Roboty

Czym dla nas jako DBR77 jest robot przemysłowy?

Robot przemysłowy to automatycznie sterowany, wielofunkcyjny manipulator, programowalny w trzech lub więcej osiach.

Dziedzinę robotyki przemysłowej w ujęciu praktycznym można zdefiniować jako badanie, projektowanie i wykorzystanie systemów robotów do produkcji (definicja najwyższego poziomu oparta na wcześniejszej definicji robota).

Typowe zastosowania robotów przemysłowych obejmują spawanie, malowanie, prasowanie, montaż, odbiór i umieszczanie, paletyzację, kontrolę produktu i testy, a wszystko to przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości, szybkości i precyzji.

Najczęściej używane konfiguracje robotów do automatyzacji przemysłu obejmują roboty przegubowe, roboty SCARA i roboty bramowe. W kontekście robotyki ogólnej, większość rodzajów robotów przemysłowych należałoby ująć w kategorii „ramion robotów”.

Obraz Viber 2020 09 01 21 25 42

Blog

Ulga na robotyzację – nowe ułatwienie od 1 stycznia 2021 roku

Ulga na robotyzację – nowe ułatwienie od 1 stycznia 2021 roku

Z nieukrywanym entuzjazmem mamy przyjemność poinformować, że Ministerstwa Finansów oraz Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowują nową ulgę, która ma nakierować polski przemysł w kierunku wdrożenia rewolucyjnych zmian, zbiorczo określanych mianem Przemysłu 4.0. Istotą...

Jak uprościć integrację z automatyzacją?

Jak uprościć integrację z automatyzacją?

Zrobotyzowana automatyzacja wywarła znaczący wpływ na sektor produkcyjny. Zatrudnienie siły robotycznej do przejęcia bardziej powtarzalnych i niebezpiecznych zadań umożliwiło kierownikom zakładów przekierowanie personelu do bardziej wartościowych zadań, takich jak...

COVID-19 – Współpraca człowieka i robota przyszłością produkcji?

COVID-19 – Współpraca człowieka i robota przyszłością produkcji?

COVID-19 - Współpraca człowieka i robota przyszłością produkcji? Światowa pandemia podkreśliła potrzebę stworzenia bardziej odpornych łańcuchów dostaw i znaczenie pracowników ludzkich. Sama automatyzacja może być kosztowna i nieelastyczna, ponieważ roboty są zwykle...

Dobór robota

Dobór robota

Robotyzacja stanowisk przemysłowych to szansa na podniesienie jakości produkcji w zakładzie i oczywiście wydajności. Na sukces związany z robotyzacją danego stanowiska składa się wiele czynników. Jedna z kluczowych decyzji mająca wpływ na końcowy efekt projektu to...

Idealny partner w produkcji

Idealny partner w produkcji

Nowy, lekki robot FANUC oferuje wyjątkową niezawodność i bezpieczeństwo - Łatwe programowanie - Wszechstronne zastosowania Nadchodzi nowa generacja lekkich robotów współpracujących FANUC. Po prezentacji pierwszych prototypów CRX-10iA na targach IREX w Tokio w grudniu...

Systemy Andon nowej generacji

Systemy Andon nowej generacji

Dzięki rozwojowi inteligentnych technologii komunikacyjnych, dzisiejsze systemy Andon mogą odgrywać role wskaźników wydajności KPI a nawet więcej. Linia produkcyjna jest procesem o zmiennym charakterze, aczkolwiek znacznie bardziej złożonym. Aby pozostać na dobrej...

Trendy w robotyce przemysłowej, które należy obserwować w 2020 r

Trendy w robotyce przemysłowej, które należy obserwować w 2020 r

Zastosowanie robotyki w produkcji i przemyśle stale się rozwija, rozszerza i ewoluuje w szybkim tempie. Według ostatnich badań, rynek robotyki przemysłowej rósł co roku dwucyfrowo od 2012 r. I będzie kontynuował ten wzrost co najmniej do 2021 r. Głównymi czynnikami są...

Rola nadzorowanej autonomii w manipulowaniu urządzeniami mobilnymi

Rola nadzorowanej autonomii w manipulowaniu urządzeniami mobilnymi

W przypadku systemów robotycznych „autonomia nadzorowana”, łatwo dostępna do wdrożenia w dzisiejszych czasach, może być wykorzystana jako rozwiązanie pomostowe między teleoperacją, a pełną autonomią. Dyskusje wokół najnowszej technologii robotycznej koncentrują się...

