NCBR

O nowym modelu biznesowym dla wsparcia prozwoju robotyzacji, sposobach na łączenie potrzeb dostawców technologii, integratorów oraz wadze edukacji menedżerów w obszarze robotyzacji mówi dr Piotr Wiśniewski, prezes Platformy Robotów DBR77.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, który ukazał się w najnowszym wydaniu 6/2022 magazynu AUTOMATYKA.

 

DBR77 ma na koncie już trzy lata działania. Od czego wszystko się zaczęło i jak wypada podsumowanie dotychczasowej działalności?

 

Przez pięć lat pełniłem rolę CEO globalnej firmy z branży automitove, która posiadała swoje oddziały w Europie, Azji i obu Amerykach, zatrudniającej ponad 4500 pracowników, a Platforma Robotów DBR77 powstała na bazie doświadczeń moich i moich Partnerów biznesowych w obszarze zarządzania firm produkcyjnych. W pewnym momencie dostrzegliśmy, że proces robotyzacji staje się jednym z kluczowych sposobów na utrzymanie rentowności firm produkcyjnych, przy jednocześnie nie zmieniającym się od blisko 60 lat tradycyjnym rynku dostawy robotów.

 

Dlatego zaproponowaliśmy wprowadzenie na ten rynek platformy, która stanie się transakcyjnym marketplacem, która przedstawia zupełnie nową ofertę wartości na rynku robotyzacji. Platforma Robotów DBR77 powstała z jednej strony jako odpowiedź na duże potrzeby robotyzacji w Europie i regionie, z drugiej zaś strony powstała dlatego, że digitalna transformacja to nie tylko wprowadzanie automatyzacji na linie produkcyjne ale także wprowadzania nowych i często przełomowych modeli biznesowych.

 

Ostanie 3 lata, to czas ogromu włożonej energii i pracy w rozwój Platformy, które zaowocowały rozpoznawalnością na rynku oraz wypracowaniem sobie opinii zaufanego Partnera w zakresie robotyzacji przedsiębiorstw. I nie spoczywamy na laurach. Stale poszerzamy zakres działania platformy poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań jak chociażby bliźniak cyfrowy, omnivere DBR77 czy algorytmiczne wsparcie procesów projektowania i pracy na platformie.

 

 

„Demokratyzacja robotyzacji”  takie określenie często Pan powtarza w swoich wystąpieniach. Co ma Pan dokładnie na myśli?

 

Rynek produkcji zmienia się w bardzo szybkim tempie. Globalizacja, zmiany w łańcuchach dostaw, zmiany demograficzne, transformacja digitalna – to wszystko wpływa na światową produkcję. Robotyzacja przestała już być domeną dużego przemysłu. Chcemy, aby ten proces nastąpił także w MŚP, dla których to często jedyna szansa na podniesienie jakości i wielkości produkcji. A co mogą zrobić owe firmy, aby nie zostać „w tyle”? Odpowiedź jest prosta – zrobotyzować się.

 

Podobnie jak zrobił to wcześniej Spotify, Uber czy Airbnb tak i my dążymy do tego, aby każde przedsiębiorstwo mogło korzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą technologia oparta na dużych zbiorach danych oraz algorytmach wykorzystujących analizę korelacji. To z kolei otworzy drogę do robotyzacji większej ilości firm.

 

Przez ostatnie lata mogłem zaobserwować, że co jakiś czas, na każdym rynku pojawiają się nowe modele biznesowe, zaspokajające w coraz szerszym zakresie potrzeby swoich klientów oraz całkowicie zmieniają dotychczasowe reguły gry, zwane dalej innowacyjnymi dysraptorami [ang: Disruptive Innovation]. Platforma Robotów stanowi taki właśnie przykład nowego modelu biznesowego, którego celem jest wspominana już „demokratyzacja robotyzacji”.

 

 

W jaki sposób łączycie inwestorów, czyli zakłady produkcyjne z integratorami, czyli dostawcami robotów i wdrożeniowcami? W jaki sposób i na jakich etapach wspieracie robotyzację zakładów produkcyjnych?

