Radomiu w siedzibie Fundacji, pozostałe w miejscach wskazanych przez partnerów w następujących miastach: Wrocławiu, Szczecinie, Puławach, Tarnowie, Krakowie, Gliwicach i Warszawie. Będą to m.in.: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Śląska, Wrocławski Park Naukowo-Technologiczny, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Coventry University, Instytut Badań Edukacyjnych, APA Group, EMT Systems, ELPLC sp. z o.o. Partnerem projektu jest także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej.

Rekrutacja rozpocznie się 8 marca o godzinie 8.00 a termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 31 marca o godzinie 23:59. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej o projekcie: http://www.szkolalidera.przemyslprzyszlosci.gov.pl

Korzyści z udziału w projekcie

Uczestnicy kursu:

  • uzyskają wiedzę merytoryczna i praktyczną umożliwiającą zarządzanie projektami transformacji cyfrowej w firmach.
  • Podczas kursu uczestnicy wypracują pod okiem mentorów wstępne strategie cyfryzacji dla przedsiębiorstw, które reprezentują.
  • Zainteresowani mogą liczyć na wsparcie Platformy Przemysłu Przyszłości w procesie transformacji cyfrowej.
  • Udział w Szkole lidera 4.0 to także szansa na wzmocnienie pozycji firmy na rynku.

Partnerzy III Edycji Szkoły Lidera

Platforma DBR77, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Śląska, Wrocławski Park Naukowo-Technologiczny, Coventry University, Instytut Badań Edukacyjnych, APA Group, EMT Systems, ELPLC, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, Azoty S.A.

#dbr77 #lider #przywodztwo #zarządzanie #management #transformacja #cyfryzacja #robotyzacja #automatyzacja

Data publikacji: 29 marca 2023