NCBR

RaaS jako nowy model biznesowy

Świat się zmienia, a pod pojęciem zmiany mamy na myśli jego cyfryzację.

Usługi wspólne od dawna są częścią wspomnianej transformacji cyfrowej. Branże, świadome zalet wspólnych usług, wykazały ogromne zainteresowanie wdrażaniem ich jako integralnej części swoich operacji biznesowych. Na najpopularniejsze z nich i najbardziej znane składają składają się:

  • Platforma jako usługa,
  • Oprogramowanie jako usługa,
  • Infrastruktura jako usługa.

Niezależnie od tego, czy była to opłacalność, wygoda czy łatwa integracja biznesowa, dzięki tym usługom udało się stworzyć doskonały efekt na liderach biznesu, zmuszając ich do osadzenia ich w istniejącej infrastrukturze. Jednak fala digitalizacji utorowała drogę nowszym technologiom, aby ujrzeć nowe światło świata biznesu. Od sztucznej inteligencji po wirtualną rzeczywistość, robotykę i automatyzację – każdy z nich wkroczył do cyfrowego świata.

Wśród wymienionych usług o krok do przodu jest model RaaS lub Robotics-as-a-Service.

RaaS to innowacyjny model biznesowy łączący takie technologie jak: sztuczna inteligencja, robotyka, przetwarzanie w chmurze i usługi wspólne. Według Loops Ventures Research globalny rynek robotów ma wzrosnąć o 175% w nadchodzącej dekadzie. Biorąc pod uwagę takie liczby, prawie każda branża planuje zintegrować rozwiązania z zakresu robotyki w celu poprawy wydajności biznesowej, a RaaS dąży do osiągnięcia dokładnie tego samego przy niższych kosztach i krótszym czasie wprowadzenia na rynek.

W przypadku organizacji o niskim budżecie, ale o wysokiej funkcjonalności, RaaS jest czymś, o czym przedsiębiorstwa powinny wiedzieć. Model biznesowy Robotics-as-a-Service uniemożliwia zakup zintegrowanego i spersonalizowanego rozwiązania, ale w zamian daje możliwość wynajęcia lub dzierżawy odpowiednich urządzeń, które w swojej konstrukcji i funkcjonowaniu zbliżone są do chmury jako modelu usługi.

Należy więc wyjaśnić główny zamysł i działanie RaaS.
Robotyka jako usługa zasadniczo przejawia się w dwóch trybach: robotyka jako chmura lub wynajem robotów.

Robotyka jako usługa w chmurze.
Roboty zatrudnione w sklepach detalicznych lub magazynach firmowych mają dostęp do chmury i usług wspólnych. Mogą one następnie gromadzić znaczące dane na temat przechowywanych, eksportowanych lub importowanych towarów i przechowywać je we współdzielonym systemie danych w chmurze. Te centralnie zlokalizowane dane są dostępne dla człowieka i obejmują zakres wewnętrznej integracji danych. Zastosowanie takiego modelu biznesowego zwiększa więc ogólną funkcjonalność organizacji i eliminuje możliwość wystąpienia błędów lub redundancji danych.

Wynajem robota.
Zasadniczo w prawie każdej branży wyposażonej w sztuczną inteligencję i zautomatyzowane urządzenia, konieczne jest wdrażanie robotów i dostosowanie zgodnie z potrzebami rynku. Aktualnie integracja robota może nie być możliwa do wykonania dla wszystkich firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę ten scenariusz, robotyka jako usługa stanowi doskonałą alternatywę dla MŚP. Zamiast kupować dedykowanego robota, mogą one wypożyczyć roboty i tym samym stać się częścią wspólnego, integracyjnego modelu biznesowego. Takie rozwiązanie nie tylko obniża całkowity koszt eksploatacji, ale dodaje elastyczności i oszczędności działania.

Nasuwa się także pytanie – w jaki sposób rozwinął się model robotyki jako usługi?

