NCBR

[partner] Mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 – klucz do dotacji na automatyzację i robotyzację dla firm z Polski Wschodniej

2 sierpnia br. uruchomiony zostanie instrument Automatyzacja i robotyzacja w MŚP oferujący wsparcie dotacyjne na zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych, w tym automatów i robotów przemysłowych, w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie makroregionu Polski Wschodniej. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Czym właściwie jest mapa drogowa oraz jakie są podstawowe założenia wspomnianego programu  – dowiesz się z lektury artykułu. 

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – założenia programu dotacyjnego

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który obejmuje swoim obszarem województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez Warszawy i okolicznych powiatów). Z programu mogą skorzystać przedsiębiorstwa należące do kategorii MŚP tj. takie, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników. 

Wsparcie udzielane będzie na projekty inwestycyjne wpisujące się w ideę rozwoju przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 – m.in. obejmujących zakup robotów przemysłowych, inteligentnych linii produkcyjnych, oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję do planowania i sterowania procesami. Przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie 3 mln PLN dotacji z udziałem dofinansowania sięgającym nawet 70% kosztów netto inwestycji. To doskonała okazja na rozwój przedsiębiorstwa i poprawę jego konkurencyjności z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 25 października br. Obowiązkowym załącznikiem do pakietu aplikacyjnego jest mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Szacunkowy czas przygotowania tego dokumentu strategicznego to około miesiąc, dlatego też firmy zainteresowane omawianym instrumentem wsparcia powinny rozpocząć działania przygotowawcze już teraz. 

Mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 – produkt DBR77

Droga Rozwoju Digitalnego to mapa rozwoju cyfrowego wg DBR77. To narzędzie stworzone przez praktyków obejmujące długoterminowy plan rozwoju przedsiębiorstwa biorący pod uwagę całość aspektów kluczowych dla organizacji. Mapa rozwoju cyfrowego pozwoli i ułatwi przeprowadzenie organizacji od świata analogowego do świata cyfrowego. dzięki czemu zbudujesz plan uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej w zmiennych warunkach rynkowych.

Dzięki holistycznemu podejściu i kompleksowej metodologii, umożliwia optymalizację procesów, tworzenie nowych produktów cyfrowych, rozwijanie modeli biznesowych, analizę danych oraz budowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej. Z długoterminowym planem rozwoju, DRD zapewnia trwałe rezultaty w dynamicznym środowisku cyfrowej transformacji. DRD wyróżnia się elastycznością i automatyczną aktualizacją założeń strategicznych w odpowiedzi na zmieniający się świat. Dzięki temu organizacje mogą dostosować strategie do nowych warunków rynkowych, technologicznych i społecznych. DRD zapewnia dynamiczną i adaptacyjną strategię, umożliwiającą skuteczne reagowanie na zmieniające się trendy i wyzwania.

DRD obejmuje również ocenę finansową inicjatyw transformacyjnych. Włączenie tego aspektu jest kluczowe, ponieważ pozwala oszacować zwrot z inwestycji i ocenić rentowność projektów. Dzięki ocenie finansowej, organizacje są w stanie podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów i wybierania najbardziej opłacalnych inicjatyw. To zapewnia kontrolę nad budżetem i zwiększa szanse na sukces w realizacji projektów transformacyjnych.

Warto na koniec podkreślić, że mapa drogowa to strategiczne narzędzie, które zawiera w sobie unikatową, wszechstronną wiedzę z zakresu rozwoju w obszarze digitalizacji. Jej właściwe przygotowanie gwarantuje sukces pozyskania dotacji, tym samym warto je zlecić profesjonalistom.

Jak zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania?

Programy unijne funkcjonują w tzw. trybie konkursowym. Oznacza to, że na wsparcie mogą liczyć projekty najpełniej wpisujące się w cele danego instrumentu. Dokumentacja konkursowa określa każdorazowo kryteria punktowe. Kryteria te wskazują na pewne preferencje. W przypadku instrumentu Automatyzacja i robotyzacja w MŚP dodatkowe punkty mogą otrzymać przedsięwzięcia, które obejmą: zakup robota przemysłowego, automatyzację lub robotyzację co najmniej dwóch etapów produkcji, dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Preferowane będą także inwestycje ograniczające negatywny wpływ na środowisko, w tym przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń czy zmniejszenia energochłonności procesów. Znając te założenia warto zastanowić się, czy pierwotne plany inwestycyjne można rozbudować tak, aby spełnić ww. przesłanki i otrzymać dodatkowe punkty podczas oceny ekspertów. W ten sposób zwiększyć można swoje szanse na otrzymanie wsparcia.

W procesie ubiegania się o dofinansowanie warto przemyśleć także skorzystanie z pomocy profesjonalnych podmiotów. Dogłębna znajomość obowiązujących dokumentów programowych oraz wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie zdecydowanie zwiększa szansę na otrzymanie upragnionej dotacji. W odpowiednim zaplanowaniu inwestycji w zgodzie z założeniami konkursu oraz w procesjonalnym przygotowaniu pakietu aplikacyjnego może pomóc firma ECDF Dotacje, która od 2003 r. wspiera przedsiębiorców z całej Polski w procesie pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. 

Artykuł powstał we współpracy z naszym Partnerem – ekspertem w zakresie pozyskiwania dotacji: ECDF Dotacje

Data publikacji: 27 lipca 2023