NCBR

Platforma DBR77 rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem w Bydgoszczy!

Wiemy, jak wiele dobrych i innowacyjnych pomysłów może się narodzić, kiedy biznes spotka się z nauką. Dlatego niezmiernie nas cieszy zaproszenie wystosowane od Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy do nawiązania współpracy w zakresie połączenia innowacji z obszaru biznesu ze światem nauki.

Mamy świadomość wzajemnych korzyści i szans, płynących ze współpracy, kiedy innowacyjne działania biznesowe w połączeniu z dokonaniami naukowymi, mogą poszerzać granice wspólnych działań.

Od samego początku, jednym z głównych celów Platformy DBR77 jest edukacja w zakresie szeroko pojętej transformacji cyfrowej oraz robotyzacji. Dlatego współpraca z Uniwersytetami oraz naukowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi to kolejne kroki stawiane na drodze do zrealizowania tych założeń.

Nasze cele

👉 Wspólne konsultowanie, opracowywanie programów badań naukowych, analitycznych, proinnowacyjnych i wdrożeniowych.
👉 Wymiana doświadczeń w celu zwiększenia potencjału naukowego.
👉 Współdziałanie na rzecz efektywnego wdrażania osiągnięć naukowych do biznesu.
👉 Wspólna realizacja projektów badawczo-naukowych.

Umowa została podpisana zarówno przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, dr hab.inż. Marka Maćko, prof. uczelni oraz CEO Platformy DBR77 dr Piotra Wiśniewskiego.

Centrum Transferu Technologii i Innowacji to jednostka ogólnouczelniana, do jej zadań należy m.in.: prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, szkoleniowej w zakresie ochrony własności intelektualnej, wewnątrzuczelniana pomoc w transferze technologii oraz w wykorzystaniu innowacyjności przez podmioty zewnętrzne oraz pośrednictwo w procesie wykorzystania potencjału Uniwersytetu w gospodarce.

Data publikacji: 31 stycznia 2023