Ze względu na stale rosnącą konkurencję liderzy biznesu zawsze zachwycali się technologiami, które usprawniłyby ich działalność biznesową i zapewniły jej wymagany wzrost. Wraz z ewolucją robotyki jako usługi specjaliści mieli okazję zintegrować lepszy, opłacalny i bardziej elastyczny model. Model, który napędzałby rozwój ich biznesu, a jednocześnie byłby zgodny i możliwie najbardziej opłacalny ze stosunkiem poniesionych w biznesie kosztów.

Roboty istnieją w branży technologicznej od wieków, a pula korzyści z nich płynących bez wątpienia doprowadziła do ich integracji na dużą skalę. Zważając jednak, iż zakup robota jest nieco kosztownym przedsięwzięciem, małe i średnie firmy wolały nie podejmować tego ryzyka w ramach swojej działalności. Zintegrowanie robota oznaczało dla nich zainwestowanie ogromnej sumy i czekanie niejednokrotnie wiele lat na zwrot zainwestowanych środków, nie wspominając o pozyskaniu korzyści z tej inwestycji.

Robotyka jako usługa jest niewątpliwie modelem działalności odpowiednim właśnie dla takich branż. Przedsiębiorcy mogą korzystać z modelu RaaS, który oferuje dokładnie tę samą usługę, jaką daje zakup robota, ale przy znacznie mniejszych nakładach finansowych. Dzisiejsze organizacje mogą skalować swoją działalność w sposób, który najlepiej odpowiada potrzebom przemysłu. A wszystko to przy mniejszym kapitale inwestycyjnym i zoptymalizowanych kosztach. Nic dziwnego, że robotyka jako usługa jest atrakcyjna dla profesjonalistów z każdej branży.

Korzyści branżowe RaaS.
Chociaż większość liderów uważa, że ​​RaaS jest bardziej skłonny ku przemysłowi motoryzacyjnemu, prawda jest taka, że ​​jest to podejście błędne. Technologia odbija swój cień na wszystkich głównych sektorach, takich jak handel detaliczny, produkcja, rolnictwo, opieka zdrowotna i zarządzanie łańcuchem dostaw. 

Fakt, że istnieje nadwyżka popytu, ale brak siły roboczej, powoduje, że organizacja skupia się na lepszej i bardziej efektywnej formie zatrudnienia. Tam, gdzie branże produkcyjne używają robotów w magazynach do zarządzania towarami i zapasami, tam adekwatnie przemysł opieki zdrowotnej inwestuje w roboty do wykonywania operacji i powiązanych zadań. Sektor zarządzania klęskami żywiołowymi i kontrolą wykorzystuje roboty do wykonywania zadań w sytuacjach zagrażających życiu, natomiast sektor detaliczny promuje zaangażowanie klientów i przewiduje analizy rynku za pomocą robotów. Bez wątpienia wszystkie te branże są świadkami wyższej wydajności operacyjnej i większego ROI (wskaźnika wzrostu inwestycji), po wprowadzeniu robotów do ich działalności biznesowej, a popyt wciąż rośnie.

Jaki jest więc wniosek?
Według Allied Market Research szacuje się, że rynek RaaS wzrośnie do prawie 34,7 miliardów dolarów na całym świecie w ciągu najbliższych trzech lat i rośnie w zawrotnym tempie – prawie 23% CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu). Liczba ta jest wystarczająca, aby zasugerować, że stosowanie modelu robotyki jako usługi jest rozwiązaniem na skalę światową. Raport stwierdza, że ​​ RaaS wpłynie zaskakująco szybko na gałęzie przemysłu, takie jak opylanie upraw (70 mld USD), czyszczenie przemysłowe (78 mld USD), zarządzanie magazynem (21 mld USD), powodując jednocześnie ich zakłócenia. Efektem tego jest również wpływ na rynek konsumencki. Niebezpieczne, zagrażające życiu i pracochłonne zadania zostałyby zastąpione przez roboty przyspieszające cyfryzację. Musimy nadążać za postępem technologicznym i edukować ludzi na temat jego potencjału.
Niemniej jednak to dopiero początek, a świat jest na skraju, by być świadkiem kolejnej rewolucji technologicznej.

Data publikacji: 23 września 2021