Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Jak producenci robotyki mogą sprostać zmieniającym się potrzebom klientów?

Dla wielu producentów robotyki umożliwienie takiego podejścia będzie wymagało daleko idących dostosowań w całym cyklu produktu. Chociaż obsługa posprzedażowa jest już ustaloną częścią modelu biznesowego, dla większości, zapewnienie możliwości naprawy na dużą skalę i przez długi czas będzie wymagało nowego podejścia do przechowywania części zamiennych, rozszerzonej infrastruktury serwisowej i ostatecznie kalibracji modeli biznesowych. Czy więc ruch na rzecz prawa do naprawy jest problemem dla branży? Niekoniecznie. Przy odpowiedniej strategii i pewnej chęci dostosowania się, przejście w kierunku przemysłu bardziej zorientowanego na usługi może przynieśćkorzyści zarówno klientom, jak i producentom.

Krok pierwszy: Inżynieria dla długowieczności rozwiązań i możliwości naprawy

W jaki sposób producenci mogą upewnić się, że nie zostaną przytłoczeni nadchodzącą falą nowych zgłoszeń napraw? Jednym ze sposobów jest przede wszystkim ograniczenie potrzebnych interwencji serwisowych. Skupienie się na niezawodnych produktach, które będą działać bez większych problemów przez długi czas, to pierwszy i kluczowy krok w kierunku zapewnienia doskonałej obsługi. Dla firm automatyzacyjnych oznacza to testowanie i udoskonalanie niezawodności swoich produktów w rzeczywistych warunkach. Na przykład wszystkie zakłady produkcyjne firmy FANUC są prawie w pełni zautomatyzowane przy użyciu własnych robotów i innych produktów, co daje nam jasne zrozumienie ich możliwości. Ponadto utrzymujemy budynek oceny niezawodności o powierzchni 20 000 m2, w którym poddajemy nasze roboty i inne produkty szeregowi testów wytrzymałościowych, aby szczegółowo przeanalizować ich długoterminową odporność na trudne warunki produkcyjne.

Jest jeszcze jeden aspekt, który należy wziąć pod uwagę już w procesie opracowywania produktu: producenci powinni tworzyć produkty, które umożliwiają łatwy dostęp i naprawę, chociaż może to pociągać za sobą pewną początkową inwestycję w inteligentny projekt. Taki produkt pozwoli zaoszczędzić znaczne wydatki na usługi i naprawy, gdy robot wejdzie w cykl konserwacji. Od dziesięcioleci odpowiedzią firmy FANUC na to wyzwanie jest „Zużyj mniej części” podczas projektowania nowych produktów, ponieważ mniej części przekłada się na mniejsze ryzyko awarii w przyszłości.

Krok drugi: Zbuduj możliwości naprawy

Mimo to producentom łatwo jest stracić know-how w zakresie produktów, które wprowadzili na rynek dawno temu, dlatego, aby oferować klientom długoterminowe naprawy, należy odpowiednio wcześnie rozwinąć możliwości naprawcze. FANUC zaopatruje się w komponenty elektryczne i części zamienne, gdy tylko zdecyduje się na wycofanie produktów, takich jak roboty. Dzięki dokładnej analizie wielkości produkcji i biorąc pod uwagę średni okres użytkowania robotów FANUC, który wynosi czasami ponad trzydzieści lat, gromadzą te części w magazynach i centrach naprawczych na całym świecie. Nawet po tym FANUC może regenerować wszystkie części zamienne w naszych własnych centrach napraw i udostępniać je klientom, o ile korzystają z ich robotów.

Na przykład w Europie osiągnęli lokalną dostępność części zamiennych na poziomie 99,97 procent na rok 2021. Oznacza to, że tylko raz na 4000 przypadków nie mieli na stanie w Europie niezbędnej części zamiennej, a część musiała zostać wysłana z innego Lokalizacja FANUC na całym świecie. Obejmowały one części zamienne do produktów, które już dawno zostały wycofane. Dzięki tej wysokiej dostępności części zamiennych i gęstej sieci punktów serwisowych w całej Europie udało im się osiągnąć średni czas naprawy robotów poniżej 20 godzin – od pierwszego zgłoszenia do klienta do ponownego uruchomienia robota. Choć może to być imponujące, jeśli chodzi o obsługę, czas jest najważniejszy – ponieważ każda godzina przestoju klient traci pieniądze.

O ile korzyść dla klienta jest łatwa do zauważenia – pojawia się pytanie czy prowadzenie tak rozbudowanej operacji serwisowej nie staje się ogromnym obciążeniem zasobów producenta. Realistyczna odpowiedź musi potwierdzać, że zmiana modelu biznesowego w kierunku podejścia „Najpierw usługa” jest niemałym procesem zmiany i prawdopodobnie będzie wymagała znacznych inwestycji wspartych strategią długoterminowej satysfakcji klienta. Podczas gdy niewiele firm oferuje swoim klientom coś podobnego do „prawa do naprawy”, producenci, którzy mogą chcieć zacząć podążać w podobnym kierunku, będą musieli po drodze pokonać pewne progi zwalniające. Jednak w dłuższej perspektywie solidna i atrakcyjna oferta usług posprzedażowych pozwoli im zdobyć lojalność klientów, a nawet otworzyć nowe strumienie przychodów, tym bardziej, że technologie cyfrowe, takie jak konserwacja predykcyjna i wspomagana rzeczywistością wspomaganą, ułatwiają to. aby klienci i producenci odpowiadali szybko i rzetelnie. W ten sposób wysiłek nie tylko się opłaci – w czasach, gdy zmieniają się oczekiwania klientów dotyczące usług, producenci, którzy nie wchodzą na pokład, ryzykują, że zostaną w tyle. Im szybciej zaczną swoją transformację w kierunku długowieczności produktów oraz usług naprawczychi serwisowych, tym lepiej będą przygotowani na przyszłe wyzwania.

źródło: www.ifr.org

Data publikacji: 17 sierpnia 2022