Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Rola cobotów w przemyśle 5.0

Rola robotów współpracujących w przemyśle 5.0

Od wielu lat cel branży produkcyjnej był prosty – tworzyć inteligentne, zautomatyzowane przepływy produkcyjne, które kładą nacisk na komunikację cyfrową i gromadzenie danych w celu ciągłej optymalizacji produkcji.

Ten model produkcji jest znany jako Przemysł 4.0, który jest tak naprawdę ogólnym terminem, łączącym w sobie różne parametry, takie jak systemy cyber-fizyczne, internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze, obliczenia kognitywne i sztuczna inteligencja. Ale może być jeszcze lepszy system – taki, który kładzie nacisk na robotykę współpracującą i ceni ludzki wkład.

Przemysł 5.0

W przeciwieństwie do Przemysłu 4.0, Przemysł 5.0 ma na celu przywrócenie ludzkiego podejścia do rozwoju i produkcji. Przemysł 5.0 polega na zapewnieniu operatorom ludzkim korzyści z robotów, takich jak techniczna precyzja i możliwości podnoszenia ciężkich przedmiotów. Ta zdolność ludzi do wykonywania trudnych lub pracochłonnych zadań ze względną łatwością pozwoli na wprowadzenie wyższego stopnia kontroli i możliwość indywidualizacji każdej fazy produkcji.

Korzyści z modelu Przemysłu 5.0 obejmują większy potencjał dostosowywania, który w przeciwieństwie do zautomatyzowanych systemów Przemysłu 4.0 pozwoli na tworzenie większej liczby miejsc pracy. Przemysł 5.0 to koncepcja, która pozwala robotom robić nudne, niebezpieczne i brudne rzeczy i jednocześnie pozwala ludziom robić kreatywne, interesujące rzeczy kolaborując ze sobą. Nazywani pracownikami „nowych kołnierzyków” – ich role nie wymagają 4-letniego dyplomu, ale raczej wymagają znacznych umiejętności technicznych i miękkich, które w perspektywnie czasu staną się przyszłością produkcji.

Roboty współpracujące wkraczają w przemysł 5.0

Tam, gdzie Przemysł 4.0 koncentrował się głównie na zapewnieniu spójności jakości, przepływu i gromadzenia danych, Przemysł 5.0 – choć nadal koncentruje się na tych celach, zwraca większą uwagę na wysoko wykwalifikowanych ludzi i roboty pracujące obok siebie, aby tworzyć zindywidualizowane produkty dostosowane do potrzeb klienta.

W Przemyśle 4.0 ludzie i roboty pracowali niezależnie. Być może pracowali na tej samej linii produkcyjnej, ale istniały wyraźne rozgraniczenia między miejscem pracy robota a miejscem pracy człowieka. W przypadku Przemysłu 5.0 to granica ta zanika, gdyż ludzie i roboty zaczynają pracować obok siebie, a nawet razem. Te typy robotów są znane jako roboty współpracujące i wykonują wymagane zadania związane z podnoszeniem ciężarów i zapewnianiem spójności, podczas gdy wykwalifikowany człowiek zapewnia umiejętności poznawcze rzemieślnika.

Ludzki czynnik

Jedną z najważniejszych konsekwencji robotyki współpracującej i Przemysłu 5.0 jest potrzeba wkładu człowieka, który wykracza poza obecne iterakcje. Coboty pozwalają ludziom i robotom pracować razem nad tym samym zadaniem. Na przykład robot może zgrubnie polerować kolumny głośnikowe, podczas gdy człowiek udoskonala pracę i przeprowadza kontrolę jakości na miejscu.

To bardziej niż pewne, że roboty współpracujące i Przemysł 5.0 reprezentują nową erę w robotyce i produkcji oraz mogą zmienić relacje między człowiekiem, a maszyną w kontekście produkcji.

Data publikacji: 23 września 2021