NCBR

Rok 2021 najbardziej udanym rokiem dla branży robotycznej

Wzrost sprzedaży robotów w Europie, Azji i obu Amerykach

Międzynarodowa Federacja Robotyki (International Federation of Robotics) opublikowała wstępne wyniki za 2021 r., z których wynika, że sprzedaż robotów przemysłowych znacznie się ożywiła. 486 800 sztuk – tyle wyniosła światowa sprzedaż robotów, co stanowi wzrost aż o 27% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zdecydowanie największym „konsumentem” okazała się Azja i Australia, gdzie instalacje robotów wzrosły o 33%, osiągając 354 500 sztuk. W rejonie obu Ameryk odnotowano wzrost o 27% co przekłada się na 49 400 sztuk sprzedanych egzemplarzach. Europa odnotowała dwucyfrowy wzrost o 15% z 78 000 zainstalowanymi jednostkami.

Dotychczasowy rekord sprzedaży robotów odnotowano w 2018 r, kiedy łączna sprzedaż na świecie wyniosła 422 000 sztuk.

 „Ze względu na utrzymujący się trend w kierunku automatyzacji i ciągłe innowacje technologiczne, popyt w różnych branżach osiągnął wysoki poziom” – mówi Milton Guerry, prezes Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR).

Silny popyt w różnych branżach

W 2021 r. głównym motorem wzrostu była branża elektroniczna (132 000 instalacji, +21%), która wyprzedziła branżę motoryzacyjną (109 000 instalacji, +37%). W przemyśle metalowym i maszynowym odnotowano 57 000 instalacji (+38%), wyprzedzając tym samym tworzywa sztuczne i wyroby chemiczne (22 500 instalacji, +21%) oraz żywność i napoje (15 300 instalacji, +24%).

Europa 

W 2021 r. instalacje robotów przemysłowych w Europie odbiły się po dwóch latach spadku – przekraczając szczyt 75 600 sztuk w 2018 r. Popyt ze strony najważniejszego odbiorcy tj. przemysłu motoryzacyjnego, przesunął się na wysokim poziomie w bok (19 300 instalacji, +/-0% ). Silnie wzrósł natomiast popyt w obszarze metali i maszyn (15 500 instalacji, +50%) oraz tworzyw sztucznych i wyrobów chemicznych (7700 instalacji, +30%).

Odzyskane Ameryki

W obu Amerykach liczba instalacji robotów przemysłowych osiągnęła drugi najlepszy wynik w historii, wyprzedzając jedynie rekordowy rok 2018 (55 200 instalacji). Największy rynek amerykański, Stany Zjednoczone, dostarczył 33 800 sztuk, co stanowi 68% udziału w rynku.

Azja pozostaje największym rynkiem na świecie

Azja pozostaje wciąż największym rynkiem robotów przemysłowych na świecie: 73% wszystkich nowo wdrożonych robotów w 2021 r. zostało zainstalowanych właśnie w Azji. W 2021 r. zainstalowano łącznie 354 500 sztuk, co stanowi wzrost o 33% w porównaniu z 2020 r.

Zdecydowanie największe zapotrzebowanie na roboty odnotowano w przemyśle elektronicznym 123 800 instalacji, +22%), a następnie w przemyśle motoryzacyjnym (72 600 instalacji, + 57 %) oraz  metalowym i maszynowym (36 400 instalacji, +29%).

Źródło: IFR Press Room

Data publikacji: 2 sierpnia 2022