Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Jak uprościć integrację z automatyzacją?

Zrobotyzowana automatyzacja wywarła znaczący wpływ na sektor produkcyjny. Zatrudnienie siły robotycznej do przejęcia bardziej powtarzalnych i niebezpiecznych zadań umożliwiło kierownikom zakładów przekierowanie personelu do bardziej wartościowych zadań, takich jak ustawianie nowych maszyn, pisanie programów PLC i montaż części. Pomaga to nie tylko firmom lepiej wykorzystywać umiejętności pracowników, ale także tworzyć bardziej znaczące możliwości zatrudnienia.

Technologia automatyzacji zainstalowana od razu po “wyjęciu z pudełka” nie jest bezpośrednią drogą do zwiększenia zysków – kluczem jest udana integracja. W tym artykule omówiono główne zasady, które łączą integrację automatyzacji robotów i sukcesu.

Integracja danych

Kiedy myślisz o automatyzacji, przychodzi na myśl obraz przedstawiający dziesiątki precyzyjnie poruszających się ramion robotów, które pracowicie montują skomplikowane produkty wzdłuż linii montażowej. Tak naprawdę jest to tylko połowa obrazu.

O ile automatyzacja opiera się na fizycznym sprzęcie do wykonywania zadań, prawie w równym stopniu dotyczy to przepływu informacji. W końcu automatyzacja nie byłaby możliwa, gdyby nie dane, które są wprowadzane, analizowane i wykorzystywane przez system. Jednak te dane nie zawsze są łatwe do uzyskania, nawet jeśli wszystkie znajdują się pod tym samym dachem. Często, gdy producent przenosi swoją działalność w celu włączenia bardziej autonomicznego sprzętu, dane potrzebne do bezproblemowej integracji są uwięzione w silosach różnych systemów, które nie mają możliwości współdzielenia danych między sobą. 

Niestety, wymiana tych systemów może być kosztowna, co z kolei może stanowić przeszkodę dla rozpoczęcia bardziej autonomicznych operacji. Aby pomyślnie wdrożyć zrobotyzowaną automatyzację, proces automatyzacji musi być w stanie pobierać wszelkie istotne dane zebrane przez dowolne powiązane urządzenie do przepływu pracy. Po zakończeniu procesu powstałe nowe informacje muszą zostać przesłane z powrotem do tych samych systemów i urządzeń, aby wszystkie systemy rejestracji były aktualne.

Inteligentna automatyzacja

Gdy wszystkie istotne dane będą dostępne i przeanalizowane, technik ze szkoleniem w zakresie automatyki PLC może rozpocząć zadanie opracowania żądanego procesu automatyzacji. W warunkach produkcyjnych technicy PLC opracowują kod (oprócz konserwacji i rozwiązywania problemów z systemem) w celu zautomatyzowania tego rodzaju powtarzalnych zadań o dużej objętości, które być może łatwiej ulegają błędom, gdy są wykonywane przez człowieka.

Automatyzacja nie została stworzona po to, by zastąpić ludzkie rozumowanie i intuicję, jednak wiele zadań można często skutecznie wykonać przy użyciu zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA), jeśli zostało opracowane przy użyciu zebranych twardych danych i zastosowania logiki programowania. Zbieranie danych z różnych silosów to jedno, a łączenie tych danych i programowanie inteligentnego RPA to zupełnie inna sprawa. Chociaż początkowo zebranie i przeanalizowanie danych oraz napisanie kodu automatyzacji wymaga znacznego wysiłku, sam wzrost wydajności sprawia, że ​​jest to opłacalne przedsięwzięcie.

Elastyczność, łatwość przystosowania się

Dla producentów, którzy dopiero zaczynają testować zasobność tej transformacyjnej technologii, najlepszym podejściem jest to samo, co przy badaniu rentowności każdej nowej technologii. Przed podjęciem zobowiązania finansowego do zintegrowania automatyzacji z całą operacją, wskazane jest, aby wybrać jeden projekt jako dowód słuszności koncepcji. Podobnie pracownik, który chce ocenić opłacalność nowej kariery w budowaniu lub obsłudze robotyki i technologii sztucznej inteligencji, musi zrozumieć, jak menedżerowie są gotowi do przyjęcia RPA, a także jego rozpowszechnienie w branży. Projekt powinien składać się z ograniczonej serii zakończonej w krótkim czasie, gdzie analiza kosztów i korzyści może zostać zbadana stosunkowo szybko. Trudno jest powiedzieć, jaki będzie zwrot z inwestycji, jeśli nie zostanie przetestowany w rzeczywistych warunkach.

Kolejną zaletą rozpoczęcia od jednego projektu jako weryfikacji koncepcji jest to, że może on odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących skalowania integracji RPA, jak uniknąć pułapek specyficznych dla Twojej firmy lub branży oraz w jaki sposób można lepiej wykorzystać tę technologię, aby napędzać bezprecedensowy wzrost dla producenta i możliwości dla pracownika.

Realistycznie, przy integracji technologii automatyzacji należy przyjąć podejście dwutorowe. Pierwsza część podejścia powinna być modułowa, aby łatwo było utrzymać system. Drugi element obejmuje elastyczność (a mianowicie RPA powinno być wystarczająco solidne, aby stosować bardziej złożone algorytmy, gdy ilość danych rośnie wykładniczo).

Data publikacji: 23 września 2021