Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Co to jest Enkoder?

Enkoder obrotowy, znany również jako Enkoder wału, to urządzenie elektromechaniczne, które przekształca położenie kątowe lub ruch wału lub osi na kod analogowy lub cyfrowy. Zlicza liczbę obrotów, pozycję obrotową i kąt obrotu. Enkodery liniowe służą do pomiaru ruchu liniowego wzdłuż linii prostej.

Enkoder obrotowy służy do monitorowania położenia obracającego się wału poprzez przekształcanie obrotów wału na impulsy elektroniczne. Impulsy enkodera są mierzone i analizowane przez jednostkę sterującą, która służy do określania położenia i prędkości maszyny, z dużą dokładnością i elastycznością podczas sterowania ruchem.

Działanie i typy enkoderów:

1. Enkodery Przyrostowe

Przyrostowe enkodery obrotowe wykorzystują przezroczysty dysk, który zawiera nieprzezroczyste sekcje, które są równomiernie rozmieszczone, co określa ruch. Dioda elektroluminescencyjna przechodzi przez szklany dysk i jest wykrywana przez fotodetektor.

Powoduje to, że enkoder generuje serię równoległych impulsów podczas obracania się. Wyjście inkrementalnego enkodera obrotowego jest mierzone w impulsach na obrót, które są używane do śledzenia pozycji lub określania prędkości.

Ten typ enkodera emituje impuls strun w odpowiedzi na wielkość przemieszczenia obrotowego wału. Osobny licznik służy do zliczania liczby impulsów wyjściowych i określania ilości obrotów.

Aby policzyć liczbę i stopień obrotu od określonego położenia wału wejściowego, licznik ustawia się na położenie odniesienia, a liczba impulsów przechodzących przez to położenie jest sumowana przez licznik. Z tego powodu pozycja odniesienia może być dowolnie wybierana, a liczba obrotów może być nieograniczona. Kiedy dysk ze wzorem optycznym obraca się wraz z wałem, światło przechodzi przez dwie szczeliny, które jest przepuszczane lub blokowane zgodnie z tymi wzorami. Światło, które przechodzi przez te szczeliny, jest zamieniane na prąd elektryczny w jednostce detektora, który odpowiada każdej szczelinie i jest odbierane jako dwie fale prostokątne. Dwie szczeliny są tak rozmieszczone, że różnica faz między wyjściami fali prostokątnej wynosi jedną czwartą wysokości
intensywność.

2. Enkodery Absolutne

Ten rodzaj enkodera emituje impuls równolegle do kąta obrotu jako wartość bezwzględną, która jest reprezentowana w postaci 2n. Mają one jedno wyjście dla każdego bitu kodu wyjściowego. Wraz ze wzrostem rozdzielczości wartość wyjściowa rośnie.

Pozycja obrotu jest bezpośrednio mierzona i sprawdzana poprzez analizę kodu wyjściowego. W momencie zamontowania lub ustawienia enkodera w maszynie, położenie zerowe wejściowego wału obrotowego jest ustalane i w ten sposób kąt obrotu jest zawsze używany jako wartość cyfrowa z pozycją zerową jako początkiem współrzędnych.

Zaletą tego kodera jest to, że dane nigdy nie są uszkodzone przez szum i nie jest konieczny powrót do pozycji zerowej na początku. Co więcej, nawet gdy odczyt lub pomiar kodu staje się niemożliwy z powodu dużej prędkości obrotowej, prawidłowe dane można odczytać, gdy prędkość obrotowa spada, a prawidłowe dane dotyczące obrotów można odczytać lub zmierzyć nawet po przywróceniu zasilania lub innej przerwie w zasilaniu.

Jak wybrać Enkoder?

Istnieje kilka ważnych kryteriów związanych z wyborem odpowiedniego kodera:

 • Sygnał wyjściowy (Output)
 • Pożądana liczba na obrót (CPR)
 • Pożądane impulsy na obrót (PPR)
 • Zakłócenia i długość kabla
 • Wielkość średnicy

Aplikacje dla enkoderów:

 • Robotyka
 • Maszyny do etykietowania
 • Wyposażenie medyczne
 • Tekstylia
 • Wiertarki
 • Sprzężenie zwrotne silnika
 • Maszyny montażowe
 • Opakowanie
 • Drukarki
 • Maszyny testujące

Zalety zastosowania enkodera:

 • Wysoka niezawodność i dokładność
 • Niedrogie informacje zwrotne
 • Wysoka rozdzielczość
 • Zintegrowana elektronika
 • Łączy technologię optyczną i cyfrową
 • Mogą być włączone do istniejących aplikacji

Najpopularniejsze marki do wyboru;

1. Autonics

Autonics to jedna z najlepszych marek, które oferują enkodery w różnych rozmiarach i typach. Firma Autonics dostarcza wyłącznie wysokiej jakości i precyzyjne urządzenia pomiarowe w odniesieniu do pozycji roboczej i prędkości obrotowego wału. Autonics zapewnia wysoką prędkość operacyjną i szybkość systemu, co w związku z tym zmniejsza liczbę cykli i zwiększa ogólną produktywność w środowisku produkcyjnym.

2. Omron

Enkodery obrotowe firmy Omron wykrywają, mierzą, analizują i przetwarzają różne zmiany, takie jak zmiany położenia, prędkości itp. Enkodery te wykrywają, odczytując kod lub zliczając liczbę impulsów. Eliminuje to konieczność powrotu do początku na początku.

Ponieważ istnieje tak duża liczba alternatyw dla enkoderów, trudno jest znaleźć produkt spełniający wszystkie wymagania. Jako grupa Platformy pracy Robotów jesteśmy również specjalistami w zakresie doboru części poprzez wymienna komunikacje z Integratorami rozwiązań automatyzacji przemysłowej. Jeśli nadal państwo nie dokonali wyboru co do doboru Enkodera służymy zawsze pomocą.