NCBR

Ten certyfikat jakości przyznawany jest przyznawany przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu – Centrum Wsparcia Biznesu, Izba Przemysłowo – Handlowa, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wydział Promocji i Turystyki UM.

 

Na liście dotychczasowych podmiotów, które otrzymały to wyróżnienie, znajdują się zarówno wielkie przedsiębiorstwa, jak i małe rodzinne podmioty. Łączy je jedno – wysoka jakość oferowanych wyrobów bądź usług.

 

Cieszymy się, że cały wysiłek zespołu DBR77 wkładany w rozwój firmy, został doceniony lokalnie, a firma znalazła się wśród najlepszych przedsiębiorców z miasta.

 

Microsoft Teams Image (65)

 

#torun #DBR77 #digitaltwin #marketpleace #algorytmy AI #przemysl 4.0