NCBR

Roboty przemysłowe – wyzwania

Jakie wyzwania stoją przed producentami we wdrażaniu robotów przemysłowych?

Wdrażanie robotów przemysłowych w środowisku produkcyjnym nie jest tak proste, jak zakup robota i podłączenie go. Istnieje wiele różnych aspektów finansowych i logistycznych, które należy wziąć pod uwagę, zanim robot będzie mógł produktywnie zautomatyzować dany proces. Chociaż roboty przemysłowe mogą służyć różnym celom, wyzwania stojące przed producentami podczas ich wdrażania są stosunkowo podobne.

Zrozumienie typowych wyzwań, z którymi borykają się producenci podczas inwestowania w robotykę, może pomóc w przygotowaniu się na dzień, w którym inwestycja w nowy zrobotyzowany sprzęt do automatyzacji stanie się realna.

Co prawda przed każdym producentem będą stały inne, skonkretyzowane wyzwania, opierające się o daną branżę i indywidualny model biznesowy. Niemniej jednak automatyzacja robotów wiąże się z 4 głównymi wyzwaniami, które już teraz można w pewnym zakresie uogólnić. Są nimi:

  1. Zbiór umiejętności i szkolenia pracowników: gdy wdrażane są nowe systemy robotyczne, od pracowników wymagany jest nowy poziom wiedzy. Wielu będzie musiało zostać przeszkolonych w tym zakresie. Jednocześnie niejednokrotnie powstanie wymóg zatrudnienia nowych pracowników posiadających odpowiednie certyfikaty, wykształcenie i doświadczenie w robotyce.
  2. Środki bezpieczeństwa: roboty przemysłowe wprowadzają wiele nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wynika to z obowiązujących przepisów, a także surowych kar związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa robotów. Producenci muszą się do tego przygotować przed zainstalowaniem robotów, aby zapewnić wymogi i stworzyć bezpieczne środowisko dla pracowników.
  3. Budżetowanie kosztów systemu: zazwyczaj wiąże się z dużą początkową inwestycją związaną z robotami przemysłowymi. Poziom sprzedaży i wielkość produkcji muszą pozostać stabilne w oczekiwanym okresie zwrotu z inwestycji, aby zrekompensować początkową inwestycję.
  4. Zarządzanie przepływem pracy produktu: przy określaniu, jak będą wyglądać przepływy pracy produktu po zainstalowaniu robota, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Orientacja i szybkość prezentacji części dla robotów muszą być dokładnie obliczone, aby zapewnić maksymalną produktywność bez wytwarzania zbyt dużej ilości materiału dla istniejących systemów.

Umiejętności pracowników, nowe protokoły bezpieczeństwa, budżetowanie i zarządzanie przepływami pracy produktów to jedne z największych wyzwań, przed którymi stają producenci podczas wdrażania przemysłowych systemów automatyki robotycznej.

Wdrażanie robotów to znacznie więcej niż ich zakup i integracja. Producenci muszą być przygotowani na powyższe wyzwania, aby w pełni wykorzystać możliwości swoich systemów automatyki.

Data publikacji: 23 września 2021