Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Do zobaczenia we Wrocławiu!

Zapraszamy do uczestnictwa w III Forum Technologicznym Centralnej Europy CETEF’22, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2022r. we Wrocławiu, organizowanym pod auspicjami Komisji Europejskiej, przez Polską lzbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Politechnikę Wrocławską oraz Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych.

CETEF`22 poświęcone będzie problemom współpracy międzynarodowej w zakresie R+D+I w dyscyplinach warunkujących skuteczną transformację cyfrową gospodarki europejskiej oraz budowania międzynarodowych partnerstw realizujących programy europejskie, w szczególności Horyzont Europa i European Innovation Agenda.

W Forum weźmie udział m.in. komisarz europejska i dyrektor generalny ds. badań i innowacji KE. W poprzednich edycjach Forum udział łącznie wzięło około 3000 uczestników, w tym wicepremierzy i ministrowie odpowiedzialni za rozwój technologiczny, komisarze europejscy oraz technolodzy, naukowcy i menedżerowie przemysłu m.in. wysokiego szczebla reprezentanci największych koncernów europejskich.

Platforma DBR77 ma zaszczyt pełnić rolę Partnera przemysłowego wydarzenia, a także być uczestnikiem koneferencji tematycznej „Trendy rozwoju, szanse i bariery robotyzacji europejskiego przemsyłu”, która odbędzie się 25 października.

Więcej informacji dostepnych jest pod adresem: https://cetef.eu/

Data publikacji: 26 sierpnia 2022