NCBR

Do 2025 roku roboty mobilne przejmą zadania w 53 tysiącach firm

Pod koniec 2020 r. roboty mobilne zostały wdrożone w nieco ponad 9 000 firm. Do 2025 roku liczba wdrożeń wzrośnie do ponad 53 000 lokalizacji.

Choć może się wydawać, że to bardzo dużo, nie jest to nawet blisko osiągnięcia pułapu nasycenia rynku. Penetracja rynku robotów mobilnych w 2025 r. nadal nie przekroczy 30% (rys. 1). Co więcej, te poziomy penetracji nie uwzględniają obiektów, w których zainstalowano wiele rodzajów robotów, ani masowego wdrażania flot w jednym magazynie. Biorąc to pod uwagę, możliwości rynkowe dla pojazdów sterowanych automatycznie (AGV) i autonomicznych robotów mobilnych (AMR) są jeszcze większe.

Autonomous Mobile Robots


Rysunek 1: Penetracja rynku robotów mobilnych (wdrożenia / lokalizacje)

W szczególności sektor magazynowy ma szansę stać się ogromnym rynkiem zbytu dla dostawców robotów mobilnych. Badania przeprowadzone przez Interact Analysis pokazują, że rok 2020 był przełomem dla branży. Pomimo ograniczeń nakładu inwestycyjnego i przestojów w obiektach w pierwszej połowie roku, łączna liczba dostaw robotów mobilnych wzrosła o ponad 25% w 2020 r., a wdrożono prawie 60 000 pojazdów AGV i AMR.

Istnieje wiele możliwości dalszego rozwoju. Do tej pory magazynowanie było w dużym stopniu uzależnione od pracy ludzkiej, a w ciągu najbliższych pięciu lat powstanie 30 000 nowych magazynów. Magazynowanie nie jest jednak jedynym sektorem, w którym obecność robotów mobilnych wkrótce będzie na porządku dziennym. Produkcja, zwłaszcza motoryzacyjna, będzie również intensywnie inwestować w rozwiązania z zakresu robotyki mobilnej w ciągu najbliższych kilku lat.

Sektor motoryzacyjny odczuwa znaczne spowolnienie spowodowane pandemią, a ożywienie jest nadal bardzo powolne. W rezultacie inwestycje w zautomatyzowane rozwiązania  zmalały. Jednak branża znajduje się w punkcie zwrotnym, ponieważ producenci stopniowo wycofują produkcję pojazdów z silnikami spalinowymi i modyfikują linie montażowe na potrzeby ery pojazdów elektrycznych.

Istotną rolę w tej przebudowie odgrywają zautomatyzowane rozwiązania, w tym roboty mobilne. Jednym z przykładów jest firma Arrival , która opracowuje całą koncepcję produkcyjną opartą na AMR , którą nazywają „mikrofabryką”, do wydajnej produkcji pojazdów elektrycznych.

Pandemia była mieczem obosiecznym dla sektora robotów mobilnych. Skok w handlu elektronicznym, w połączeniu ze zmniejszoną przepustowością wynikającą z wymuszonego dystansu społecznego, zwiększył potrzebę automatyzacji. Jednocześnie firmy niechętnie podejmowały ryzyko i odraczały inwestycje. Spowodowało to spadek sprzedaży robotów mobilnych w pierwszej połowie 2020 roku.

Odpowiedzią na problem ciągłego niedoboru siły roboczej w magazynach jest automatyzacja, w tym wdrażanie robotów mobilnych. Coraz wyższe wymagania stawiane centrom logistycznym i magazynom dotyczące stale rosnącej liczby zamówień, szybkości dostaw i wydajności będą z pewnością dalej napędzać wdrożenia robotyki mobilnej.

Podczas gdy AMR nie działają z taką samą precyzją lub prędkością jak AGV, AMR mają pewną przewagę nad AGV. Przy wdrożeniu systemów AMR nie ma potrzeby posiadania infrastruktury operacyjnej wymaganej przez AGV, a samo wdrożenie może być znacznie szybsze. Pojazdy AMR są również znacznie tańsze niż pojazdy AGV. Średnia cena AMR wynosi około 20 000 dolarów, w porównaniu do 75 000 USD za AGV, a minimalna cena zakupu AMR może wynosić nawet 4 000 USD.

Autonomous Mobile RobotsRysunek 2: Prognozowane dostawy pojazdów AGV i AMR


Na koniec 2020 r. mniej niż 1% magazynów wdrożyło systemy AMR w operacjach wsparcia obsługi (Rysunek 1). Roboty do transportu materiałów, które są znacznie bardziej dojrzałą technologią, były obecne w nieco ponad 5% magazynów i zakładów produkcyjnych. Szacuje się, że w przyszłości zapotrzebowanie na roboty AMR silnie wzrośnie do 2025 r. (Wykres 2).

Chociaż AGV nadal stanowiły ponad 50% wszystkich przychodów z robotów mobilnych w 2020 r., szacuje się, że do 2025 r. ta liczba spadnie poniżej 25%. Tymczasem boty QR (AMR, które używają kodów QR do nawigacji) będą w rzeczywistości stanowić 50% wszystkich zamówień, przy znacznie niższych przychodach.

Przewiduje się, że do końca 2025 r. zostanie dostarczonych 2,1 miliona robotów mobilnych, w tym 860 000 w samym 2025 roku, generujących roczne przychody w wysokości 18 miliardów dolarów, zatem przyszłość producentów AGV i AMR wygląda wyjątkowo dobrze.

Pomimo kilku ostatnich głośnych przejęć w branży automatyki magazynowej, rozmowy o okresie nadchodzącej konsolidacji są przedwczesne. Rynek automatyki magazynowej jest wciąż w początkowej fazie, a co za tym idzie jest otwarty na innowacje technologiczne, które zasilają coraz większą liczbę nowych podmiotów wchodzących na rynek.

Źródło:

Mobile Robots Rapidly Mainstreaming – By 2025, AGVs and AMRs Deployed in 53K Facilities

Data publikacji: 27 października 2021