Jak zatrudniać w fabrykach przyszłości?

Jak zatrudniać w fabrykach przyszłości?

W fabryce przyszłości technologia będzie oczywiście odgrywać kluczową role. Hale fabryczne zintegrują w sieć maszyny, czujniki i zaawansowane systemy robotyki z istniejącymi procesami. Będą się rozwijać dzięki dostarczonym, liczbom w czasie rzeczywistym i...

Jakie miejsca pracy stworzyły roboty?

Jakie miejsca pracy stworzyły roboty?

Dzięki bardziej przystępnym cenowo, bardziej elastycznym i łatwiejszym w programowaniu robotom, co sprzyja większemu wykorzystaniu automatyzacji robotów, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), wydajność produkcji nadal rośnie. Roboty, które są...

O czym powinni myśleć dostawcy automatyki przemysłowej?

O czym powinni myśleć dostawcy automatyki przemysłowej?

5 trendów w automatyzacji magazynów W ciągu ostatnich 10 lat sposób w jaki zamawiamy i współpracujemy ze sprzedawcami detalicznymi znacznie się zmienił, podobnie jak operacje logistyczne wymagane do realizacji zamówień. Historycznie rzecz biorąc, przepustowość była...

Jak AI wpłynie na siłę roboczą?

Jak AI wpłynie na siłę roboczą?

Dwa ogłoszone nowe badania pokazują, jak wpływ sztucznej inteligencji na siłę roboczą wpłynie jednocześnie na pracowników, ich miejsca pracy i działania firm, które przygotowują się do nowego świata. W pierwszym badaniu przeprowadzonym przez MAPI Foundation...

Zautomatyzowane Badania szczelności

Zautomatyzowane Badania szczelności

Testy przy użyciu gazu formującego lub helu okazały się najłatwiejszym i najbardziej wydajnym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności układu wtrysku paliwa bez konieczności zatrudniania dodatkowej siły roboczej. Producenci samochodów i ich dostawcy coraz...

Uwaga piloci dronów: AI Was widzi!

Uwaga piloci dronów: AI Was widzi!

Najdrobniejsze szczegóły ruchów drona w powietrzu mogą nieświadomie ujawnić lokalizację pilota - być może umożliwiając władzom sprowadzenie maszyny, zanim, powiedzmy, będzie miał okazję zakłócić ruch lotniczy lub spowodować wypadek. Jest to możliwe bez konieczności...

CADENAS dla OEM i klientów przemysłowych

CADENAS dla OEM i klientów przemysłowych

Firma OMRON dostarcza dane inżynierskie 3D w rozwiązaniach CADENAS dla klientów OEM i przemysłowych. Cyfrowy katalog produktów oferuje ważne Metadane; takie jak informacje o end-of-life, dla automatyki przemysłowej. OMRON Electronics GmbH oferuje teraz swoje dane...

Ramię robota, które można zgiąć

Ramię robota, które można zgiąć

Większość ramion robotów jest zbudowana z pewnej kombinacji długich prostych rur i ruchomych przegubów. Nie jest to zaskakujące, ponieważ nasze kończyny są zbudowane w ten sam sposób, co było sprytnym i wydajnym projektem. Dodając więcej rur i złączy (lub stopni...

RaaS jako nowy model biznesowy

RaaS jako nowy model biznesowy

Świat się zmienia, a pod pojęciem zmiany mamy na myśli jego cyfryzację. Usługi wspólne od dawna są częścią wspomnianej transformacji cyfrowej. Branże, świadome zalet wspólnych usług, wykazały ogromne zainteresowanie wdrażaniem ich jako integralnej części swoich...

Twoja sałata może być uprawiana przez robota

Twoja sałata może być uprawiana przez robota

Na pierwszy rzut oka uprawy nie różnią się niczym od innych upraw pokrywających dolinę Salinas w Kalifornii. Widzisz tylko rzędy sałaty, brokułów i kalafiora sięgające horyzontu, ale potem pojawiają się wielkie pomarańczowe roboty. Maszyny biorą udział w misji...