Transakcje
Platforma robotów - funkcje transakcyjne

Przetestuj rejestrując się na naszej platformie.

Zarejestruj się
Platforma DBR77 to miejsce, gdzie spotykają się Inwestorzy (zakłady produkcyjne) oraz Integratorzy (firmy wdrażające roboty).
Zadaniem Platformy jest sprawić, aby Inwestor otrzymał robota optymalnego dla swoich potrzeb w sposób szybki i efektywny.
Na Platformie DBR77 możliwe jest zaprojektowanie rozwiązań z wykorzystaniem robotów wszystkich dostępnych dostawców robotów w regionie.
Platforma Robotów DBR77 buduje społeczność,w której konkurencję zamieniamy w kooperację.
Użytkownicy
Kto kim jest na Platformie DBR77?
Inwestor

Inwestorem na Platformie DBR77 jest każdy, kto poszukuje sposobu na usprawnienie, automatyzację bądź robotyzację pracy realizowanej w zakładzie produkcyjnym. Innymi słowy Inwestor zgłasza na Platformie Wyzwanie Technologiczne, które oznacza poszukiwanie sposobu na zrobotyzowanie obecnie istniejącego bądź planowanego do realizacji stanowiska produkcyjnego. Nazwa Inwestor wywodzi się od tego, że podmiot zwykle zmuszony jest dokonać inwestycji w nową technologię.

Integrator

Integratorem na Platformie DBR77 jest każdy, kto samodzielnie bądź przy współpracy z innymi podmiotami jest gotowy zaproponować koncepcję Rozwiązania Technologicznego zgłoszonego przez Inwestora. Rolą Integratora może być zarówno opracowanie koncepcji jak i przyjęcie zlecenia dostaw stanowiska. Rolę Integratora na platformie może przyjąć także Zespół składający się z kilku podmiotów.

Oferta wartości Inwestorzy
Optymalne rozwiązanie technologiczne
Dzięki DBR77 Inwestor ma dostęp do szerokiego grona dostawców różnorodnych technologii oraz różnych producentów. Proponowane rozwiązania nie są formą sprzedaży urządzenia tylko pomysłem na zaspokojenie potrzeb.
Obniżenie kosztów robotyzacji
Praca na platformie pozwala nawet o 80% ograniczyć czas i koszty przygotowania koncepcji. Konkurencyjność postępowania ofertowego zapewnia rynkowość składanych ofert.
Kompletna analiza organizacji pracy
Studio 3D pozwala na całościową oraz wszechstronną analizę stanowiska produkcyjnego, linii produkcyjnej, a nawet całego zakładu.
Oferta wartości Integratorzy
Dostęp do prawidłowo opisanych zapytań ofertowych
Platforma ogranicza praktycznie do zera koszty związane z pozyskaniem zlecenia. Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym, przedstawione także w Studio 3D, wystarczają do przygotowania koncepcji stanowiska oraz analizy finansowej oferty.
Skrócenie czasu ofertowania
Studio 3D skraca proces projektowania koncepcji nowego stanowiska do minut, a analizy finansowej oferty do sekund. Dzięki Studio 3D Integrator nie składa ofert, które nie mają sensu dla Inwestorów.
Łatwy i bezpieczny proces realizacji zlecenia
całość relacji pomiędzy Inwestorem oraz Integratorem na platformie realizowana jest zgodnie z najlepszymi praktykami businessowymi. Jasność i prostota procesu zapewnia bezpieczeństwo oraz transparentność transakcji.
Oferta wartości Dostawcy
Szybko rozwijający się kanał sprzedaży
od 2020 e-commerce jest najszybciej rosnącym kanałem sprzedażowym w obszarze relacji business to business. Platformowe marketplacy zmieniają zasady funkcjonowania tradycyjnych rynków. Teraz przyszedł czas także na zmiany na rynku dostawy robotów.
Atrakcyjna forma prezentacji produktu
Studio 3D DBR77 stanowi najbardziej nowoczesną formę prezentacji produktów i wyposażenia. Prezentacja następuje w formacie 3D (w tym także VR) oraz w ruchu. Możliwa jest prezentacja nie tylko produktu, ale także jego zastosowania.
Bezpośrednia relacja z Klientem
Wprowadzenie produktów na platformę pozwala obserwować bezpośrednie reakcje Klientów. Społeczność rozwijana w obszarze platformy stanowi bezcenne źródło informacji na temat produktu, zasad działania oraz oczekiwań względem funkcjonalności.