NCBR

Firma OMRON dostarcza dane inżynierskie 3D w rozwiązaniach CADENAS dla klientów OEM i przemysłowych. Cyfrowy katalog produktów oferuje ważne Metadane; takie jak informacje o end-of-life, dla automatyki przemysłowej.

OMRON Electronics GmbH oferuje teraz swoje dane inżynierskie 3D jako cyfrowy katalog produktów dla klientów OEM i przemysłowych we współpracy z CADENAS. Modele 3D CAD czujników, przekaźników, urządzeń pomiarowych i kontrolnych, robotów przemysłowych, elementów sterujących i paneli są dostępne bezpłatnie w Strategic Parts Management PARTsolutions, a także na stronie: https://omron.partcommunity.com

Podczas, gdy globalizacja i produkcja cyfrowa postępują, cyfrowe katalogi produktów, takie jak te z OMRON, wspierają firmy przemysłowe, w produkcji i konserwacji maszyn i systemów. Inżynierowie i projektanci potrzebują różnorodnych cyfrowych danych produktowych nabytych części od wielu producentów komponentów, aby planować i projektować swoje maszyny i systemy.

Szybkie i łatwe wyszukiwanie zakupionych części

Wiele wiodących firm przemysłowych na całym świecie korzysta już z rozwiązań CADENAS do strategicznego zarządzania częściami do zarządzania własnymi i zakupionymi. Obecnie części zakupione przez firmę OMRON są również dostępne w ramach rozwiązania programowego. Korzystając z wielu inteligentnych metod wyszukiwania, inżynierowie mogą szybko i łatwo znaleźć dane inżynieryjne CAD 3D firmy OMRON, zwiększając w ten sposób ponowne wykorzystanie komponentów. Dzięki PARTsolutions kompleksowe dane produktów firmy OMRON można łatwo zintegrować z systemami PLM, takimi jak Teamcenter, PRO.FILE lub SAP PLM. Nie ma potrzeby ręcznego tworzenia danych, a projekty są znacznie przyspieszane.

Szybszy i ekonomiczny projekt produktu dzięki metadanym

Dane inżynierskie 3D zawarte w cyfrowym katalogu produktów są weryfikowane przez firmę OMRON i spełniają najwyższe standardy jakości. Ponadto komponenty zawierają również wiele ważnych Metadanych, takich jak numery taryf celnych lub informacje o wycofaniu z eksploatacji. to ostatnie zapewnia, że ​​wycofane komponenty OMRON nie są używane w nowych projektach i że informacje o kolejnych komponentach są zawsze dostępne. Dane te mają ogromne znaczenie dla firm przemysłowych, ponieważ pozwalają zaoszczędzić dużo czasu i funduszy podczas projektowania i konserwacji maszyn i systemów.

Komponenty z cyfrowych katalogów produktów preferowane w firmach przemysłowych

Dzięki cyfrowemu katalogowi produktów i metadanym swoich komponentów firma OMRON oferuje kompleksową obsługę i spełnia specjalne wymagania klientów OEM i przemysłowych na całym świecie, którzy wolą używać komponentów pochodzących od producentów, których dane techniczne są szybko i łatwo dostępne. Producenci komponentów technicznych, którzy chcą zintegrować swoje produkty bezpośrednio z procesami planowania i rozwoju swoich klientów, mogą teraz bezproblemowo udostępniać dane swoich produktów dzięki cyfrowemu katalogowi produktów CADENAS. Zapewnia to; że komponenty mogą automatycznie wpływać do PARTsolutions, a tym samym do konstrukcji odpowiednich klientów.

Innowacyjna Automatyzacja

Jako lider automatyki przemysłowej, OMRON posiada szeroką gamę komponentów i urządzeń sterujących, od czujników wizyjnych i innych urządzeń wejściowych po różne sterowniki i urządzenia wyjściowe, takie jak serwomotory, a także szereg urządzeń zabezpieczających i robotów przemysłowych. Łącząc te urządzenia za pomocą oprogramowania, firma OMRON opracowała szereg unikalnych i wysoce skutecznych rozwiązań automatyzacyjnych dla producentów na całym świecie. Bazując na zasobach zaawansowanych technologii i szerokiej gamie urządzeń, firma OMRON przedstawiła strategiczną koncepcję o nazwie „innowacyjna-automatyzacja” Składająca się z trzech filarów innowacji: „Zintegrowany” (ewolucja sterowania), „Inteligentny” (rozwój inteligencji przez ICT) i „Interaktywny” (nowa harmonizacja między ludźmi i maszynami). OMRON jest teraz zaangażowany w wprowadzanie innowacji do zakładów produkcyjnych poprzez urzeczywistnianie tej koncepcji.

O firmie OMRON Corporation

OMRON Corporation jest światowym liderem w dziedzinie automatyzacji w oparciu o swoją podstawową technologię „Sensing & Control + Think”. Obszary działalności OMRON obejmują szerokie spektrum, od automatyki przemysłowej i komponentów elektronicznych po systemy infrastruktury społecznej, opiekę zdrowotną i rozwiązania środowiskowe. Założona w 1933 roku firma OMRON zatrudnia około 30 000 pracowników na całym świecie, dostarczając produkty i usługi w około 120 krajach. W dziedzinie automatyki przemysłowej OMRON wspiera innowacje produkcyjne, dostarczając zaawansowane technologie automatyzacji.