NCBR

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń do transportu bliskiego to bezpieczeństwo operatorów i wszystkich pracujących na hali. Szczegółowe normy, wytyczne dotyczące przeglądów i inne obowiązki użytkowników trzeba respektować, aby nie tylko efektywnie, ale i w pełni bezpiecznie pracować z tymi urządzeniami.

 

Regulacje prawne

 

Urządzenia do transportu bliskiego, czyli m.in. żurawie, wyciągarki, a także manipulatory przemysłowe obejmują regulacje z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468). Zgodnie z tymi przepisami UTB podlegają dozorowi technicznemu, kontroli i przeglądom, które mają zagwarantować bezpieczeństwo pracy z konkretnym sprzętem. Szczegóły dozoru technicznego formułuje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890).  Ponadto, Urząd Dozoru Technicznego zobowiązany jest do wystawienia dokumentów upoważniających do eksploatacji tych urządzeń. Wiele o sposobie eksploatacji i serwisowania konkretnego sprzętu mówi także jego producent, wskazując szczegóły pracy z urządzeniem w odpowiednio przygotowanych do tego dokumentach. Nikt tak dobrze, jak on nie wie, jak często trzeba serwisować sprzęt, jaka jest jego żywotność itd.

 

Eksploatacja a typ urządzenia

 

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportu bliskiego w dużej mierze zależy już od typu konkretnego sprzętu. Wybierając rozwiązanie do swojej hali, rozważ nie tylko typ zadania, w którym ma pomóc maszyna, lecz także ryzyko (mniejsze lub większe) pracy z nią. Możesz stworzyć mniej lub bardziej bezpieczne warunki pracy.

 

Żurawie służą do przenoszenia ładunków w pionie oraz poziomie przy bardzo różnych rodzajach pracy. Jeśli pojawiają się awarie, to najczęściej wywołane są one przez czynnik ludzki – błąd operatora, który dopuszcza do przekroczenia udźwigu lub użytkuje sprzęt niezgodnie z instrukcję. Większe niebezpieczeństwo generuje sytuacja, w której promienie żurawi nachodzą do siebie i istnieje ryzyko kolizji. Praca z żurawiami wymaga więc udział profesjonalnie przeszkolonych i przygotowanych do tej pracy operatorów.

 

Wyciągarki podwieszone pod sufitem lub na konstrukcji wsporczej eksploatować mogą jedynie operatorzy posiadający uprawienia kat. I i II WT. Istnieje ryzyko, że luźny ubiór lub dłonie mogą zostać wciągnięte do bębna wyciągarek, dlatego w ich pobliżu trzeba zachować maksymalną ostrożność. Ponadto, istnieje możliwość zablokowania wciągarki przez nieprawidłowo ułożoną linę. W przypadku nieprawidłowego ułożenia liny w bębnie. Wciągarka może się także przegrzać, a wtedy istnieje ryzyko, ze przenoszony przedmiot zostaje upuszczony.

 

Suwnice czyli dźwignice pracujące w ruchu przerywanym dodatkowo są wyposażone są we wciągniki lub wyciągarki. Poziom skomplikowania konstrukcji przekłada się na konieczność częstej i czasochłonnej konserwacji. Trzeba kontrolować m.in. parametry instalacji elektrycznych, skuteczność działania wyłączników krańcowych, zabezpieczeń nadprądowych. Nie można pominąć także pytania o zużycie elementów eksploatacyjnych, prowadników do kabli i układu jezdnego. Sprawdzić trzeba tor jazdy. Do tego osobno trzeba skontrolować wciągarkę. Rygorystyczne zasady eksploatacji obniżają wydajność. Do pracy jest potrzebny także bardzo dobrze wykwalifikowany personel, który będzie także w stanie podjąć rozległe działania prewencyjne i kontrolne. Najczęstszym powodem zdarzających się regularnie awarii suwnic jest czynnik ludzki.

 

Manipulatory to urządzenia, które cenione są nie tylko za lepszą ergonomią i wydajność, lecz także bezpieczeństwo. Obsługuje je najczęściej jeden operator. Plusem jest z pewnością mała powierzchnia, którą zajmują oraz bezpieczna konstrukcja. Pojawia się tutaj szereg rozwiązań przekładających się na bezpieczeństwo pracy, operatora i urządzenia, m.in. wyposażenie w akumulatory powietrzne, zabezpieczenie antyupadkowe, systemy dławiące (chroniące przed zbyt szybką, niebezpieczną pracą). Bezpieczeństwo na hali poprawia również fakt, że manipulatory pozwalają na transport od 6 do nawet 1500 kg. Plusem jest także wyposażenie manipulatorów w ergonomiczną rękojeść, która ułatwia sterowanie pracą manipulatora, a tym samym chroni operatora przed wieloma przeciążeniami układu kostno-mięśniowego. Cenny rozwiązaniem jest możliwość zaprojektowania urządzenia „na miarę” – spersonalizowanego manipulatora.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak eliminować choroby MSD w przemyśle i zapewnić większe bezpieczeństwo swoim pracownikom, sprawdź artykuł o bezpiecznym operowaniu przenoszonym produktem.

 

Materiał partnerski: autor – Dalmec Polska