NCBR

Roboty w przemyśle, a nowe miejsca pracy

Czy mimo wszystkich ulepszeń automatyzacji w ostatnich latach zastanawiałeś się kiedyś, czy robotyka może zastąpić Cię w pracy? Ponieważ roboty współpracujące (coboty) mogą bezpiecznie pracować wokół ludzi, wielu pracowników uważa, że ​​wszystkie prace ludzkie ostatecznie staną się robotami robotami. Czy myślisz, że to możliwe? Przekonajmy się.

Producenci planują nadal wykorzystywać ludzi

Większość producentów twierdzi, że nie planuje używać robotów współpracujących do zastępowania ludzi. Chcą raczej, aby ludzie pracowali z cobotami w celu zwiększenia ich własnej produktywności. Obecnie ludzie wykonują wiele powtarzalnych zadań. Pracownik ludzki mógłby zaprogramować cobota do wykonywania tych zadań. W rezultacie człowiek może wykonywać bardziej satysfakcjonującą pracę zarówno dla siebie, jak i dla pracodawcy.

Nawet jeśli coboty zastępują ludzi w określonych zadaniach, często zdarzają się prace, których nie potrafią. Role te często wymagają kreatywnego, krytycznego myślenia. Dzięki temu, że robot współpracujący wykonuje nudne i często niebezpieczne zadania, firma może lepiej wykorzystywać swoich pracowników do pomocy w rozwoju firmy poprzez opracowywanie nowych produktów i procesów.

Ideę, która powinna przyświecać pracodawcy to szczęśliwi i chętni do pracy pracownicy. Twój pracodawca chce po prostu, żebyś był szczęśliwy. Zaskoczony, że to słyszysz? Tak, to prawda. Zadowoleni, zaangażowani pracownicy są bardziej produktywni i są mistrzami marki. Firmy często inwestują dużo w swoich pracowników, aby zatrzymać ich na pokładzie ze względu na koszty przekwalifikowania nowego pracownika. Coboty są częścią strategii, która ma pomagać pracownikom cieszyć się pracą, a nie jej odbierać.

Firmy potrzebują robotów i ludzi do rozwijania biznesu

Roboty współpracujące są częścią strategii rozwoju wielu firm. Dodanie robota współpracującego zwiększa ich produktywność, dzięki czemu mogą zatrudniać więcej osób do ekspansji na inne rynki. Firmy dostrzegają również potrzebę zatrudnienia ludzi ze ścieżką kariery. Pracodawcy muszą najpierw rozwijać pracowników, aby mogli zostać liderami i prowadzić firmy.

Niedobór siły roboczej, który obecnie wpływa na przemysł wytwórczy, spowodował stres zarówno dla przedsiębiorstw, jak i pracowników. Na szczęście coboty mogą pomóc. Pracowników mogą odciążyć coboty i nie muszą pracować przez wiele godzin ani wykonywać uciążliwych zadań. A ponieważ większość producentów ma wiele wolnych miejsc, pracownicy mogą prawdopodobnie dostać lepszą pracę, jeśli chcą.

Data publikacji: 23 września 2021