Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) 2022

Raporty DESI 2022 opierają się głównie na danych z 2021 r. i śledzą postępy poczynione w państwach członkowskich UE w zakresie cyfryzacji. Z raportu wynika, że podczas pandemii COVID-19 państwa członkowskie UE poczyniły postępy w obszarze cyfryzacji, ale nadal mają trudności z wypełnieniem luk w umiejętnościach cyfrowych, cyfrową transformacją MŚP i wprowadzeniem zaawansowanych sieci 5G.

 

UE przeznaczyła 127 mld EUR na wsparcie transformacji cyfrowej w postaci reform cyfrowych i inwestycji w krajowe plany naprawy. Państwa członkowskie przeznaczyły średnio 26% swojego przydziału na transformację cyfrową, powyżej obowiązkowego progu 20 %. Państwa członkowskie, które zdecydowały się zainwestować ponad 30% swojej alokacji w technologie cyfrowe, to Austria, Niemcy, Luksemburg, Irlandia i Litwa.

 

3

 

Wyniki DESI 2022 jasno pokazują, że chociaż większość państw członkowskich czyni postępy w dziedzinie cyfrowej transformacji, przyjęcie przez przedsiębiorstwa kluczowych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja czy duże zbiory danych, pozostają na niskim poziomie, także wśród liderów UE.

 

Niewystarczające poziomy umiejętności cyfrowych ograniczają perspektywy przyszłego wzrostu, zwiastują pogłębienie przepaści cyfrowej oraz zwiększenie ryzyka wykluczenia cyfrowego.

 

Dlaczego? Ponieważ coraz więcej usług, w tym niezbędnych, jest przenoszonych do świata online. Należy zintensyfikować wysiłki aby zapewnić pełne wdrożenie wszechobecnej infrastruktury łączności (zwłaszcza 5G), która jest wymagana do rozwoju wysoce innowacyjnych usług i aplikacji. Finlandia, Dania, Holandia i Szwecja nadal są liderami UE. 

 

Z raportu wynika także, że kraje UE z roku na rok stopniowo poprawiają swój poziom cyfryzacji. W szczególności te kraje, które wystartowały z niższych poziomów, rozwijają swój wskaźnik cyfryzacji w szybkim tempie. Wśród nich jest m.in. Polska, Grecja i Włochy, które znacznie poprawiły swoje wyniki DESI w ciągu ostatnich pięciu lat wdrażając na stałe inwestycje z naciskiem na technologie cyfrowe.

 

Integracja technologii cyfrowej przez firmy w 2021 r.

 

W 2021 r. tylko 55% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) osiągnęło co najmniej podstawowy poziom w przyjęciu technologii cyfrowych. Szwecja i Finlandia mają najbardziej zdigitalizowane MŚP (86% i 82% o podstawowym poziomie intensywności cyfrowej), podczas gdy Rumunia i Bułgaria mają najniższy wskaźniki cyfryzacji MŚP.

 

Aby osiągnąć cel „Cyfrowej Dekady”, co najmniej 90% MŚP w UE powinno mieć podstawowy poziom intensywności cyfrowej do 2030 roku. Firmy coraz bardziej się cyfryzują, ale korzystanie z zaawansowanych technologii cyfrowych pozostaje wciąż na niskim poziomie.

 

Choć już 34% przedsiębiorstw korzysta z chmury obliczeniowej (w 2021 r.), to tylko 8% korzysta AI (w 2021 r.) i 14% big data (w 2020 r.).

 

Integracja technologii cyfrowej

 

W niedawnym badaniu McKinsey 93% ankietowanych dyrektorów UE uważa, że ​​lepszy dostęp do danych jest niezmiernie ważny w rozwoju ich organizacji (około 40% określa to jako bardzo ważne). Badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) sugerują, że znacznie wzrasta produktywność firm inwestujących w innowacje oparte na danych i analityce danych od ok. 5% do 10% szybciej w porównaniu do firmy, które nie inwestują w cyfryzację.

 

W swoim wniosku, w wymiarze integracji technologii cyfrowych, Komisja Europejska przedstawiła następujące ambitne cele do osiągnięcia do 2030 r.:

-> ponad 90% europejskich MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej,

-> 75% firm z UE powinno korzystać z takich rozwiązań jak chmura, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych oraz rozwijać skalowanie i finansowanie.

 

Sztuczna inteligencja (AI)

 

Cel „Droga do cyfrowej dekady” wymaga, aby ponad 75% firm w UE przyjęło sztuczną inteligencję technologie do 2030 roku. Absorpcja technologii sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej jest ogólnie dość niska i wynosi 8%. Jednak istnieją pewne różnice między państwami członkowskimi. W 10 krajach wskaźnik adaptacji wynosi ponad 10% –  z Danią (24%), Portugalią (17%) i Finlandią (16%) na czele.

 

Kraje, gdzie wskaźnik wynosi od 5 do 10% to Chorwacja, Austria, Hiszpania, Irlandia, Francja, Włochy i Słowacja. Kolejne 10 krajów wykazuje bardzo niski wskaźnik, nie sięgający 5% (to są kraje jak Bułgaria, Estonia, Cypr, Węgry i Polska) (po 3%). Na ostatnim miejscu znajduje się Rumunia ze wskaźnikiem wynoszącym 1%.

 

Podobnie jak w przypadku większości zaawansowanych technologii, absorpcja technologii sztucznej inteligencji jest znacznie wyższa w dużych przedsiębiorstw w porównaniu do MŚP. W 2021 r. udział dużych przedsiębiorstw stosujących sztuczną inteligencję był trzykrotnie wyższe niż MŚP (29% w porównaniu z 7%).

 

Polska

 

W najnowszym rankingu Polska plasuje się na 24 miejscu na 27 krajów.  W latach 2017–2022 zagregowany wynik DESI w odniesieniu do Polski przekroczył jednak nieco unijną średnią, co świadczy o tym, że Polska nadrabia zaległości w stosunku do reszty UE.

 

Technologie cyfrowe zyskują na popularności –  19% polskich przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań w chmurze, a 32% angażuje się w elektroniczną wymianę informacji (UE: 38%). Istnieje jednak nadal luka, którą należy zlikwidować do 2030 r., aby osiągnąć cel Cyfrowej Dekady w zakresie chmury obliczeniowej, dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji (AI). Obecne wykorzystanie tych technologii waha się od 3% do 19% w porównaniu z unijnym celem 75% do 2030 r.

 

Cały raport o Polsce -> TUTAJ

 

Źródło:  European Commision

 

Data publikacji: 17 sierpnia 2022