 

Po pierwsze sprawiamy, że firmy produkcyjne dużo taniej, szybciej i bezpieczniej mogą opracować i wdrożyć optymalną dla siebie koncepcję zrobotyzowania procesu produkcji.

 

Dzieje się tak, ponieważ platforma organizuje rynek w taki sposób, aby na każde zapytanie od firmy produkcyjnej dotyczące koncepcji zrobotyzowania stanowiska, mogło odpowiedzieć szerokie grono reprezentantów różnych technologii oraz różnych dostawców. Całość pracy dzieje się w środowisku wirtualnym, dzięki czemu proces ten jest szybszy i przede wszystkim bardzo transparentny. Platforma pozwala na to, aby składane inwestorowi (czyli firmie produkcyjnej) koncepcje oraz oferty były w pełni porównywalne. Dodatkowo, platforma oferuje narzędzia do przeprowadzenia kompletnej analizy operacyjnej, finansowej oraz inwestycyjnej projektu. Dzięki temu strony transakcji w całym czasie współpracy znają sens ekonomiczny i rezultat biznesowy projekt Studio projektowania 3D sprawia, że w łatwy i szybki sposób obydwie strony transakcji mogą zaprezentować oraz omówić technologiczne aspekty projektu. Jednocześnie możliwa jest pełna symulacja organizacji stanowiska bądź linii produkcyjnej oraz wizualizacja opracowanych rozwiązań.

 

Studio projektowania 3D pozwala dostawcom technologii przedstawić swoje produkty w warunkach zbliżonych do ich rzeczywistego zastosowania. Dla przykładu stworzyliśmy dla firmy w Fanuc dedykowany Showroom. W przestrzeni trójwymiarowej możemy obserwować oraz analizować wykorzystanie robotów tego producenta w konkretnych zastosowaniach produkcyjnych. Możemy porównywać jak wygląda proces produkcyjny realizowany przez operatorów oraz przez roboty. Jest to zupełnie nowe podejście do marketingu, w którym klient nie wychodząc z domu może przeanalizować praktyczne aspekty inwestycji w różnego typu środki wytwórcze.

 

 

Jednym z wiodących tematów czerwcowego wydania miesięcznika „AUTOMATYKA” jest transformacja cyfrowa przemysłu. Na jakim etapie jest polski przemysł w zakresie digitalizacji produkcji?

 

Przez ostatnie lata, wyraźnie dało się zauważyć, z jakimi trudnościami boryka się polska robotyzacja. Brak osób chętnych do pracy i stale rosnące koszty wynagrodzeń, to tylko kropla w morzu problemów. Dodatkowo brak właściwej technologii (rozwiązań rynkowych w obszarze odpowiedniego wyposażenia i konstrukcji stanowisk robotycznych), wykwalifikowanej kadry tj. niewystarczającej ilości specjalistów w dziedzinie robotyzacji oraz strach przed nakładami inwestycyjnymi, czy problemy z analizą opłacalności w procesie inwestowania w roboty, co tym samym skutkuje strachem przed inwestowaniem, to wszystko powoduje, że polski przemysł jest daleko w tyle za innymi rynkami. Z badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Federację Robotyki wynika jednak, że polski przemysł korzysta jedynie z 52 robotów na 10 tysięcy pracowników. To mniej niż światowa i europejska średnia wynoszące odpowiednio 126 i 123.

 

Polskim MŚP brakuje wiedzy oraz źródeł, z których mogliby korzystać, rozważając bądź podążając drogą Przemysłu 4.0. Przedsiębiorcy popełniają błąd, patrząc na światowe rynki, które w obszarze robotyzacji nie przekładają się na naszą rzeczywistość.

 

Realizujecie działania edukacyjne. Na jakich zasadach?

 

Edukacja kadry technicznej i menedżerskiej ma absolutnie dla nas kluczowe znaczenie zarówno w tematach związanych z robotyzacją jak i szeroko pojętą digitalizacją procesów produkcyjnych. To nie tajemnica, że w Polsce obecnie edukujemy niewystarczającą ilość osób zarówno z wykształceniem średnim jak i wyższym na kierunkach technicznych. Na szczęście ta luka została dostrzeżona i wiele uczelni oraz instytucji pozarządowych przygotowuje odpowiednie rozwiązanie.

