Marketplace
Całkowicie nowe zasady gry

Tradycyjny rynek dostawy dóbr przez wiele lat był uporządkowany i kontrolowany przez producenta, który decydował: co, za ile, kiedy i gdzie będzie sprzedawany produkt. Konstruował oraz regulował łańcuch dostaw. Działo się tak głównie z powodu ograniczonej informacji jaką posiadał rynek oraz budowanej bariery wejścia. Świat digitalny oraz marketplacy oparte na platformach całkowicie zmieniły zasady gry. Teraz to Klient decyduje czego chce i jak ma wyglądać transakcja.

Platforma Robotów DBR77 wpisuje się w nurt rynku zaspokajania potrzeb użytkowników poprzez przejrzysty i zrozumiały sposób działania oraz idealne połączenie i dopasowanie oferty sprzedawcy do potrzeb Klienta. Misją platformy robotów DBR77 jest organizacja marketplacu, czyli miejsca kontaktu oraz dopasowania obu stron transakcji. Rolą marketplacu jest więc dopasowanie potrzeb i możliwości dla szerokiego grona uczestników.

Idealne dopasowanie

Studio 3D DBR77 idealnie odwzorowuje środowisko pracy w przedsiębiorstwie. Dzięki temu narzędziu Inwestor może idealnie odwzorować jak wygląda Wyzwanie Technologiczne, które chciałby zrealizować. To samo środowisko pozwala Integratorom odpowiedzieć na potrzebę, proponując Rozwiązanie Technologiczne. W ten sposób DBR77 odchodzi od tradycyjnego modelu sprzedaży wyposażenia (produktu), w kierunku zaspokojenia właściwej potrzeby klienta.

Efekt sieci

Doskonałość proponowanych rozwiązań opiera się na ilości opracowanych przez Integratorów Rozwiązań Technologicznych. Z drugiej strony, zainteresowanie pracą na platformie po stronie Integratorów wynika z ilości zgłaszanych Wyzwań Technologicznych. I tak, czym większa ilość uczestników platformy, tym lepsze dopasowanie rozwiązań, a oferta pełniejsza. Już dziś oferujemy na platformie możliwość wykorzystania robotów największych globalnych dostawców.

Personalizacja

Digitalny rynek pozwala na pełną personalizację produktów. Dzięki możliwości współpracy z wieloma dostawcami równocześnie, Platforma DBR77 pozwala na bardzo spersonalizowane podejście do każdego elementu zapytania. Funkcjonalność tworzenia zespołów dla jakiegokolwiek projektu, pozwala traktować każdego z nich zupełnie indywidualnie.

Transparentność

Marktplace sprawia, że proces ofertowania staje się całkowicie transparentny i porównywalny. Integratorzy na platformie DBR77 posługują się porównywalnymi metodami komunikacji z Inwestorem, zarówno w zakresie opisu Rozwiązania Technologicznego jak i oferty na dostawę. Dzięki temu można porównywać składane oferty pod względem wymaganych przez Inwestora kryteriów.

Zredukowane koszty.

Platforma Robotów DBR77 sprawia, że proces opracowania oraz analizy Rozwiązania Technologicznego staje się zadaniem niezwykle efektywnym pod względem czasu oraz kosztów. Główne parametry transakcji są uzgadniane i analizowane w uproszczony sposób. Tym samym dochodzi do wstępnej selekcji Wyzwań Technologicznych pod względem możliwości ich rozwiązania w sposób ekonomicznie uzasadniony.

Społeczność

Marketplace funkcjonujący w obszarze B2B (przedsiębiorstwa po obu stronach platformy) odchodzi od prostej konkurencji na rzecz optymalizacji działania poprzez kooperację. W efekcie tej zmiany tworzy się społeczność wspierająca rozwój rynku.

Kontakt
Skontaktuj się z naszym doradcą.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o platformie DRBR77? Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z Nami - czekamy na Ciebie

Skontaktuj się