NCBR
Pick&Place – SMART Automation

Pick&Place – SMART Automation

Zrobotyzowane aplikacje typu Pick&Place, czym są? Co mieści się pod tym pojęciem? Gdy pomyślimy o aplikacjach zrobotyzowanych to zazwyczaj widzimy roboty z palnikami i zgrzewadłami, które łączą ze sobą elementy karoserii samochodowej. Jest to częsty widok...