NCBR

Fundacja Digital Poland przy współpracy z Microsoft opracowała raport dotyczący stanu cyfryzacji Polski na tle regionu 2022, tworząc wspólnie Digital Futures Index, który odwzorowuje rozwój cyfrowy danego kraju.

 

Przeanalizowano pięć obszarów cyfrowego rozwoju, aby określić, w którym miejscu znajdują się poszczególne kraje. Te obszary to:

 

-> cyfryzacja biznesu
-> cyfryzacja sektora publicznego
-> infrastruktura cyfrowa
-> gospodarka cyfrowa
-> kapitał ludzki

 

Zbadano także korelację, jaka zachodzi między stopniem cyfryzacji, a rozwojem gospodarczym i społecznym poprzez zebranie i wskazanie szeregu wskaźników jak:

 

-> rozwój gospodarczy
-> efektywność zarządzania
-. poziom innowacyjności
-> zrównoważony rozwój

 

Fundacja wzięła pod uwagę 55 indywidualnych indywidualnych parametrów danych, podzielonych następnie na kategorie i podkategorie. Źródła danych zostały wybrane na podstawie zasięgu geograficznego, daty publikacji i wiarygodności. Aby stworzyć Indeks, dane surowe zostały „znormalizowane” tak, aby wynik 100 reprezentował średnią dla Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW).

 

Jak na pod tym względem wypadła Polska na tle innych krajów z regionu?

 

Ogólny poziom rozwoju cyfrowego Polski wynosi 98 punktów (2% poniżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej), co skutkuje tym, że we wszystkich kategoriach rozwoju nasz kraj plasuje się w połowie drogi. I tylko dzięki odpowiednim inwestycjom ma możliwości „ruszyć na przód”.

 

Jakie to ma przełożenie na biznes?

 

Według raportu wniosek jest jeden – rozwijaj się albo giń! Co pomaga firmom stawać się bardziej produktywnymi a tym samym konkurencyjnymi? To cyfryzacja wspierająca optymalizację procesów a także innowacyjność.

 

Jednakże, jak już wielokrotnie wcześniej zaznaczano w – (np. RAPORT DBR77)  nie chodzi o samą inwestycję w technologię. Do sprawy należy pojeść wielokanałowo, traktując priorytetowo umiejętności cyfrowe zarówno przedsiębiorstwa jak i samych pracowników, a także podchodząc holistycznie do kultury organizacyjnej firmy.

 

Według Dominiki Bettman, Członkini rady fundacji Digital Poland i Prezeski Microsoft w Polsce „Polska już zbudowała fundamenty pod cyfrowy rozwój. Teraz czas na cyfrowe przyspieszenie, możliwe dzięki ludzkiej wyobraźni, umiejętnościom i gotowej do użycia technologii dla wszystkich pokoleń. W ten sposób będziemy mogli tworzyć innowacje pod marką „made in Poland”. Innowacje, z których możemy być dumni.

 

W jakich sektorach jesteśmy lepsi?

 

Według dokumentu, Polska ma wysoki poziom aktywności cyfrowej obywateli, wykorzystujących wysoki poziom pracy zdalnej i przygotowanych na możliwość przejścia do świata pracy w systemie hybrydowym.

 

1

 

 

Technologia i talenty

 

Nie da się jednoznacznie ocenić rozmiaru gospodarki cyfrowej. Polska osiąga bowiem wyniki powyżej średniej dla EŚW w zakresie handlu elektronicznego (108) i elektroniki użytkowej (111). Jest jednak poniżej średniej pod względem udziału specjalistów z dziedziny ICT w całkowitym zatrudnieniu (93) oraz wkładu sektora ICT w PKB (76).

 

Zwiększenie poziomu talentów technicznych (STEM) wśród pracowników będzie miało kluczowe znaczenie w rozwoju innowacyjności i większej produktywności przedsiębiorstw.

 

2

Cały raport – TUTAJ