 

Chcielibyśmy jednak podkreślić, że tak samo istotnym elementem edukacji jest edukacja menedżerów, bowiem to właśnie oni odpowiadają za uruchomienie oraz przeprowadzenie transformacji nie tylko technologicznej ale i biznesowej przedsiębiorstw. Brak rozumienia konieczności zmiany, kierunków tej zmiany oraz dostępnych na rynku narzędzi powoduje, że proces transformacji nie rozpoczyna się w ogóle albo realizowany jest nieefektywnie.

 

Dlatego tworzymy programy edukacyjne na naszej platformie (np. Top Integrator), dzięki którym mamy możliwość przekazania całej posiadanej wiedzy merytorycznej jak i technicznej obydwu stronom transakcji – zarówno Inwestorom jak i Integratorom.

 

Nie bez znaczenia jest również nasza społeczność – społeczność DBR77 skupiona wokół tematów robotyzacji. Jest to szczególne miejsce służące wymianie wiedzy i doświadczenia pomiędzy praktykami a osobami i firmami, które dopiero rozpoczynają swoją podróż z robotyzacją.

 

dr Piotr Wiśniewski – Doktor nauk o zarządzaniu, menedżer z wieloletnim doświadczeniem, autor, speaker konsultant. Dyrektor zarządzający z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami międzynarodowymi. Twórca modelu zarządzania wg koncepcji Hyperreality.

Absolwent Harvard Business School. W 2009 r. obronił tytuł doktora nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoim doświadczeniem dzieli się jako wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz w ICAN Institute. Przez pięć lat pełnił rolę CEO Maflow – globalnej firmy z branży motoryzacyjnej z oddziałami w Europie, Azji i obu Amerykach, zatrudniającej ponad 4500 pracowników. Dzięki nowej polityce rozwoju, przedsiębiorstwo odbudowało silną pozycję na rynku i wyszło naprzeciw wymaganiom klientów, czego dowodem jest szereg nagród przyznanych przez takie firmy jak: VW, Audi, BMW, Jaguar Land Rover. 

Za przeprowadzoną z sukcesem restrukturyzację dr Piotr Wiśniewski został laureatem nagrody TOP Manager przemysłu automotive. Pracując w Maflow stworzył również program zarządzania talentami – Talent Management Maflow, który został opisany na łamach „Harvard Business Review Polska” jako integralna część studium przypadku odbudowy przedsiębiorstwa dzięki zaangażowaniu pracowników.

Od 18 lat zasiada w radach nadzorczych różnych europejskich spółek produkcyjnych oraz handlowych, odpowiadając za budowę i dobór członków zarządów oraz za tworzenie strategii z ramienia właścicieli. 

Od 2016 roku rozwija grupę Spółek DB77, która zajmuje się optymalizacją procesów w organizacjach produkcyjnych oraz usługowych, a także robotyzacją produkcji na terenie Europy oraz Azji.

Założyciel pierwszej na świecie Platformy Robotów DBR77.com, której celem jest wspieranie robotyzacji oraz automatyzacja produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Platforma Robotów DBR77 opiera się na formule marketplacu, który stanowi innowacyjną formę pozyskania robotów oraz innego typu nowoczesnych technologii na linie produkcyjne. Łączy firmy produkcyjne wymagające robotyzacji (Inwestorów) z podmiotami, które dostarczają i integrują systemy robotyczne (Integratorów). Platforma Robotów została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii: Innowacyjne technologie i badania przyszłości.

Prywatnie, entuzjasta wszelkiego rodzaju sportów, w szczególności wyczynowego pływania, jazdy rowerowej oraz biegania. Wielokrotny uczestnik maratonów i zawodów triatlonowych Ironman.

Z pasją poznaje najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie robotyzacji oraz sztucznej inteligencji. Twórca serii podcastów DBR77.com #Robosapies, w których wraz z zaproszonymi gośćmi opowiada o, tym jak roboty zmieniają świat ludzi. Łatwo i przyjemnie o tematach trudnych, które dotyczą nas wszystkich.